zondag 31 december 2023

Geen leeftijd

’t Is van 18 augustus geleden dat ik meneer Delanghe nog eens opgevoerd heb, antiheld in tal mijner verhalen. Toen heette het stukje Bij elke schone blaffer past een Marlies Dekkersschouderholster. Ook nu weer is er sprake van een blaffer.


IN AL DE TIJD dat ik over meneer Delanghe kon zwijgen heeft hij weer tal van culturele en economische initiatieven ontplooid en kort daarna weer opgeplooid. Mede daardoor heeft hij het geloof in het mensdom verloren, wat hij toch al niet had. (In al die tijd niets nieuws onder de zon.) Ik vraag hem hoe hij het in zijn hoofd haalt om op zo’n hoge leeftijd weer een nieuwe onderneming op te starten. Hij antwoordt: ‘Ik heb geen leeftijd.’ Daarop leg ik mijn met groene dichtersinkt gevulde dichterspen terzijde, want in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. In ’t schijnsel van de leeslamp kijk ik naar mijn oude knoken. Buiten ontvlamt op verboden wijze enig vuurwerk. De honden blaffen, de karavaan trekt verder, het ongewisse alsmede 2024 tegemoet.
Flor Vandekerckhove


De digitale publicaties (pdf en EPUB) van De Lachende Visch zijn gratis. 
Mail erom (en vermeld de titel): liefkemores@telenet.be.

zaterdag 30 december 2023

Patricia Blake, een Amerikaanse in MoskouOver Patricia Blake schreef ik eerder al een stuk: Hoe ik via Isaak Babel Patricia Blake ontdekte. De titel liegt niet: ’t is waarlijk een ontdekkingstocht geweest. Dat stukje werd gaandeweg langer dan gewenst en daarom haalde ik er een anekdote uit weg die ons eraan herinnert welke politiestaat de Sovjet-Unie wel was. 

IN 1962 IS de Amerikaanse journaliste Patricia Blake (°1925 - †2010) in Moskou. Ze verzamelt er gegevens over leven en werk van Isaak Babel, waarover ze een biografie wil schrijven. In die tijd is dat niet evident: Babel is op 27 januari 1940 op bevel van Stalin vermoord en hij mag in 1954 wel ‘in eer hersteld’ zijn, ’t blijft toch een delicaat onderwerp. Getuige daarvan is ook ‘I. Babel - Herinneringen van tijdgenoten’, boek dat in 1972 in Moskou verschijnt en waarvan de helft van het aantal woorden gecensureerd wordt. Dat weten we doordat er in 1982 een heruitgave is, nu met dubbel zoveel woorden. Babels vertaler Nederlandse Charles B. Timmer heeft het erover in het tijdschrift Tirade (°)
In Moskou bezoekt Patricia Blake onder anderen Ekaterine Pavlovna, weduwe van Gorki. Wanneer ze het appartement verlaat ziet ze dat wel twintig (!) KGB-agenten haar in ’t oog houden. Drie auto’s volgen haar. In haar hotel wordt ze opgepakt, een nacht lang wordt ze ondervraagd, waaruit ze onder meer kan afleiden dat het gesprek dat ze eerder met Gorki’s weduwe had volledig afgeluisterd werd. ’s Morgens laat men haar weer gaan. Patricia Blake heeft haar lesje geleerd: ze moet wegblijven van mensen die Isaak Babel gekend hebben.
Flor Vandekerckhove

(°) Tirade. Jaargang 34 (nrs 326-331). Te lezen in dbnl.De digitale publicaties (pdf en EPUB) van De Lachende Visch zijn gratis. 
Mail erom (en vermeld de titel): liefkemores@telenet.be.

vrijdag 29 december 2023

De gouden duif is geen ruitentikker

De ruitentikker (1933), roman van Marcel Matthijs. Deze kaft dateert van 1937. Uitg. De Sikkel. 128 pp. Omslag van Joz Cantré.


IN 1990 STAAT er voor het eerst een verhaal van me in een literair tijdschrift; De Brakke Hond publiceert De gouden duif, waarin ik, in een allegorie, vertel over een persoonlijke, intens beleefde politieke ervaring. Een jaar later wordt dat verhaal opgenomen in De smaak van zeewater, mijn eerste boek, uitgegeven door de inmiddels opgeheven uitgeverij Manga.
Het motto van de bundel geldt niet in ’t minst voor De gouden duif: ‘Was man nicht verändern kann, soll man wenigstens beschreiben.’ Het is een citaat van Rainer Werner Fassbinder, dat mijn persoonlijke situatie van dat moment goed samenvat: ik laat het activisme achter me en begin aan een schrijfproject dat Conrad Detrez perfect verwoordt als: ‘L’idée de dire la vie, ma vie, a remplacé le désir de refaire le monde.
Zopas steekt recensent Stefaan Pennynck me een oud boekje toe: fel vergeeld, krakend papier, wat een overdaad aan houtpulp verraadt; De ruitentikker (1933) van Marcel Matthijs wordt in 1960 opnieuw uitgegeven in de reeks Vlaamse pockets. Stefaan vraagt of ik in de daarin beschreven situatie van personage Michel Van Dooren ook die van mezelf herken. Die Michel ontvlucht zijn dorp, draagt 
naar de stad een trauma mee als voedingsbodem voor zijn revolutionaire gezindheid en actie. Op ’t einde van de roman keert hij gefrustreerd terug naar het dorp, waar hij hij met blote vuist ruiten van zowel rijk als arm inslaat, in een anarchistische ‘koude, diepe, kalme haat voor deze wereld (….)’.
Met dat personage heb ik de vlucht uit een dorp gemeen, een socialistisch engagement, de ervaring van mislukking ervan, de terugkeer naar het dorp en ja, ook ik heb onderweg wel eens de verraderlijke lokroep van het anarchisme gehoord. Mij ontbreekt wel de frustratie, mij ga je hier geen ruiten zien inslaan. Mijn allegorie verschilt daardoor te gronde van Matthijs’ boek: ruitentikker Michel Van Dooren is een angry young man wanneer hij met zijn militante activisme al stopt, de ik-figuur uit mijn allegorie verlaat de duivenmelkerij als bezadigde veertiger. De ruitentikker is een naturalistische roman, De gouden duif is vrolijk, humoristisch, wat ook iets zegt over het verschil tussen de schrijvers, de tijd waarin ze schrijven, hun wereldbeeld en hun personages. Tot vandaag behoud ik goede herinneringen aan veel kameraden van weleer en voor wat het politieke bilan betreft deel ik de mening van Edwy Plenel: 'Indien ik zou moeten omschrijven wat ervan overblijft, zou ik een overgangsidentiteit uitvinden voor mezelf, een bastaard- en halfbloedidentiteit die noch de orthodoxen noch de neofieten zou bevallen. Het trotskisme als ervaring en als erfenis maakt voor altijd deel uit van mijn identiteit, niet als een programma of als een project, maar als een geestestoestand van een oude criticus, met afstandelijkheid en scherpte, met nederlagen en trouw.' Zijn voorbije engagement ‘is eenvoudigweg een theoretische en praktische ervaring. In de historische context van de twintigste eeuw was dit de vorm die een van de schakels in de oneindige en universele keten van logische en kritische opstanden aannam.’ Meer daarover staat hier.
Zowel De gouden duif als De ruitentikker zijn fictieve verhalen. Verschil is dat mijn allegorie een persoonlijk beleefde ervaring afdekt, terwijl Matthijs de politieke visie van zijn personage Michel Van Dooren geenszins deelt, integendeel. Auteur Marcel Matthijs gaat totterdood door ’t leven als een geëngageerde, rechtse Vlaams-nationalist, van het soort dat met nazi-Duitsland heult, hij is een antisocialist. Dat het socialistisch engagement van zijn gefrustreerde personage doodloopt komt hem goed uit. Bij mij is dat wel anders, zoals ook weer blijkt uit het recent geschreven Schots & scheef & schaars.
Flor Vandekerckhove

De digitale publicaties (pdf en EPUB) van De Lachende Visch zijn gratis. 
Mail erom (en vermeld de titel): liefkemores@telenet.be.


donderdag 28 december 2023

Schrijven: is ’t een beroep, is ’t een roeping?

Op ’t einde van september postte ik ‘Hoe luidt de titel in ’t Japans’, stukje waarin ik opmerkte dat de Engelse vertaling van Murakami’s boek een andere titel heeft dan de Nederlandse; in ’t Engels: Novelist as a vocation, in ’t Nederlands: Romanschrijver van beroep.


