maandag 31 oktober 2022

Onbevreesd, als een nar


Onlangs postte ik Boekverbrandingen in ’t verschiet?↗︎, over ’t cancelen van Winnetou & Old Shatterhand. Het leverde een polemiekje op, waarbij iemand me indringend vroeg: ‘Welke boeken las jij dan in die tijd?’  Wel, ’in die tijd’ waren er geen boeken in huis, een enkele versleten omnibus↗︎ niet te na. Ik ‘las' stripverhalen die ik aan buurjongen Norbert↗︎ ontleende (Nero↗︎) of aan mijn nicht Nadine↗︎ (Suske en Wiske); ik ‘las’ strips in vaders krant, eerst Piet Fluwijn en Bolleke↗︎, later Eric de Noorman↗︎. (De pijltjes liegen niet, alle lieten ze in de blog hun sporen achter.)


Correctie: er is één boek: De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees↗︎. ’t Is in die tijd al een oud boek. Ik weet niet hoe ’t in huis komt. (is ’t een boek dat moeder aan haar kindertijd overhoudt?) Jan zonder Vrees is hoe dan ook ’t eerste boek dat ik thuis zelfstandig lees, een boek vol kwajongensstreken.
Wanneer ik later op school iets over hertog Jan zonder Vrees↗︎ leer, ben ik in de war. Het duurt enige tijd voor ik begrijp dat er twee Jannen zonder vrees zijn, een in hogere kringen en een in ’t volk. Een hoopgevende gedachte is dat, waarbij het kind leert dat je niet per se hooggeboren moet zijn om zonder vrees genoemd te worden. 
Er komt nóg zo’n moment van verwarring, en dat is wanneer ik later Tijl Uilenspiegel↗︎ leer kennen, wiens avonturen erg verwant zijn aan die van Jan zonder Vrees; zozeer zelfs dat ik eerst denk dat ’t twee keer om dezelfde jongen gaat. Betreft het niet telkens een vrije geest die ’t land afreist, fratsen uithalend, de zwakkeren in bescherming nemend? Doen ze dat niet elk met een zachtmoedige gezel, respectievelijk Lamme Goedzak en Dokus? Ik herinner me niet hoe oud ik ben wanneer ik het verhaal van Tijl Uilenspiegel leer kennen, maar ik herinner me wel dat ik daarbij naar ’t verschil tussen die twee speur. En dit is wat ik vind: Jan zonder Vrees is gewoon een volksjongen, Tijl Uilenspiegel voegt daar iets aan toe: hij is een nar. Al lezend leert het kind alzo dat een nar niet altijd de zot van koningen moet zijn, dat hij ook ’t volk al lachend z’n waarheid zeggen kan. 
Voor ’t heldendom ben ik niet in de wieg gelegd, ik ben altijd een ietwat bangelijk jongetje geweest, aan mij gaat geen Jan zonder Vrees verloren. Maar Jans spiegelbeeld, Tijl Uilenspiegel, wijst me de uitweg. Leer onbevreesd te schrijven, zegt hij, vertel jouw eigen waarheid en doe het als een nar, al lachend. [De oude schrijver werpt nu eerst een houtblok op ’t vuur, steekt een pijpje op — tabak van het merk Clan uiteraard —wikt & weegt met heimelijk genoegen de vragende slotzin die volgt.] Is 't daar dat de kiem ligt van De Laatste Vuurtorenwachter?

Flor Vandekerckhove↗︎


Enkele reacties: Sus van Elzen beantwoordt de vragende slotzin met: 'Jaja, zeker!' John Aspeslagh heeft het boek ook gelezen, een cadeau. Ook John Verplancke heeft het boek gelezen. Geert Barbier had het boek ook: ‘Als prijsboek in de lager school? Geen idee hoe ik er anders aankom.’ Patrick Lagrou herkent de kaft: Dat boek met zijn originele kaft herken ik ook vanuit mijn jeugd. Maar het is bij mij in huis nooit binnengekomen. Heb het dus ook niet gelezen.’ Rudy Benthein heeft het ook gelezen ‘in de lager school’. Ronald Steenacker denkt dat hij het boek nog heeft ‘ergens achteraan tussen de vele tientallen boeken in mijn boekenkast. Ik zou eens moeten op zoek gaan misschien. Het was alleszins al in nogal "losse" staat.’ Patrick Lava had het niet in huis, maar hij herinnert zich wel ‘het bijna kapot gelezen exemplaar uit de bib', dat hij nog meer kapot gelezen heeft. Hij spreekt van eind jaren zestig, wat wil zeggen dat het boek toen nog altijd populair was. Jeannine Munch heeft het boek thuis liggen, het was van haar overleden man, Sus.

In de beste traditie van De Weggeefwinkel is ook dit e-essay gratis. U hoeft er alleen om te vragen. 
Mocht u interesse hebben, mail naar liefkemores@telenet.be↗︎.

zondag 30 oktober 2022

’t Is zeldzaam, maar ’t gebeurt: de ouwe samen met z’n kinderenEn er komt altijd wel iets uit voort, zoals ook nu weer. 
COLLAGE is een van de 200 driezinnenverhalen die ik wil schrijven. Dit is nummer 106, nog 94 te gaan. ’t Is een stukje waarop ik bijzonder trots ben omdat er een samenwerking met mijn kinderen aan vasthangt. Op het filmpje dat ik ook nu weer van ’t verhaal maak, staat het inspirerende beeld van Marijke en je hoort er ook de toegevoegde muziek van Bert, je moet maar eens kijken/luisteren. (Flor Vandekerckhove↗︎)


Collage — ‘Waarom loop je weg?’ vraagt Marijke aan de schildpad. Die antwoordt dat zo’n vragen geen antwoord hebben: ‘Je kunt er wel een collage van maken.’ (Flor Vandekerckhove↗︎)

Collage op YouTube

www.youtube.com/watch?v=YHisgvOkRYE

[149]

zaterdag 29 oktober 2022

't Is weer druk in De Weggeefwinkel

In de beste traditie van De Weggeefwinkel is ook dit e-essay gratis. U hoeft er alleen om te vragen. Mocht u interesse hebben, mail naar liefkemores@telenet.be↗︎. 

donderdag 27 oktober 2022

Mooie nazomer


We krijgen nog enkele dagen mooi weer, een mini-nazomer. Kustbewoners houden nu nauwlettend de laagwaterstanden in ‘t oog, misschien waden ze vandaag wel voor ’t laatst dit jaar door de branding. ‘t Is niet alleen helend voor lichaam & geest, ’t is ook een bron van inspiratie; gezonder dan pillen en goedkoper dan de therapeut, ’t is gratis. Laat me u zeven keer overtuigen.
Flor Vandekerckhove↗︎

(89) (125) (133) (117) (123) (254) (176)


1. Je herkent ze aan een korte hoofdknik. Maak kennis met de Club van de Ware Waders.↗︎
2. Weet u wat muziek en zand met elkaar gemeen hebben? De oneliner van ’t hard zand staat hier.↗︎
3. Nu gaat het nog, maar ’s winters is ’t niet meer te doen. Wat al wadend in de winter gebeurt lees je hier.↗︎
4. Waders herken je aan hun klederdracht. Hoe die eruitziet staat in een driezinnenverhaal dat Waden heet: klik hier!↗︎
5. Wat heeft hij misdaan? Leer hem kennen, de verdachte wader, ‘De man met het voetje’. Klik hier!↗︎
6. Zelfs op hoge leeftijd heeft een mens nog een taak te vervullen. Waardig ouder worden doe je met de voeten in de branding. Kijk daar!↗︎
7. Ik heb in mijn leven maar één liefdesgedicht geschreven. En dit is wat ik daarbij al doende leerde: het mooiste liefdesgedicht schrijft een mens al wadend.↗︎

Flor in spoken word dient om de gedeclameerde versies van mijn verhalen/gedichten kenbaar te maken. Wie op Facebook zit, klikt hier↗︎.woensdag 26 oktober 2022

Pascal, man van de streek

Vabre, oktober 2022 — Het huisje van Pascal Ramade (62) staat iets lager dan ’t onze, op dezelfde bergflank. Daar liggen ook de weiden waarop zijn schapen grazen, daar ligt zijn perceel bos dat hout produceert. Zoals zoveel anderen in Vabre verwarmt hij uitsluitend met hout. Ook Bertrand↗︎, Pascals zoon, gebruikt dat stookhout en dan rest nog ruim voldoende om ons, occasionele bewoners van de Rue du Pénèry, te voorzien. Hij helpt me ook nu weer aan een voorraad.
Pascal kent de berg door & door, hij is er geboren & getogen. Hij levert niet alleen brandhout, hij levert ook verhalen. Hij herinnert zich velden en weiden waar nu bos is; waar nu kastanjes vallen, kweekte men eertijds aardappelen; waar vroeger koeien graasden, woelt het everzwijn vandaag de grond om. De mens verlaat de streek, de natuur eist de plaats weer op.
Het huisje dat ik op de berg betrek, heeft Pascal nooit bewoond geweten, zo lang staat ’t al leeg, maar hij kent wel ’t verhaal van een zoon des huizes die na de Groote Oorlog thuiskomt om met het buurmeisje te trouwen; of misschien komt hij wel weer thuis uit de gevangenis, dat weet Pascal niet zeker.
Voor mijn geestesoog verschijnt het beeld van een ‘poillu’, een ongelikte beer van de ‘classes dangereuses’, voer voor de loopgraven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat hij die oorlog overleeft, mag een wonder heten. Dat weten we door Paths of Glory (1957), film die toont dat die oorlog ook een strijd tussen ‘ceux d’en haut’ en ‘ceux d’en bas’ is. Die laatsten bemannen de loopgraven, de eersten maken strijdplannen in een verafgelegen kasteel. Regisseur Stanley Kubrick krijgt kritiek om die visie. De Franse overheid probeert de filmdistributeur over te halen om de film niet in Frankrijk uit te brengen. Het zou tot 1975 duren voor de Fransen Paths of Glory te zien krijgen. Een clip↗︎.

Flor Vandekerckhove↗︎


Flor in spoken word dient om de gedeclameerde versies van mijn verhalen/gedichten kenbaar te maken. Wie op Facebook zit, klikt hier↗︎.

maandag 24 oktober 2022

Over Sibylle Bayle van Ax-les-Thermes

Boven op ’t gebergte (+1600 m) fotografeert Tania het dal waarin Ax-les-Thermes (rode pijl) ligt. Daar gedenk ik op een hotelterras het lot van Sibylle.


 

18 oktober 2022 — Tania bewandelt het gebergte tussen Montaillou en Ax-les-Thermes, beginnend met een forse klim die haar 1600 meter hoog voert. Onderweg fotografeert ze ‘t panorama van de Pyreneeën rond Ax-les-Thermes. Daarna zakt ze af naar Ax en als ze iets meer dan 21 kilometer in de kuiten heeft, steekt ze de kamerdeur open.


’t Is de streek van de katharen↗︎, ketters volkje, uitgemoord door katholieken. Ik schreef daar eerder↗︎ al een stukje over. Vandaag zie je me op ’t hotelbalkon nadenken over het lot van Sibylle Bayle uit Ax, die het nieuwe geloof erg toegedaan is. Haar echtgenoot daarentegen, meneer de notaris, blijft hardnekkig katholiek. Dat is natuurlijk geen doen en er volgt een scheiding waarbij de twee zonen onder elkaar verdeeld worden. Vader vertrekt met Arnaud, de oudste, naar Tarascon. Moeder blijft met haar jongste (Pons) in Ax.
De geschiedenis — zoals u weet een opeenstapeling van catastrofes — gaat haar wrede gang. De vervolging van katharen neemt toe en de woning van Sibylle wordt toevluchtsoord voor vluchtelingen. Ook dat kan niet blijven duren en zoals zoveel katharen eindigt zij op de brandstapel.
Het lot van de twee zonen is nog dramatischer. Pons stapt in de voetsporen van mama, hij wordt een ‘parfait', term die slaat op iemand die als geen ander streng in de leer is, ook hij eindigt op de brandstapel. De andere zoon blijft het geloof van papa trouw, wordt inquisiteur en maakt dus deel uit van de kliek die mensen als zijn broer tot de brandstapel veroordeelt. Wat een familie!
Wat me aan het mijmeren brengt. De geschiedenis kent ongetwijfeld meer vergelijkbare drama’s. Misschien kent iemand een verhaal over een gezin van een communistische vader en een fanatiek katholieke moeder. Is dat niet iets voor een film? Moeder gaat te biechten, de paster schendt het biechtgeheim en de echtgenoot sterft aan de galg. Werden er antifascisten door gezinsleven aan Hitler & C° verraden? Heeft er een broer bestaan die moordt voor de maffia en een zuster die een politie-infiltrant blijkt te zijn? Hebt u weet van een familie in de Krim waarvan er een voor de Russen vecht en een andere voor Oekraïne? De geschiedenis stopt niet aan de voordeur hé.

Flor Vandekerckhove↗︎


donderdag 20 oktober 2022

Robert, wandelaar en deugniet

Robert, met rode pots. De pijl duidt zijn huisje aan.

 Al dertig jaar breng ik mijn vakanties in Vabre door, Frans dorpje in de Pyreneeën. Daar bezet ik een huisje dat tegen de Pueg del borion↗︎ leunt. Over mijn buren valt al een en ander in De Laatste Vuurtorenwachter te lezen: over Brigitte maakte ik zelfs een gedicht: En verzadigd vlood het virus vlug weer voort↗︎ en ik bezocht zelfs het graf van de inmiddels overleden Toulze: Het voortschrijden der tijden↗︎. De politieke crisis bezworen↗︎ gaat over Jules, Belg die daar een camping uitbaat en onlangs publiceerde ik Afscheid van Ariane↗︎, ik schreef ook Jeugd, de toekomst lacht u toe↗︎ een lovend stukje over Vanessa, m’n coiffeuse. De twee plaatselijke kruideniers, Christine en Florence↗︎, kregen een apart stukje. Er is ook nog Bertrand en de schapen↗︎ en natuurlijk vertel ik ook iets over Kwajongensstreken met Max↗︎.


Vandaag leer ik je Robert kennen, mijn directe buurman in de Rue du Pénèry. De nestor van de straat woont anders in Béziers, stad op een boogscheut van de Middellandse Zee. Dat Robert zijn buitenverblijf niet aan zee kiest, maar in ’t gebergte heeft z’n redenen. Ten eerste kosten de huisjes tegen onze bergwand twee keer niets, maar er is nog iets.
Robert mag onze oudste zijn (75), hij is fitter dan menigeen, mezelf incluis. Hij is een doorgewinterde wandelaar, voorzitter van de wandelclub in Béziers. Hij heeft verscheidene voettochten naar Santiago de Compostela↗︎ in de kuiten. Voorwaar iemand om als voorbeeld te nemen.
Geenszins voorbeeldig is dan weer dat we hem in onze straat kennen als degene die al eens ons hout pleegt te pikken. Een na een beslisten de buren hun houtstapels te beveiligen. Eerst dacht ik dat het kwaadsprekerij was, maar als laatste heb ik mijn stapel nu toch ook van voor de gevel weggehaald en in de berging achter slot en grendel geplaatst. Z’n rode baret heeft hem verraden, de deugniet!

De introductie van 
Coca Cola in Vabre
www.youtube.com/watch?v=hXI10VuC1qM

woensdag 19 oktober 2022

Eelt op de voeten, neen!

Na een thermaal voetbad in Ax-les-Thermes krijgt de oude man plots een guitige blik.


Het Franse bergstadje Ax-les-Thermes is de hotspot van de Pyreneeën. In de skiplaats komt water van 77°C uit de grond. Dat zwavelhoudende water komt van 4000 meter diep. Ge riekt als 't ware de hellezwavel! De thermen van de kuuroorden zijn, lees ik, het hele jaar open. Je kunt er een medische behandeling boeken (reuma, huidziekten, nog ziekten met moeilijke namen…), of gewoon kiezen voor waterplezier; als je maar dokt! Er zijn twee buitenbaden en beide bieden een adembenemend uitzicht op de bergen. Her en der in de stad borrelt heet water uit de grond, waaraan je je vingers kunt verbranden, zo moest ik toch ook eens zelf ondervinden. Doorheen de stad sjokkend toon ik vooral interesse in twee openbare voetbaden. Gratis voor allen. Het ene is een moderne constructie, werk van een architect, zacht opborrelend gemengd water, iets voor sisi’s. Een ander is daarentegen een oud ding, iets voor mannen als ik, mannen die weten waarom. 77 graden! Je ziet mij daar nu wel alleen zitten, maar deze morgen zat ik daar met elf andere mannen. Terwijl de eelt laag na laag van onze voeten week, schepten we stilzwijgend op over onze mannelijkheid. 77 graden! Opgehitst door hellezwaveldampen togen we daarna naar onze respectievelijke vrouwen. 77 graden! Eelt op de ziel, zoveel als ge wilt. Eelt op de voeten, geen spetter! 

dinsdag 18 oktober 2022

Afscheid van Ariane

De vijf huisjes van de Rue du Pénèry. Met de Pueg del borion↗︎ als achtergrond, vermeld ik boven elk huisje de namen van de respectievelijke bewoners.


In Vabre, waar ik me in Frankrijk normaliter ophoud, is ‘t internet schaars goed. Om tot u te komen, dien ik me naar ’t gemeentehuis te begeven. Vooraleer men me daar toegang tot een oud elektronicameubel verleent, moet ik me bekend maken, inclusief mijn leeftijd. Dat meubel vraagt me vervolgens naar paswoorden die ik al jaren niet meer heb/ken. Een enerverend gebeuren is ‘t en ‘t maakt dat ik dit stukje onverrichterzake weer naar de Rue de Pénèry meeneem, naar ’t huisje tegen de internetloze berg, waar ik het daags voordien geschreven heb. 
Dat was dus gisteren.
Vandaag is ’t anders. We zijn de Pyreneeën ingetrokken. Verder, dieper, hoger. In Montaillou↗︎ zet ik Tania af, die er niet voor terugdeinst het voor ons opdoemende gebergte te trotseren. Te voet! Vanavond zien we elkaar weer, tweeëntwintig kilometer verder, in Ax-les-Thermes↗︎. In afwachting zak ik weg in een gerieflijke fauteuil, een lobby, een hotel. Wifi ! 
Ik heb vier vignetten te posten, drie kortjes over Franse buren en morgen eerst eentje over de helende krachten van het water van Ax. Daarna volgt een stukje over mijn buurman Robert en later vertel ik nog iets over Pascal die me een halve stère↗︎ hout brengt. Vandaag neem ik afscheid van Ariane die zopas haar huisje verkocht heeft. 
Wanneer ik mijn bouwval in 1992↗︎ begin te renoveren, wordt d’r huis nog bewoond door de familie Da Silva, de laatste permanente gebruikers. Daarna komt het als vakantiehuis in handen van een kortademige chauffeur en wanneer die voorgoed ophoudt met ademen, kopen Ariane & Fabrice uit Montpellier het instapklare vakantiehuisje. Het koppel scheidt, de woning staat vele jaren aan een veel te hoge prijs te koop, de twee blijven er enthousiast gebruik van maken, weliswaar afwisselend, wegens uit de echt gescheiden. Tot nu dus. Ariane verblijft er voor ’t laatst, en host nog één keer in de bossen, op zoek naar eekhoorntjesbrood↗︎.
In de Rue du Pénèry er is een joviale omgang, allemaal volk dat zich zo’n huisje alleen kan permitteren omdat het alhier twee keer niets kost. Hier is geen plaats voor tralala. Met al mijn buren sta ik op goede voet alsmede op de foto, maar niet met Ariane. Tussen ons heeft zich een soortement afstandelijkheid geïnstalleerd. Dat komt doordat ik op deze berg een ietwat bedenkelijke reputatie tors. Ik ben de Belg met de wisselende partners. Toen ik hier dertien jaar geleden voor ’t eerst met Tania kwam, was dat voor Ariane de vrouw teveel. Zo vertelde me haar veroordelende blik. Maar misschien denk ik dat alleen maar, want op de valreep had ik voor ’t eerst een goed gesprek met haar. En ook voor ’t laatst: adieu Ariane!

De introductie van 
Coca-Cola in Vabre

zondag 9 oktober 2022

Allen Ginsberg: waarom de dichter naar de rock lonkt

Links: anti-oorlogsoptocht in New York: Allen Ginsberg (met stars&stripeshoed) demonstreert. Links van hem stapt dichter Peter Orlovsky↗︎, rechts van Ginsberg Ed Sanders↗︎ en de groepsleden van de undergroundrockband The Fugs↗︎. Aan de kant staan tegenbetogers. (Foto Bettman/Corbis) Rechts: Ginsberg en The Clash↗︎ leggen de contouren vast van Ginsbergs interventie tijdens het punkconcert.


Er vallen tegelijk twee boeken in mijn bus. Dus lees ik Poetry and Politics of Allen Ginsberg (°) samen met Barricadepoëzie (°°) dat over activistische dichters in Vlaanderen en Nederland gaat. Hoe komt het, vraag ik me al lezend af, dat de eerste — evengoed een politiek dichter — me zo boeit en het andere boek me nauwelijks raakt.
Al schrijvend werk ik naar een antwoord toe. Misschien formuleert Bob Dylan dat antwoord wel in z’n Rolling Thunder Revue↗︎, waar hij over Ginsberg zegt: 
‘Maar hij wil muziek spelen. Hij heeft alles al bereikt wat een internationale dichter kan bereiken. ‘Ik zag de besten van mijn generatie verwoest door waanzin.’ Weinig dichters bereiken dat. (…) Whitman zei: ‘I’m large, I contain multitudes.’ Dat herinneren we ons nu nog. Vandaag bereiken dichters het publieke gevoel maar weinig. Dat Allen heeft kunnen doorbreken is uitzonderlijk. Vandaag herinneren mensen zich regels uit songs. (…) Allen wil ook zo herinnerd worden, maar hij is een dichter, geen songwriter.’ 
Ginsberg van zijn kant drukt hier↗︎ zijn fascinatie uit voor wat een song als Dylans Hard Rain vermag: ‘Het scheen me toe dat de toorts naar een volgende generatie was doorgegeven.’ Waarom songs vandaag slagen waar poëzie faalt, maakt gewoon kijken naar Rolling Thunder Review ook duidelijk: tijdens de optredens spat de levensvreugde van het scherm. Daar wil een mens wat graag deel van uitmaken. Omgekeerd: waarom gedichten falen weet iedereen die al eens zo’n poëziebijeenkomst↗︎ al eens heeft bijgewoond: booooooooooring! 
Elders↗︎ legt Patti Smith op eenvoudige wijze uit welke verschuiving er inmiddels is gebeurd: 
‘Toen Allen Ginsberg "Howl" schreef, deed hij dat niet voor zichzelf; hij schreef het om zich uit te spreken. Om iets op te starten, om mensen wakker te maken. Ik denk dat rock-'n-roll, onze culturele stem, die energie heeft opgepikt en toegankelijker gemaakt.’
Ginsberg heeft dat goed begrepen: rock maakt de energie van zijn gedichten toegankelijker. En omdat hij — zoals Dylan het hem terecht inwrijft — géén songwriter is, neemt Ginsberg een omweg. Hij voegt zich bij het rolling thunder rock ’n roll-circus. Het betreft geen eenmalig experiment. Op YouTube staat hier↗︎ een hilarische combinatie van Ginsbergs ode aan Walt Whitman (A Supermarket in California) en Ob-La-Di, Ob-La-Da van The Beatles. Misschien vind je dat experiment niet zeer geslaagd, maar dat hoor ik je niet zeggen als je deze samenwerking↗︎ van Ginsberg en Paul McCartney bekijkt. (Dat Ginsberg een dichter blijft, blijkt ook wel doordat hij zijn tekst afleest, wat een singer-songwriter nooit zou doen en ’t blijkt ook uit het koffiekopje dat naast hem staat, een rocker onwaardig.)
En wat denk je van deze? In 1981 nodigt punkband The Clash de dichter uit om tijdens een optreden iets politieks op het podium te zeggen. Ginsberg ziet zijn kans: 
‘Dus we hebben het tijdens de pauze ongeveer vijf minuten gerepeteerd en toen namen ze me mee het podium op. ‘Allen Ginsberg gaat zingen’. Het moet nogal wat geweest zijn om tijdens dat optreden een extra portie Ginsberg te krijgen.’ 
Oordeel zelf: ’t staat hier↗︎.


(°)  Eliot Katz. The Poetry and Politics of Allen Ginsberg. Beatdom Books. 2016.329 pp.

(°°) Johan Sonnenschein en Kornee Van Der Haven. Barricadepoëzie. Lyrisch activisme sinds 1848. EPO Berchem. 2022. 449 pp.zaterdag 8 oktober 2022

Zes handen, vierentwintig duingezichten

‘Panorama Wenduine nader bekeken.’ 2022. De reeks bestaat uit 24 werken, telkens 24 x 30 cm.


Het gebeurt wel meer dat kunstschilders hun ezel in ’t zand planten, zoals bijvoorbeeld Théo Van Rysselberghe in Ambleteuse↗︎. Zo kon je er in juli 2018 ook drie aan ’t werk zien in Wenduine. Alexx Meidam↗︎, Lynda Deutz↗︎ en Hans Kuipers↗︎ pakten het wel anders aan. In vierentwintig doeken presenteerden ze een panorama↗︎ van Wenduinse duinen. Elk doek passeerde de drie kunstenaars, waardoor de 24 schilderijtjes een eenheid van stijl meekregen. Waarlijk verbluffend.
De reeks werd destijds tentoongesteld in de Persepit van Wenduine, vaste stek van de kunstbende van Artslag↗︎. Zelf liet me door die schilderijtjes inspireren, bij ’t schrijven van een poëtische oneliner: De oneliner van Wenduine↗︎
Vandaag zijn de werkjes nog altijd te bewonderen in de exporuimte van de beeldentuin van Henk Korthuys en Manon Hughenin, Kennedylaan 23, 8420 De Haan. Na afspraak: +32(0)479 647 587 of info@henkkorthuys.be↗︎.
Flor Vandekerckhove↗︎

Flor in spoken word dient om de gedeclameerde versies van mijn verhalen/gedichten kenbaar te maken. Wie 'op Facebook zit', klikt hier↗︎.

vrijdag 7 oktober 2022

In Oostende is ’t weer oktoberfoor


Een gewoontemens maakt dagelijks dezelfde wandeling. Die brengt hem van Bredene via bosschages naar de Groenendijk, waar hij de Koninklijke Baan oversteekt en zijn wandeling naar de Oostendse vuurtoren vervolgt. Weerkeren doet hij via de Spinoladijk.
‘Is dat niet vervelend’, vraag ik, ‘altijd dezelfde wandeling?’ Hij vindt van niet: ‘’t Zelfde is altijd anders’, zegt hij, ‘het weer is anders en daardoor ook het uitzicht; de dingen klinken dan ook anders. 't Seizoen is anders, de wind is anders. Een vogel maakt zijn nest, het ei breekt open, het jong vliegt uit. De zee is wild of kalm, ’t is laagwater of ’t is vloed…’ En zo ziet hij op een parking aan de Oosteroever de foorkramers aankomen. Ze inspireren hem tot een poëtische oneliner.
 

de dolle donder van d’oktoberfoor oorverdovend in het oor


[De oneliner van de foor is een van de honderd oneliners die ik aan ’t maken ben. Altijd één lijn, 17 lettergrepen, geen leestekens, geen kapitalen. De oneliner komt uit het niets en verdwijnt daar ook weer in. Op de achtergrond van het YouTubefilmje hoor je draaiorgel De Waterlander.(Flor Vandekerckhove↗︎)]


Deze oneliner op YouTube

www.youtube.com/watch?v=wzQpMJ69w-c

donderdag 6 oktober 2022

De Gramsci van Corijn


Hoe komt het dat het antikapitalisme↗︎ in ’t Westen marginaal blijft, vraagt Eric Corijn↗︎, terwijl twee rechtse kampen elkaar de hegemonie↗︎ betwisten: neo-liberalen en nationalisten. Hoe komt het dat links vandaag nauwelijks op dat maatschappelijk debat weegt? Dat komt, antwoordt hij, doordat de arbeidersklasse daarvoor niet langer een draagvlak biedt: ‘Jongeren op zoek naar verandering positioneren zich anders.’
Corijn lanceert geen nieuwe opinie. Hij kiest ervoor om ‘(…) de argumenten en de keuzes aan te geven en vanuit verschillende perspectieven het licht te laten schijnen op het zeer ingewikkelde vraagstuk van de hegemonie.’ Die keuzes haalt hij eerst bij Antonio Gramsci↗︎, of beter gezegd bij Perry Anderson↗︎ die Gramsci doorworsteld heeft, vervolgens bij Ernest Mandel↗︎ die net als Gramsci meent dat de arbeidersklasse drager van het project van menselijke emancipatie is. Voor die twee vertrekt alles vanuit de arbeidersklasse en haar organisaties en gaat het eerst en vooral om een sociale strijd. Wat evident is voor die twee marxisten is dat niet langer voor Corijn: ’Ook deze evidentie wordt vandaag in twijfel getrokken.’ Toch door twee andere denkers die hij er vervolgens bij betrekt: Ernesto Lacau↗︎ & Chantal Mouffe↗︎: ‘Uitgaan van de arbeidersklasse als drager van de gehele menselijke emancipatie is voor hen deel van het probleem. Via een in detail uitgewerkte kritiek komen ze tot een andere weg naar het socialisme.’ Ze worden postmarxistisch. Waarna Corijn gedetailleerd uitlegt waarom die twee van mening zijn dat de arbeidersklasse de taak niet op zich kan nemen. [Uitleg die het draagvlak (om in de terminologie te blijven) van De Laatste Vuurtorenwachter ver overschrijdt. Ik heb gaandeweg geleerd dat zo’n post kort moet blijven en eenvoudig. Het moeilijkste woord in dit stuk moet hegemonie↗︎ zijn, waaraan hier niet te ontsnappen valt; wie diep wil gaan, verwijs ik naar Corijns bijzonder lezenswaardige boek.(°)]
Als de arbeidersklasse dat draagvlak niet creëert, wie dan wel? Het antwoord van Lacau & Mouffe luidt samengevat: we gaan dat wel zien. ‘De toekomst is open en hangt af van het menselijk handelen.’ Het is nu niet mogelijk met zekerheid de sociale dragers van een socialistische visie aan te wijzen.
Wat moet ik daar nu van denken? Corijn lezen is voor mij telkens weer een uitdaging. (°°) Dat komt doordat ik diens afscheid van het partijtje↗︎, waarvan we beiden deel uitmaakten, destijds als vaandelvlucht ervaren heb. Sindsdien verwacht ik telkens weer dat hij ons zijn definitieve afscheid van het socialisme presenteert. Ten onrechte, zo blijkt ook nu weer. Dat Corijn de samenhang tussen antikapitalisme en arbeidersstrijd in 't Westen in twijfel trekt, betekent trouwens niet dat hij die uitsluit. Het bestaan van zo’n samenhang, zegt hij, heeft alhier ‘de test van de praktijk (nog) niet doorstaan’. Waarbij dat '(nog)’ mijn aandacht trekt, want wat nog niet is… kan komen! Die twijfel herhaalt hij verder nog eens: ‘Hoe de heersende hegemonie vanuit progressieve hoek zal worden tegengesproken en welke sociale groepen dat zullen dragen, blijft vooralsnog dus onderwerp van debat. Het is niet uitgesloten dat de arbeidersbeweging haar positie opnieuw inneemt, en van daaruit weer de spil wordt van emancipatie.’ Daar laat hij wel een langgerekte ‘maar’ op volgen.
Flor Vandekerckhove↗︎

(°) Eric Corijn. Gramsci lezen. Van klassenstrijd tot woke. 2022. Uitg. ASP Brussel. 246 pp. ISBN 978 94 6117 295 2. € 25,00.
(°°) Over Corijns denkwereld publiceerde De Laatste Vuurtorenwachter eerder al: Eric Corijn: een links abracadabra↗︎; De foute interesse van Eric Corijn↗︎ en Motorhelmen en citroenen↗︎.


De e-boeken van Flor Vandekerckhove zijn gratis. Mail erom: liefkemores@telenet.be↗︎. (Vermeld de titel.)

woensdag 5 oktober 2022

Op stap met Théo Van Rysselberghe in Ambleteuse

Bovenaan links: Zonsondergang bij Ambleteuse in Pas de Calais, gouache op papier, 1899. — Bovenaan midden: ik benader zo dicht mogelijk de plek waar Theo Van Rysselberghe zijn ezel opstelt. Onderaan: Van Rysselberghe en ik, verenigd in Ambleteuse-Wimereux.

 

Tania stapt van Wissant↗︎ naar Wimereux↗︎. Ze zal dan 27 kilometer in de kuiten hebben. Omdat ik haar op ’t einde ga oppikken, bekijk ik de weg die me erheen leidt.
Ambleteuse↗︎ ligt onderweg. Daar hou ik me een wijle op, net zoals de Vlaamse schilder Théo Van Rysselberghe↗︎ (1862-1926) dat 123 jaar eerder doet, een Gentenaar die zijn hart aan de Franse stranden verliest. Aan zo’n Frans strand gaat hij uiteindelijk ook wonen, aan de Côte d’Azur. Doordat Wikipedia me leert dat hij eerder in Ambleteuse verblijft, zoek ik ’t net af naar een schilderij van dat kustplaatsje. En dit is wat ik vind: Zonondergang bij Ambleteuse in Pas de Calais, gouache op papier, 1899, inderdaad van onze Théo. Ik vlooi een en ander uit en leer dat het stroompje op het schilderijtje La Slack↗︎ heet, het gebouwtje dat achter het duin aan zee oprijst is 't Fort d' Ambleteuse↗︎.
Vlak buiten Ambleteuse zie ik algauw de bijzonder brede duinen. Wanneer ik de brug over de Slack passeer, zet ik de auto aan de kant. Ik stap de weg naar zee af en halverwege zie ik inderdaad het panorama dat Van Rysselberghe inspireert: La Slack en rechts in de verte Ambleteuse; links aan de zeerand het fort. Dat mijn perspectief niet helemaal dat van de schilder dekt heeft een reden. Van Rysselberghe plant zijn ezel boven op een hoge duin die niet langer toegankelijk is. ‘Dunes fragiles’ staat op een bordje en ‘Ne pas grimper’. Een ogenblik denk ik eraan toch over de afrastering te klimmen, maar dan haalt een combinatie van ecologisch bewustzijn en stramme benen de overhand; vooral stramme benen.

maandag 3 oktober 2022

Jong en oud volgens Dorothy ParkerHet gedicht stond enkele dagen geleden ergens op FB, medium waar gemakzuchtige lieden wat graag andermans werk (schilderijen, quotes, gedichten…) aanwenden om alzo waarderend gekir bij ‘vrienden’ te ontlokken. Zelf voeg ik daar liever enige meerwaarde aan toe.
Dorothy Parker↗︎ (1893-1967) werd al vlug beroemd om haar korte venijnige gedichten die in tal van tijdschriften verschenen. Ze werd veelgevraagd om die gedichten op feestjes te declameren en er kwamen dichtbundels van. Druk leven, veel drank, ups en downs. Een quote verklaart veel: ‘Oké God, stuur me naar de hel. U denkt dat uw hel me schrik aanjaagt, is ’t niet? U denkt dat uw hel erger is dan de mijne.’ Stierf aan een hartaanval toen ze 73 was. 
Het gedicht The Veteran dateert van 1926 en verscheen in de bundel Enough Rope (A book of light verse.) De bundel (158 pagina’s) is op velerlei manieren gratis te downloaden in het Project Gutenberg↗︎. Wat ik, zelf protagonist zijnde van gratis kunst & literatuur voor allen, ten zeerste aanraad ook te doen. (Flor Vandekerckhove↗︎)

[En zoals steeds: voorstellen om de vertaling te verbeteren zijn welkom: liefkemores@telenet.be↗︎]


De e-boeken van Flor Vandekerckhove zijn gratis. Mail erom: liefkemores@telenet.be↗︎. (Vermeld de titel.)

zondag 2 oktober 2022

Op een bank aan ’t Dunegat

Links: De weg naar 't strand in Bredene, het Dunegat, in de begindagen van de wijk (foto collectie Dennis Goes). In de verte, rechts van de Duinenstraat, het Grand hotel de l’Espérance↗︎. Of is 't hotel Glibert? Rechts: oud-Bredenaar Luc Blomme↗︎ fotografeert een zelfgeschilderde marine. Hij staat in zijn eigen schaduw, mislukte foto die onverwachts toch een mooi beeld oplevert.

Bredene, 1 oktober, op een bank aan ’t Dunegat — Hier werd in de zomer ’t geld uitgegeven en verdiend. Nu: strandbar dicht, muziek gestopt, meneer pipi naar huis. Het ruisen van de zee neemt de dingen weer in eigen hand. In míjn hand een boek. Ik laat me meedrijven op ’t ritme van Italo Calvino↗︎. (°)
Er komt een meisje voorbij dat een parasol op haar schouder laat draaien en ook een beetje de rondingen van haar heupen. Er komt een vrouw in het zwart voorbij die even oud is als ze eruitziet, met onrustige ogen achter haar sluier en trillende lippen. Er komt een getatoeëerde reus voorbij; een jonge man met wit haar; een dwergvrouw; een tweeling in het koraalrood. Er gebeurt iets tussen hen, een uitwisseling van blikken als lijnen die de ene figuur met de andere verbinden en pijlen trekken, sterren, driehoeken, tot alle combinaties in een ogenblik tijds uitgeput zijn en er andere personages op het toneel verschijnen: een blinde met een jachtluipaard aan een ketting, een courtisane met een waaier aan struisveren, een jongeling, een kanonvrouw. (…)
Al die personages passeren voorbij mijn bank aan ’t Duingat, de kanonvrouw uitgezonderd. Dit alles overkomt mij echt, iets wat Italo Calvino in de vroege jaren zeventig al overkomen is en veel eerder ook Marco Polo↗︎. En wanneer te elfder ure toch nog de kanonvrouw passeert, mag ik waarlijk van een wonder spreken.
Flor Vandekerckhove↗︎


(°) Italo Calvo. De onzichtbare steden. L.J. Veen Klassiek A’dam/A’pen. Veertiende druk 2013. Oorspronkelijk Le città invisibili, 1972. Nederlandse vertaling Henny Vlot. De citaten komen uit dat boek.


Sinds kort is er op Facebook een pagina Flor in spoken word. Hij dient om de gedeclameerde versies van mijn verhalen beter kenbaar te maken. Wie op Facebook zit, klikt hier↗︎.