dinsdag 8 december 2015

Tongschrapers

Mag ik u een vraag stellen? Hebt u vandaag uw tong al geschraapt? Ik vraag het u omdat ik heden een pakje flosdraad gekocht heb. In zo’n pakje zitten 36 beentjes met een flosdraadje. Zo’n beentje heet daarom terecht flosdraadhouder. Ik zie dat ik die flosdraadhouder ook voor iets anders kan aanwenden. Hij eindigt in een scherpe punt die als tandenstoker gebruikt wordt, voorwaar een plus en bovendien is het de evidentie zelve, want stoken en flossen gaan vanaf een zekere leeftijd hand in hand. Het pakje vermeldt nog iets. Het product noemt zichzelf een 3-in-1 Flosser en heeft derhalve drie functies. De derde functie heet schrapen. Je schraapt er niet je tanden mee, maar je tong.
Ik sta perplex. Tongschrapen! Daar heb ik nooit eerder iets over vernomen. Nooit heeft iemand me erop gewezen dat ik mijn tong moet schrapen. Nooit heb ik het iemand zien doen. Nooit heb ik in het straatbeeld reclame voor tongschrapers zien opflitsen. Nooit heeft iemand me de vraag gesteld die ik u aan ’t begin van dit stuk stel: hebt u vandaag uw tong al geschraapt?
Ik raadpleeg het internet en ja, de Wikipedia wijdt er een lemma aan. De tongschraper blijkt een bekend instrument te zijn. Er staat ook: Niet overal in de westerse wereld is evenveel gebruikgemaakt van de tongschraper. Zo wordt in Europa de tongschraper veel minder gebruikt dan in Japan en de Verenigde Staten.’ Ik ben een Europeaan, ik ben gerustgesteld.
Flor Vandekerckhove
Een reactie posten