donderdag 6 juli 2017

Georges Verleene geeft de fakkel van het ambacht door


— Georges Verleene in 2001 bij enig didactisch materiaal, de op schaal gemaakte spanten van het na te bouwen schip. (Foto Guido Walters †) —

Toen ik oud-klasgenoot  René Deweert ging interviewen kon ik daar ook enkele oude schoolfoto’s kopiëren. Een van die foto’s betrof een klas van het Oostendse college, de Vierde Moderne in 1963-64. Ik herkende een aantal dorpsgenoten. 
Ik plaatste het beeld onder het stukje, met een oproep: bezorg ons de ontbrekende namen. Dat die oproep succes kende was vooral te danken aan Jan Decreton die ook in die klas gezeten had.  
Ik had nog zo’n foto, maar van de Zesde Moderne, in 1961. Ik mailde Jan Decreton ook die foto. Bleek dat hij destijds alle namen op de ommezijde van zijn afdruk genoteerd had, een lukslag, waardoor ik u nu kan meedelen wie al die jongens op onderstaande schoolfoto zijn, een voltreffer als het ware.
Georges Verleene (°1949) is er een van. Hij staat overigens ook op de schoolfoto bij het stuk over René Deweert. Ik dacht: over die Verleene kan ik gemakkelijk een stukje posten, want ik heb hem in 2001 voor Het Visserijblad geïnterviewd.
Oostendenaar Verleene komt uit een vissersfamilie: ‘Toch heb ik eerst nog enige afstand tot de zee proberen te bewaren’, zegt hij in dat interview. ‘Na mijn studies als bouwkundig tekenaar kwam ik op het bureau van de bekende architect Felix terecht. Toen het daar wat minder werd moest ik uitkijken naar ander werk. Dat bracht me in contact met de wereld van de houtbewerkers.’ 
Hout bewerken blijkt echt zijn ding te zijn. Hij komt bij scheepstimmerman Alfons Lowyck terecht, en dus toch weer in de vis, want Lowyck is hét timmerbedrijf van de Oostendse visserij.
— De historische Oostendse tweemastsloep. —
Wanneer er op de Oostendse Oosteroever, op de oude scheepswerf van Seghers, een project groeit waarbij langdurig werklozen herschoold worden, breekt er voor Verleene een nieuwe fase aan. Onder zijn leiding gaan de cursisten daar een replica bouwen van een historische Oostendse tweemastsloep. Voorwaar een gewaagde onderneming, want het betreft een indrukwekkend groot houten schip dat op ware grootte gebouwd zal worden, iets wat al lang niet meer gedaan wordt. Georges Verleene zal de cursisten het vak aanleren.
Het zijn er uiteindelijk twee geworden. Het eerste schip, de Nele, is inmiddels ingeschakeld in de wereld van het toerisme. Je kunt het vaartuig boeken en ermee zee kiezen. De tweede sloep werd in opdracht van een reder uit de visserij gebouwd. Financiële problemen hebben de afwerking ervan belemmerd.
Intussen heeft Georges Verleene uiteraard een indrukwekkende knowhow opgebouwd, die grenst aan het unieke, want erg veel mensen die zo’n houten schip kunnen bouwen zijn er niet. Opdat die knowhow met zijn pensionering niet verloren zou gaan heeft hij zijn ervaring in 2013 in een boek gegoten. Zelf mocht ik er de flaptekst voor schrijven. Wie meer over dat boek wil weten klikt hier.

Flor Vandekerckhove


— 1961-62 6de Moderne A — 1. Fernand Cuypers; 2. Jan Stas; 3. Rik Bevernagie; 4. Louis Yperman, 5. André Devriendt; 6. Ronny Demey; 7. René Deweerdt ; 8. Jean Vandenbussche; 9. Luc Vanhollebeke; 10. Jan Demunck; 11. Eric Kimpe; 12. Philip Blomme; 13. Philippe Durand; 14. Lionel Vanderwee; 15. Jacques Goudeseune; 16. Jacques Felix; 17. Ronny Billiau; 29. Frank Nollet; 19. voornaam? Missotten; 18. Jean-Pierre Devriendt,; 20. Gilbert Goudeseune; 21.Hubert Vlietinck; 22. Roland Hillewaere, 23. Jan Decreton; 24. Georges Verleene; 25. Gerrit Van den Bon; 26. Rik Willems, 27. Rik Brouckmeersch (†); 28. Arnold Vancappel. De pastoor in het midden is klastitularis Jozef Van de Wiele, omwille van zijn grote gelijkenis met de stripfiguur werd hij Lambik genoemd. —

Geen opmerkingen: