zaterdag 16 juli 2016

Met een bourgeois op de foto

— Jan Loones en Flor Vandekerckhove. (Foto Jo Clauwaert) —
Gisteren had ik jullie nog beloofd dat ik mij voor enkele dagen uit het internet zou terugtrekken om in stilte een en ander te lezen. Ik deed dat hier in een stukje waar ik een foto bij plaatste. Daarop zien we de Oostendse burgemeester Johan Vande Lanotte en ik vrolijk lachend naast elkaar zitten.
Ik kreeg daar deze nacht een reactie op van een mens die de mening toegedaan is dat de burgemeester en ik niet samen op een foto horen te staan. Vande Lanotte is daar, zo laat die nachtelijke boodschapper me weten, niet links genoeg voor.
Zou je daar geen kind van kopen?! (*)
Dat is des te vreemder omdat die nachtelijk schrijvende mens zichzelf geenszins ter linkerzijde situeert. Wat hij eigenlijk wil zeggen is dat hij het niet neemt dat Vande Lanotte zich met zijn zaken bemoeit. Dan vindt hij mijn linksigheid veel sympathieker, want ik schrijf alleen maar.
Als ik me alleen maar aan politieke criteria mag houden dan zou niet alleen Geert Bourgeois niet in mijn fotoalbum voorkomen, maar geen enkele bourgeois, want de bourgeoisie mag progressief zijn, liberaal, conservatief of nationalistisch, ik haal er mijn politieke neus voor op. Mijn politieke neus staat namelijk zodanig ver ter linkerzijde dat het geen gezicht meer is. Ik ben zo links dat ik zelfs links van mezelf sta. Ik zou niet eens naast mijzelf op de foto mogen staan!
Er zijn gelukkig nog andere criteria. Ik scheer niet iedereen die rechts van me staat — omzeggens iedereen dus — over dezelfde kam.
Er zijn zelfs bourgeois waarop ik nooit kwaad zou kunnen worden. Op Jan Loones bijvoorbeeld, de vader van de verschrikkelijke Sander. Ik heb Jan destijds leren kennen toen hij voor de Vlaams-nationalisten in de visserijcommissie van het Vlaams parlement zat. Tot voor kort was hij ook eerste schepen van Koksijde.
Verleden jaar, naar aanleiding van de klimaatconferentie in Parijs, hebben we nog een keer een nummer van Het Visserijblad uitgegeven. We hebben die uitgave gevierd in het visserscafé ’t Veegeetje. Daar was veel voetvolk aanwezig, zelfs verwoede stakers waar de Walen een punt kunnen aan zuigen. Er was ook een kerel van de linkse PVDA en er was één bourgeois: Jan Loones. Omwille van de ambiance stelde ik hen aan elkaar voor: de jonge kerel van de PVDA en de nationalistische politicus Jan Loones. Die jongen van de PVDA ging meteen op zijn achterste poten staan, maar Jan gaf hem een hand en zei: ‘Ik ben vooral blij dat jullie bestaan.’ Probeer daar maar eens kwaad op te worden. Hij mag met mij op de foto.
Flor Vandekerckhove

(*) De uitdrukking 'zou je daar geen kind van kopen?!' werd tijdens mijn kinderjaren veel gebruikt in volksmiddens.  Ik vind er geen sporen van weer op 't internet. Het betekent hetzelfde als 'daar zakt mijn broek van af.Zou het echt iets uit de voltooid verleden tijd zijn? Werd het alleenlijk in mijn onmiddellijke omgeving gebruikt? Weet iemand er meer over?
Een reactie posten