maandag 11 juli 2016

Aan de Vlaamse voormannen

(Ik schreef dit gedicht n.a.v. de Vlaamse nationale feestdag van 11 juli 2016)

O gij deerniswekkend volk,
Van rochelaars en stemmentrekkers
Van zwembadregelaars en lijstduwers,
Hoe graag zou ik u wedersturen

Naar waar gij nooit geweest zijt,
Ver voorbij de stakersgrenzen van dit land
Dat overstroomt van droogstoppels
Met zwart' ontstoken speekselklieren.

Ik zou u geld meegeven om aldaar
Een spuugshop te beginnen,
Vlak naast cipiers die blijven staken
Zolang uw voorraad fluimen strekt.

Daar zoudt gij in de weerschijn van uw etalage
uw eigen speeksel kunnen schouwen
— rochels zwemmen niet, zij staren alleen maar —
Tot ge een kat uit de viswinkel geworden zijt.

Gij spuugt, ik weet het wel, omdat het helpt
Uw gore gal te kuisen, alsmede onze straten van
Eén Poolse bedelaar in Blankenberge,
Die, hoezee hoezee, al naar Oostende uitgeweken is.


Flor Vandekerckhove
— Dakloze Damian Dychtanowicz en zijn hondje Sara. (Foto Mathias Mariën) —    
Een reactie posten