De eerste voorwaarde voor de vrijheid van drukpers 
bestaat hierin dat ze niet langer een vak is’
Karl Marx in 1842.IS HET SCHRIJVEN van verhalen een beroep? In Wikipedia staat een lijst van beroepen, daarin wordt ‘schrijver’ wel degelijk vermeld. Het staat alfabetisch tussen ‘schrijnwerker’ en ‘schuurder’. Als je in die lijst ‘schrijver’ aanklikt, word je doorverwezen: een schrijver is ‘iemand die een geschreven werk produceert zoals een boek, krantenartikel, script, liedtekst of een gedicht.’ De term wijst naar ‘personen die (al dan niet beroepsmatig) literaire of wetenschappelijke teksten publiceren, tegenwoordig veelal journalisten en fictie- en non-fictie-schrijvers.’ Daarin valt het tussen haakjes staande ‘al dan niet beroepsmatig’ op, je kunt ook schrijver zijn zonder dat je het ‘beroepsmatig’ doet. 
Haruki Murakami is een beroepsschrijver, dat is duidelijk. De Nederlandse titel van zijn memoires luidt dan ook Romanschrijver van beroep. Maar ik, doe ik het ook ‘beroepsmatig’? 
Tot aan m'n pensionering worden mijn sociale rechten geregeld als werknemer, daarbovenop oefen ik op zelfstandige wijze het beroep van schrijver uit, een bijberoep. In 1991 publiceert een uitgeverij mijn eerste boek, in 1992 mijn tweede. In 1993 weet ik al proefondervindelijk dat de schrijverij alzo niet eens de inkt van m'n printer betaalt. De financiële kwestie wordt opgelost in De Lachende Visch die sinds 1993 alle tussenpersonen uitschakelt. Samen met Liefkemores, uitgever van mijn journalistiek werk, regenereert De Lachende Visch een klein maar reëel inkomen: ik leef waarlijk van mijn pen (pen die het uitzicht aanneemt van een professionele tekstverwerker. Mocht ik daarbij de indruk wekken dat het schrijven van fictie fatsoenlijke opbrengsten genereert, weet dan dat mijn inkomen vooral kwam van tekstverwerking die ik uit de drukkerij weg kon houden door dat werk zelf te doen). 
Wanneer het pensioen nadert, zeg ik dat bijberoep op, sindsdien verwerf ik niet langer een inkomen uit het schrijven. Ben ik met de pensionering opgehouden schrijver te zijn? Neen toch, ik schrijf meer dan ooit. Legt de kunstschilder op z’n vijfenzestigste de kwast neer, de violist de strijkstok? Doordat schrijven niet langer een vak is, schrijf ik zelfs vrijer dan ooit.
Voor mij verdwijnt de financiële kwestie op dat moment in een klein maar reëel pensioentje. Het digitale tijdperk laat daarenboven toe dat ik de uitgeverskwestie straal negeer. Wat duidelijk maakt dat ik 't niet voor ’t geld doe. Waarom dan wel? Ben ik sindsdien beter te vatten onder het Engelse Novelist as a vocation? Ben ik na de pensionering een schrijver uit roeping geworden? Ik heb die roep toen eerlijk gezegd niet gehoord, de term laat me ook teveel aan pasters denken. Wat ben ik dan wel? Ik ben iemand die de sterke drang voelt om te communiceren en tegelijk de even sterke drang om alleen te zijn —’t zijn woorden van schrijver en filmmaker Stephen Elliott en ik kan ze niet verbeteren. 


Net als de e-boeken (pdf en EPUB) van De Lachende Visch is ook dit essay gratis. 
Mail erom (en vermeld de titel): liefkemores@telenet.be.

woensdag 27 december 2023

Met het openbaar vervoer het James Ensorjaar tegemoet

2024 WORDT HET Ensorjaar. ’t Is dan 75 jaar geleden dat de kunstenaar gestorven is. Wat maar weinigen weten is dat het in 2024 ook 75 jaar geleden is dat ik geboren ben. Het wordt bijgevolg een dubbeljaar, James & Flor. 
Whatever. 
Om dit alles te vieren bedacht ik een woest gedicht, cirkelend rond de vraag of James Ensor al dan niet een grande casserole de moules geschilderd heeft. Hieronder staat een verse opname van dat gedicht — vannacht gemaakt — een van de opnamen dien ik te preciseren, er bestaat ook een oudere. Deze nieuwe opname werd gelardeerd met beweeglijke beelden, de declamatie is iets beter, vind ik, en bij het declameren hoort u het laatste vuurtorenwachtershuisorkest in de weer met een Speakeasy drumpartij en een Digital Riff Bass, alsmede het knagende strumstickgeluid waarmee ik, veelal tot ergernis van de luisteraars, mezelf begeleid. 

James Ensor OF een grande 
casserole de moules
[11]Het gedicht James Ensor OF een grande casserole de moules werd toegevoegd aan de dichtbundel ‘Het jaar van de kwatrijnen (en wat volgt)’. De digitale publicaties (pdf en EPUB) van De Lachende Visch zijn gratis. Mail erom (en vermeld de titel): liefkemores@telenet.be.

dinsdag 26 december 2023

’t Is al geen haar snijden

TELKENS NAT WEER me belet naar de vuurtoren te wandelen, hou ik me onledig in de schatkamer van ComicBook+. Deze keer blijf ik hangen bij De tastbare schaduw, beeldroman uit 1947. Daaruit knip ik een hoop prentjes en herschik ze, tot wanneer een alzo ontstane combinatie me een nieuw verhaal laat zien: onderstaande strip. De methode is niet nieuw, ze is in vele varianten tot ons gekomen via dada, surrealisten, situationisten, William Burroughs en ze wordt ook aanbevolen door hedendaagse dichters als Kenneth Goldsmith die stellen dat er geen nood is aan ‘nieuwe literatuur’, dat er uit de overdaad aan bestaand materiaal genoeg te putten valt, dat je 't alleen een beetje moet herschikken. Da’s dus ook wat ik hier ook doe.
’t Is al geen haar snijden is een Vlaamse uitdrukking die in tal van dialecten voor komt, zo ook in het West-Vlaams van mijn kinderjaren. Het gezegde kwam nu weer tot mij na een oproep die ik hierbij herhaal: wie zich oude, volkse gezegden uit de kindertijd herinnert, stuurt me die op: liefkemores@telenet.be. Ik duik dan nog wel eens in ComicBook+ om er (on)gepaste beelden aan vast te haken. (Flor Vandekerckhove)
De digitale publicaties (pdf en EPUB) van De Lachende Visch zijn gratis. 
Mail erom (en vermeld de titel): liefkemores@telenet.be.

maandag 25 december 2023

De kerst op de taart


UIT DEN HOGE is een van de 200 driezinnenverhalen die ik aan ’t schrijven ben. Enerzijds doe ik het om de stiel goed in de vingers te houden, vergelijk het met piano-oefeningen van de pianist, kleiwerkjes van de beeldhouwer en schetsen van de tekenaar. Anderzijds doe ik ’t ook omdat de spanningsboog van internetlezers kort is, zo’n driezinnenverhaal voldoet daar, denk ik, wel aan. 200 dus, intussen ben ik helaas de tel kwijt. Klik onderstaand YouTubefilmpje aan.

[73]

Die kerst sprak tot mij een stem uit den hoge. Het was John Lennon die me in een soort West-Vlaams Engels toesprak: 'And so this is Xmas / And what have y’ e nu were ge-done?'  Ik zweer het! (Flor Vandekerckhove)

zondag 24 december 2023

Tips voor gutmenschen en goede raad voor alleenstaandenKERST NADERT MET rasse rendierschreden, tijd om ons intens om alleenstaanden te bekommeren. De Laatste Vuurtorenwachter geeft vijf tips aan inspiratieloze gutmenschen. De alleenstaande zelf wordt evenmin vergeten, hzij krijgt nuttige raadgevingen om deze donkere dagen goed door te komen. Op kerstdag zelf — morgen dus — leg ik er trouwens nog een schep bovenop, kom dat zien, kom dat zien! (Flor Vandekerckhove)

1. Het merkwaardige driezinnenverhaal van een man alleen in slecht gezelschap, geïnspireerd door een quote van een olijke ervaringsdeskundige: Jean-Paul Sartre. 
GEZELSCHAP [151]2. Alleenstaanden moeten eigen oplossingen bedenken voor problemen waarmee anderen zelden te maken krijgen. Hoe als alleenstaande aan een huurmoordenaar te ontsnappen? Verneem het in dit op ware verzinsels gebaseerde driezinnenverhaal: SNEEUWMAN[264]

3. Soms wordt het de alleenstaande mens echt te veel. Soms is de alleenstaande zo alleen dat hzij bij thuiskomen zichzelf in de fauteuil ziet zitten. Maar als hzij zichzelf ziet zitten is hij dan nog alleen? Een doordenkertje: ALLEENSTAANDE[234]4. Het ideale kerst- of nieuwjaarscadeau voor de alleenstaande: een spiegel! Zo’n alleenstaande heeft alleen maar de spiegel om hem/haar mee te delen dat het einde nabij is. Wat ook uit de laatste momenten van deze grijsaard blijkt: VERKRUIMELEN[126]


5. Wie niet alleenstaand is, heeft altijd wel iemand in huis die hem/haar verwittigt voor naderend onheil. De alleenstaande daarentegen staat er per definitie alleen voor. Daarom sluiten we deze post af met enkele nuttige raadgevingen voor alleenstaanden: RAVIJN[121]

Wees eens lief voor jezelf
schenk jezelf een gratis e-boek cadeau
De digitale publicaties (pdf en EPUB) van De Lachende Visch zijn gratis. 
Mail erom (en vermeld de titel): liefkemores@telenet.be.

vrijdag 22 december 2023

Kunstenaarsbond verwijdert kerstpoëemIN BREDENE, WAAR ik mijn jeugd doorbreng en nu ook mijn oude dag, bestaat een kunstenaarsgroepering die, ik weet niet waarom, Art from love heet. Via de gelijknamige FB-groep stuurt contactpersoon Magda De Schepper kerst- en Nieuwjaarswensen in ’t rond: ‘Het bestuur van ‘Art from love’ wensen jullie een mooie Kerst en een liefdevol, creatief maar vooral een gezond 2024.’ Er valt op die zin nogal wat aan te merken, wat maar weer aantoont dat ook schrijven een discipline is, net als ‘paper-art’, ‘metaal-art’, ‘brons-art’, ‘resin-art’, ‘wood-art’ en ‘design-art’, kunstuitingen waarin Art from love-members zeggen bedreven te zijn (de lijst is verre van volledig.)
Hoe dan ook. Via de FB-rubriek ‘opmerkingen’ uit ik mijn wederwensen. Ik plaats een link naar mijn kerstgedicht uit 2019, De sprietvink en de zelflikkende poes, poëtisch kerstverhaal over herderinnen die op kerstnacht op ’t Bredense naaktstrand plegen te verzusteren. Op het YouTube-filmpje hoor je me dat gedicht declameren, gelardeerd met passende beelden van kunstschilder Luis Ricardo Falero, bekend van zijn gedetailleerde schilderijen van naakte vrouwen in een astronomische of bovennatuurlijke enscenering; mijn keuze voor het YouTube-filmpje vertrekt van een slapende Morpheus. De pianomuziek is een compositie van Dimer Geedts door hemzelf gespeeld. Echt iets om rond kerst naar een kunstenaarsbond te sturen.
Tot mijn verbazing stelt de contactpersoon van Art from love me daarover een kwade vraag: ‘Kunt u me uitleggen in welke zin uw antwoord bijdraagt aan onze kerstwensen?’ Hoezo? ’t Is een kerstpoëem, in ’t kader van kerst en reagerend op kerstwensen, duidelijker wordt het uiteraard niet. Dus antwoord ik met Never explain, never complain.
Waarna ik constateer dat een onzichtbare hand mijn gedicht uit de kerstpost van Art from love verwijderd heeft.


De sprietvink en de zelflikkende poes

op YouTube 


[357]

donderdag 21 december 2023

Kunst in een jukebox, kan dat?


DE BREUK VAN Dylan met ‘t Newport Folk Festival in 1965, mag niet onderschat worden, noch voor zijn eigen ontwikkeling, noch voor de afwikkeling van het festival. In De Laatste Vuurtorenwachter staat daarover al eerder: Vadermoord op de man met de bijl; Over de kikkerpoel waarin Bob Dylan een steen gooide en Wat vindt een collega ervan?
Mike Marqusee schrijft (°) dat Dylan daar niet tégen en vóór kiest — tegen folk en voor rock ’n roll; wel kiest hij voor een eigen stijl die populaire muziek op een hoger niveau hijst. Van de folk behoudt hij de notie dat een tekst betekenis heeft, van de rock neemt hij het buikgevoel over. ‘Het was een artistieke uitdaging om te zien of er in een jukebox plaats kon zijn voor grote kunst’, zei Allen Ginsberg, ‘en hij bewees dat het kon.’
Marqusee zegt nog iets, iets waarmee ik mijn reeks over momentum Newport 1965 wil afronden:
‘Het is belangrijk te begrijpen wat zo kostbaar was voor de oude garde, zo waardevol om behouden te blijven. Het Newport Festival was een nonprofit onderneming met een sociale missie. Het voorzag in een toen zeldzame etalage, niet alleen voor moeilijk in te passen songs, maar ook voor veronachtzaamde zwarte zangers en artiesten van de arbeidersklasse. Het diende als link tussen de zuiderse burgerrechtenbeweging en de folkgemeenschap uit het stedelijke noorden. Lomax, Seeger en de hunnen hadden zwaar geleden onder het McCarthysme (…) Voor hen betekende Newport het openbreken van een lang gesloten deur, een kostbaar zaadje dat aangepast voedsel moest krijgen.’ 
Over die Alan Lomax heb ik het in deze reeks niet gehad, maar het is de moeite om hier diens Wilipediabladzijde eens open te slaan: een reus in de geschiedenis van de folkmuziek. Wat je laat begrijpen waarom hij zo afwijzend reageert op de ‘nieuwlichterij’ van Dylan. Marquesee citeert Alan Lomax: 
‘We hebben nu culturele machinerieën die zo krachtig zijn dat een zanger gemakkelijk iedereen om het even waar in de wereld kan bereiken, en alle andere zangers minderwaardig kan laten klinken omdat ze niet zijn zoals hij. Eens dat vertrekt, wordt hij gesteund door zoveel cash dat hij een monsterlijke indringer uit de ruimte wordt, die het leven uit alle andere menselijke mogelijkheden perst. Mijn leven is gewijd geweest aan het verzet tegen deze tendens.’
Dylan trekt zich van dat maatschappelijk probleem niets aan, niet vóór 1965 en niet erna, Bob Dylan groeit op in een andere tijd en hij komt uit een middenklassegezin. Hij maakt in zijn jeugd geen georganiseerde politieke strijd mee; zijn verzet betreft het conformisme. Blijkt ook in een interviewboek van Playboy (°°), meer bepaald in een interview uit 1966. De journalist gaat meermaals op de Newportkwestie in. Zelf vind ik een andere passage verhelderend.
Playboy: Joan Baez heeft onlangs een school geopend in Noord-Californië waar activisten voor burgerrechten opgeleid worden in de filosofie en technieken van geweldloosheid. Heeft u sympathie voor dat concept?
Dylan: Als je bedoelt of het mijn goedkeuring heeft, denk ik van wel, maar mijn goedkeuring zal er geen goed aan doen. Ik weet niets van sympathie van andere mensen, maar mijn eigen sympathie gaat uit naar de lammen, de kreupelen en naar mooie dingen. Ik heb een gevoel van machtsverlies – zoiets als een reïncarnatiegevoel; Ik heb dat gevoel niet voor mechanische dingen zoals auto's of scholen. Ik weet zeker dat het een leuke school is, maar als je mij vraagt of ik er naartoe zou gaan, moet ik nee zeggen.’
Ik sluit deze (al veel te lange) reeks af met een vaderlijk slot. Hoezeer het genie van Bob Dylan ons ook verblijdt, ’t mag ons niet beletten om daarnaast het levenswerk van een Alan Lomax te waarderen, en dat van Pete Seeger, die als 92-jarige nog present tekende tijdens Occupy Wall Street.(°) Mike Marqusee. Bob Dylan and the 1960S; 2005. Chimes of freedom, Revised and Expanded. Seven Stories Press. 2005. 376 pp. 


(°°) 'Bob Dylan: The Playboy Interviews (50 Years of the Playboy Interview)'. Apple Books. 111 pp. '© 2012 Playboy Enterprises, Inc.
De digitale publicaties (pdf en EPUB) van De Lachende Visch zijn gratis. 
Mail erom (en vermeld de titel): liefkemores@telenet.be.

woensdag 20 december 2023

Maak kennis met de parapluparasiet in mijn tuintje

PARAPLU IS EEN van de 200 driezinnenverhalen die ik aan ’t schrijven ben. Ik doe het om de stiel goed in de vingers te houden, vergelijk het met piano-oefeningen van de pianist, kleiwerkjes van de beeldhouwer en schetsen van de tekenaar. Intussen ben ik wel de tel kwijt, ik zie wel dat ik er nog enkele liggen heb die gepubliceerd moeten worden. Bij ’t declameren in onderstaand YouTubefilmpje begeleid ik mezelf op een ietwat ontstemde strumstick. De drummer van GarageBand houdt me deze keer wel goed in de maat. De gif is weer eens van Bill Domonkos.

www.youtube.com/watch?v=R8hVQOlS8JY

[231]


Paraplu — Soms groeit er ’s avonds, op regendagen, een gestipte parapluparasiet op de wortel van de laagstammige, zelfbestuivende perenboom in mijn tuintje. ’s Nachts hoor ik hem wispelen: paraplu, paraplu, paraplu… ’s Morgens verdwijnt hij weer. (Flor Vandekerckhove)

De digitale publicaties (pdf) van De Lachende Visch zijn gratis. 
Mail erom (en vermeld de titel): liefkemores@telenet.be.

maandag 18 december 2023

De mening van een soixantehuitard: ‘Wel woke! Geen cancelcultuur!’


EEN MENS MAAKT zich daar niet populair mee, zeker niet aan de tapkast van Facebook, maar ik zeg het toch: ik kies partij voor een petitie protesterend tegen het benoemen van een Parijs’ metrostation naar Serge Gainsbourg. En ik ga door: Munkey Diaries, memoires van Jane Birkin, charmeren me geenszins in die passages waarin ze liefdevol vertelt over sigarettenpeuken die Gainsbourg op haar arm uitduwt. Gainsbourgs attitude tegenover Whitney Houston, hier op YouTube, vind ik beschamend. Maar, vind ik ook dat Lemon Incest, song van vader en dochter Gainsbourg, verboden moet worden? Goed wetend dat het lied incest verheerlijkt? Neen, dat vind ik niet: Wél woke! Géén cancelcultuur!
Net zo sta ik aan de kant van vrouwen die Gérard Depardieu van seksueel overschrijdend gedrag beschuldigen. Ik vind dat men die man terecht zijn officiële onderscheidingen afneemt, maar ik ben evengoed tegen de beslissing van de RTBF om films met Depardieu uit de programmatie te weren. Wél woke! Géén cancelcultuur!
Zo’n gewogen standpunt is niet wat De Wever en consorten willen horen, voor hen is kritiek op woke gewoon een wapen om ‘soixantehuitards’ af te schieten. Maar deze soixantehuitard zegt hen: we staan nog maar aan het begin, we zijn bijlange nog niet woke genoeg. Seksisme en racisme nemen niet af, sommige van de meest gewelddadige uitingen verergeren zelfs. 
Wél woke! Géén cancelcultuur! Cancelen is niet iets van soixantehuitards hé, ’t is al sinds de katholieke index iets van extreem conservatieven. Ook vandaag is dat weer zo: op 1 september 2022 stapt de Antwerpse stadsdichter Ruth Lasters in protest op, omdat de N-VA-schepen haar gedicht over elitair onderwijs weigert. 't Is ook in hedendaags Vlaanderen dat organisaties als Unia en Minderhedenforum opgedoekt worden. Ook in het Hannah Arendt Instituut voelt men de adem van rechts in de nek, directeur Christophe Busch daarover (in DM, 16/12/23): ‘We voelen dat ze ons de mond willen snoeren en dat is zeer gevaarlijk.’ Zo zien de feiten er in de werkelijkheid uit: woke is links, cancelen is rechts!
Flor Vandekerckhove
De digitale publicaties (pdf en EPUB) van De Lachende Visch zijn gratis. Mail erom (en vermeld de titel): liefkemores@telenet.be.

zondag 17 december 2023

Waarom ik niet per se aan boeken moet ruiken

Prof. Matija Strlič ruikt in het Nederlandse Nationaal Archief aan een boek uit de zeventiende eeuwVOOR MIJ IS november elk jaar een dure maand. Zoals het een nijvere boekenmier betaamt, leg ik dan een winterboekenvoorraad aan, waarmee ik gegarandeerd de donkere zes weken uitzing. Ge zegt: dat is niet logisch, ge kunt in januari ook boeken kopen, maar de zwaarte van november stimuleert, zoals ge zelf ook weet, irrationeel gedrag (’t is niet voor niets dat Black Fridayin november valt.) Voor mij persoonlijk daagt dan het dreigende vooruitzicht van guur weer dat me ’t wandelen belet, tegelijk ontwaakt het perspectief van lange avonden, gezeten bij het haardvuur dat ik niet eens heb. 
Hoe dan ook: in november 2023 schafte ik me zes nieuwe boeken aan.
Nieuw is dat ik de aankoop van papieren boeken halverwege ’t jaar afgezworen heb. De Laatste kondigde dat in juli euforisch aan met Leve m'n nieuwe, digitale boekenkast! Dat stukje vond maar weinig bijval: in e-boeken kun je je ziel niet verliezen, heette het. Nog ’n nadeel: aan zo’n e-boek kun je niet ruiken. Die fetisjisten kregen een welriekend antwoord in Heb jij vandaag al aan een boek geroken⇲, met vermelding van de twee e-boeken die ik in augustus kocht voor 3,99 + 7,98, dus in totaal 11,97 €. Had ik die in geurend papier aangekocht was dat minstens 58,13 geweest. M’n digitale bibliotheek bespaarde me in augustus dus al 46,16 €. Omdat ik vermoedde dat boeklovers zo’n proletarische argumenten verwerpen, breide ik er een mini-essay aan, waarbij ik Walter Benjamin tot getuige nam: Waarom het e-boek moeilijk doorbreekt. Daarna hoorde ik hen niet meer.
Maar wat ik zeggen wil: in november schafte ik me zes boeken aan. 
- The Enigma of Isaac Babel. Onder redactie van Gregory Freindin. 44,09. Anders: 66.00. 
- Félix Fénéon. Faits divers. 1210 nouvelles en trois lignes. 2,99. Anders 13,17.
- Savage Shorthand: The Life and Death of Isaac Babel. 10,60. Anders 89.00 (!)
- George Orwell, ingeleid door Bas Heine. Over nationalisme: 7,99. Anders 12,50.
- Not Quite What I was Planning. Six Word Memoirs. 8,99. Anders 14,99.
- Aram Saroyan. Complete Minimal Poems: 9,36. Anders 260,99 (!)
Voor al die e-boeken betaal ik in totaal 84,02 euro. Da’s veel geld voor iemand met mijn pensioentje. Maarrrrrrrrr, mocht ik die boeken in geurend papier aangeschaft hebben, had dat me 456,85 € gekost. Kunt gij u dat voorstellen? Mijn digitale boekenkast zorgt er bijgevolg voor dat ik in november 372,63 minder geld spendeer. Juister: ik had die boeken niet eens verworven, daar heb ik ’t geld niet voor, ik had ze nooit kunnen lezen, er niet kunnen aan ruiken; ik had er nooit genoegen aan beleefd, laat staan dat ik er mijn ziel in had verloren; er zou nooit iets over in De Laatste gestaan hebben, zoals dat inmiddels wel al het geval geweest is met Hoe ik via Isaak Babel Patricia Blake ontdekte
Neen, zelf hoef ik niet zo per se aan boeken te ruiken.
Flor Vandekerckhove
De digitale publicaties (pdf) van De Lachende Visch zijn gratis. Mail erom (en vermeld de titel): liefkemores@telenet.be.

vrijdag 15 december 2023

Kris J.Y. Verdonck weet veel, doet veel

Links Kris Verdonck met Charlie, foto van Johan Reyskens. 
Rechts: OPEX Bluesband(Wesley Devolder, Jacky van Maele, Joris Verbiest, Kris Verdonck.)


WANNEER KRIS J. Y. Verdonck (°1972) iets op FB post, ziet het er bijvoorbeeld zo uit: ‘300+ versies van Heroin heb ik verzameld. Een paar covers ook, en deze is de beste’, volgt een link naar een mind blowing versie. De vorige post leert me dat Mozart compositieles bij Haydn volgt, net als Beethoven dat later ook doet. Waarna ik uitroep Polleke schrikt ervan wakker — Eindelijk wat anders dan cafépraat! Wat deze mens niet allemaal weet! 
Verdonck weet niet alleen veel, hij doet ook veel. Hij maakt muziekvideo’s, zoals deze hier en films, zoals het gelauwerde Doctor Pafke, geïnspireerd door leven & werk van JMH Berckmans
Verdonck woont al vijf jaar in Oostende: ‘Ik ben uit Antwerpen vertrokken, ondermeer omwille van de verkeersdrukte, en inmiddels voel ik me goed thuis in Oostende.’ Kris Verdonck? Ik doe een rondvraag bij plaatselijke rockers & kroegtijgers, wat weinig oplevert. Frank Vermang vermoedt dat het komt ‘doordat Verdonck aangespoeld is’. Oostendse navelstaarderij? Argwaan, zoals ook Martin Heylenmoest ondervinden? Het ontbreken van een kunstscene in die stad? — Verdonck daarover: ‘Er is hier geen scene. Punt. And I've been everywhere.’ In de Oostendse volkswijk Opex heeft Verdonck nu ook een fotostudio. Daar speurt hij momenteel naar modellen om zijn portfolio te stofferen. Mocht u in uzelf fotogenieke kwaliteiten bevroeden: kris.verdonck@skynet.be.
Ik zie dat Verdonck en ik 103 gemeenschappelijke FB-vrienden hebben — 103! Schrikbarend getal voor iemand als ik, die geen enkel talent voor vriendschap heeft. En als ik op het thema vriendschap even mag doorgaan: op 18 november trad Verdonck met zijn OPEX Bluesband op in De Haan en daar kwam iemand hem uitdrukkelijk meedelen dat hij een maat van mij is. Ja, er loopt wat rond.
Zelf apprecieer ik Verdonck als belezen mens, met interessante culturele bagage. Hij leidt me naar menig interessant boek en het recentste valt zojuist in mijn e-box, Delmore Schwartz. The Life of an American Poet, biografie, 452 bladzijden, wanneer ga ik dat nu weer lezen?! Kris stuurt me een mail: of ‘k zin heb in ’n koffietje. Ik ben ’t nog aan ’t overwegen.

De digitale publicaties (pdf) van De Lachende Visch zijn gratis. 
Mail erom (en vermeld de titel): liefkemores@telenet.be.

woensdag 13 december 2023

Ninotchka in BredeneHELP ME HIER eens uit. In dat jaar — maar welk? Ik denk 1960 of daaromtrent — wordt in de parochiezaal van Bredene-Duinen een toneelstuk opgevoerd, Ninotchka, verhaal van een Russisch meisje dat naar hier gestuurd wordt en wier overtuiging onder de charmes van het kapitalisme kantelt. Het wordt opgevoerd door een gastgezelschap — ik herken niemand — en er wordt gebruik gemaakt van vernuftige theatertechnieken (ik herinner me een voorbijrazende trein die indrukwekkende schaduwen tegen het decor laat aftekenen.) Het stuk pakt me helemaal in, nooit zal ik Ninotchka vergeten, nooit zal ik in die zaal nog zo’n mooi stuk te zien krijgen.
Ik zoek een en ander op. Er bestaat een gelijknamige film uit 1939 (hier heel en gans te bekijken.) De scenaristen baseren hun verhaal op een toneelstuk van Melchior Lengyel, tragikomedie in drie bedrijven. Ik zie dat het stuk in 1957 in Lot wordt opgevoerd. Op de website van die toneelgroep vind ik een mogelijke link: de voorstelling gaat er door ‘ten voordele van de behoeftige zielen der grote nationale bedevaart naar O.L.V. van Lourdes.’ De link? Ook in de parochiezaal van Bredene-Duinen wordt in die tijd ferm veel toneel ten voordele van de bedevaart naar Lourdes' gespeeld. Zijn die toneelspelers uit Brabant met dat stuk tot aan zee geraakt? Weinig waarschijnlijk, ook omdat hun website er niets van zegt. Waarschijnlijker is dat ook andere, dichterbij gevestigde gezelschappen Ninotchka op het repertoire zetten. Veel kans dat de plaatselijke ‘Vrienden van Lourdes’ zo’n groep uitnodigen, eveneens ‘ten voordele van de behoeftige zielen der grote nationale bedevaart naar O.L.V. van Lourdes.’ Welke toneelgroep? Welk jaar? Heb jij Ninotchka op toneel gebracht? Je moeder misschien? Heb jij destijds Ninotchka gezien? En zo ja, was je ook zo onder de indruk van het meisje met de baret?
Flor Vandekerckhove

De digitale publicaties (pdf en EPUB) van De Lachende Visch zijn gratis. 
Mail erom (en vermeld de titel): liefkemores@telenet.be.