vrijdag 20 mei 2016

Rolhockey


Over het bouwwerk op de achtergrond heb ik het hier eerder al gehad. Het werd in 1939 gebouwd, in pakketbootstijl, en de foto, die eveneens van 1939 dateert, toont ons dat nieuwe gebouw in al zijn jeugdige pracht & praal. De nadruk van het beeld ligt evenwel op de rolschaatspiste en het is over die piste dat tal van vragen in mij opborrelen.
Eerst iets anders. Links van de schaatsbaan liggen de duinen. Ik meen te zien dat die een veel groter plat hebben dan nu het geval is. Moest je in die tijd een langere weg doorheen het Duinengat afleggen om op het strand te komen? [Hoe groot dat platte duin destijds was, is hier overigens nog beter te zien.] Werd een deel van dat platte duin later ingepalmd door de ontdubbeling van de Koninklijke Baan? Of is het een natuurfenomeen? Zijn de hoge duinen gaandeweg opgeschoven en heeft zand het platte duin opgehoogd? Is 't alleen maar gezichtsbedrog? Bestaan er metingen die ons iets leren over de hoogte van de duinen doorheen de jaren? Kent u iemand die zo’n dingen weet?
Nu de schaatspiste. Onderstaande foto’s leren me dat die piste niet het exclusieve terrein van de toeristen was, de toenmalige jeugd van Bredene liet de site niet links liggen.
Roland Van Loo heeft me erop gewezen dat daar ook rolhockey gespeeld werd. Zelf herinner ik me dat er in de stallen van mijn grootouders een hockeystick stond, een relict van dat hockeyverleden, dat kan haast niet anders. Ook in mijn familie moet iemand die sport beoefend hebben. Op de foto bovenaan zien we trouwens hoe het einde van de piste langs beide zijden door een net afgeschermd wordt. Die netten moeten beletten dat de hockeybal buiten het terrein terechtkomt.
En nu de vragen. Beoefenden Bredenaars die sport destijds in teamverband? Had die club desgevallend een naam? Bestond er een competitie? Werden daar rolhockeytoernooien georganiseerd? Beschikt iemand over een foto van zo’n Bredense hockeyspeler?
Er bestaat een Nederlands spreekwoord dat zegt: met vragen komt men in Rome. Maar of ik met mijn vragen ergens kom, blijft voorlopig zeer de vraag.
Flor Vandekerckhove
—  De jongens zijn van l. nr. r.: Jef Brys, onbekend, Kamiel Loontiens en Georges Devriendt. De meisjes zijn van l. nr r., staand: Hélène Devriendt, Simone Vyncke, Alice Vandekerckhove. Zittend: Elza Devriendt en Josée Boucket (Boncket?) die tijdens een bombardement om het leven zou komen. De foto’s dateren van 1941-42. 
— Alice en Marcel Vandekerckhove, broer en zuster. —

Geen opmerkingen: