vrijdag 27 december 2013

Kaloten


Een van de meest ophefmakende boeken van 2013 werd geschreven door een journaliste van de Italiaanse televisie. Haar Spotomessa e sii sottomessa werd een bestseller. 73.000 exemplaren!  Het boek van Constanza Miriano werd intussen ook vertaald, in ’t Spaans, Frans, Portugees, Pools en Sloveens. Niet in ’t Nederlands, maar wat niet is kan komen.
De Nederlandse titel zou dan luiden: Trouw en onderwerp je. En neen, dat leesvoer is niet bestemd voor mannen. Het boek richt zich expliciet tot vrouwen. Het breekt een lans voor het klassieke huwelijk, en wel in die zin dat de man het daar helemaal voor ’t zeggen heeft en de vrouw zich aan die echtgenoot dient te onderwerpen.  De Pravda van Vaticaanstad, Osservatore Romano, wijdde er op de eerste bladzijde een uitgebreide en lovende bespreking aan.
Je weet wat ze zeggen over mensen die van hun geloof afvallen. Zij worden er de heftigste bestrijders van. Dat is bij mij niet anders. 
Inspiratie, zegt Constanza, haalt ze uit de geschriften van de apostel Paulus. Ik heb die geschriften even opgezocht en ja, daar valt inderdaad nogal wat uit te leren. Paulus, een bijzonder ondernemende christenmens, heeft ferme meningen over de positie van de vrouw: ‘Laat de vrouw in stilte, in alle onderworpenheid de voorschriften ter harte nemen. Ik sta niet toe dat de vrouw onderwijst, noch dat zij de man de wet voorschrijft, laat zij zich stil houden.’
Het kan haast niet anders of zo’n positie moet zich in de kledij uitdrukken. Paulus weer: ‘De man moet zijn hoofd niet bedekken, omdat hij de afspiegeling van God is. Maar de vrouw is de afspiegeling van de man. Daarom moet zij op haar hoofd een teken van onderwerping dragen.’  Geef toe, er zit een logica in, al zou ik niet weten welke.
Wie vindt dat moslima’s er eigenaardige kledinggewoonten op nahouden, moet dat laatste citaat toch eens herlezen.  Ja, zo kennen we ze weer, de kaloten.
Flor Vandekerckhove

Geen opmerkingen: