donderdag 15 november 2012

Een wijk rond de Avenue le Grand


— Nog steeds bestaande villa's in de Avenue Le Grand, thans Zeelaan. De villa op de hoek werd enkele jaren geleden mooi gerestaureerd. De aanpalende villa verkeert in verval. Lees hieronder hoe de wijk ontstaan is. —


In 1903 werd de S.A. Breedene-sur-mer-lez-Ostende opgericht. Op braakliggende grond, vlak achter de duinen, wilden de vennoten een toeristische wijk uitbouwen. ‘Om de verkoop te stimuleren bouwt de vennootschap villa's voor eigen rekening bestemd om te verhuren of volledig afgewerkt te verkopen; bovendien staat ze in voor het eventuele afsluiten van leningen en hypotheken.’  De projectontwikkelaars tekenden de residentiële villawijk rond wat eerst Avenue centrale n° 5 heette. Die naam die eerder aan een werkkamp dan aan een villawijk liet denken, werd al gauw vervangen. De straat werd toen Avenue le Grand, naar een Gentse grootgrondbezitter, medeoprichter van de S.A. Breedene. Pas in 1939 kreeg de straat haar huidige naam: Zeelaan. Er was ook een André Danielslaan. Die werd genoemd naar een Oostendse architect die een stimulerende rol speelde in de verkaveling. In 1939 werd die naam veranderd in Strandlaan. 
De Prinses Marie-Josélaan heette tot 1939 Marc Samdamlaan, naar een Gentse nijveraar die meerdere villa's in de straat bezat. (De familie Samdam was o.a. eigenaar van de villa Mon Castel die zich in het later ontwikkelde Park Ramakers bevond, vandaar dat een van de straten die daar naartoe leidt de Kasteellaan is.) De Meeuwenlaan heette Segonzaclaan, naar een Frans familielid van le Grand. Wat vandaag de H. Consciencelaan is, heette tot 1939 Vandersmissenlaan, zo genoemd naar een Schaarbeekse groothandelaar, beheerder van de S.A. Breedene. De Kroonlaan was deels Avenue de Boeck en deels Avenue G. Hendrickx en die Hendrickx was een Brusselse architect-landmeter. De Noordlaan was dan weer de Avenue Gielen, zo genoemd naar een medebeheerder. De Peter Benoitlaan was de August Pedelaan. Die Pede was een Oostendse vis- en wijnhandelaar, eveneens een van de beheerders van de N.V. (Vanaf het kruispunt met de Prinses Marie-Josélaan heette de laan Avenue de Liège). Merkwaardig is de naamsverandering die de Avenue de France in 1939 onderging. Die werd toen tot Frankrijklaan vervlaamst. Maar de Avenue de France verwees niet naar ons buurland, maar naar Antoine de France, landmeter die gronden van de familie le Grand behandelde.
Oude postkaarten vermelden onderstaande straat zowel als Avenue Marc Samdam als Avenue Max Samdam. Max of Marc, In beide gevallen is het nu de Prinses Marie-Josélaan.
Flor Vandekerckhove


En later, veel later, fietsten wij doorheen de lanen van die wijk

Geen opmerkingen: