donderdag 14 augustus 2014

Langs de kapellekensbaan (III)

Waar werd de hiernaast staande foto gemaakt? Herinner ik het me goed als ik meen dat het op een wandeling langs de Ieperboog was? Lag de Dikkebusvijver in de buurt? Konden we daar in de verte de Kemmelberg zien liggen? Het sierde de ingang van een woonerf.
Godelieve (°1045-†1070) heeft in Gistel een eigen abdij. Zelf ben ik er verschillende keren geweest en ik herinner me dat ze er lekkere, zelfgemaakte taarten verkopen.
Ze is de patrones van kleermakers en naaisters. Dat komt doordat ze — zelfs na haar dood! — hemden zonder naad kon naaien. Daar bestaat een bewijsstuk van. Ik heb dat hemd aanschouwd, maar ik ken te weinig van de stiel om er een oordeel over te kunnen vellen. Waarom ze ook patrones van de leurders is, is me onduidelijk. Maar storender is mijn onwetendheid betreffende de volgende vraag. Is Godelieve ook de beschermheilige van de duivenmelkers, vogelvangers, vinkenzetters, kippenkwekers en vogelaars? Ik vind er geen aanwijzingen voor en nochtans: ze heeft op miraculeuze wijze massaal veel vogels in een kot verzameld.
Haar voorspraak wordt ingeroepen bij keelpijn en dat komt doordat ze uiteindelijk gewurgd werd. Dat ze helpt tegen oogziekten is ook gemakkelijk te verklaren, want ze heeft ooit een blind kind met behulp van het aldaar aanwezige water ziende gemaakt. U kunt dat overigens ook zelf doen, want het miraculeuze water waarin Godelieve na haar wurgdood ook nog eens gedumpt werd, vloeit daar heden nog steeds, weliswaar met behulp van een rij kraantjes. Alhoewel er niets mis is met mijn ogen, heb ik dat water eens op mezelf getest en ik moet zeggen: tot mijn tevredenheid.
Maar al wie Godelieves abdij, Ten Putte, bezoekt zal het met me eens zijn: deze heilige wordt vooral aangeroepen bij echtelijke problemen. Terecht, want Godelieve heeft het slecht getroffen met haar echtgenoot, ze is een ervaringsdeskundige. Het is een lot dat nog steeds veel vrouwen treft, zo getuigen de talrijke briefjes die er hangen; vooral beden om schuinsmarcherende echtgenoten weer op ’t rechte pad te brengen. Of het helpt weet ik niet, maar in de cafetaria ontwaarde ik toch veel koppels die er niet erg ongelukkig uitzagen. Dat kan door de taart komen, maar ook doordat die koppels eindelijk eens vanonder de vleugels van de schoonmoeders weg waren, want Godelieve helpt ook ‘bij conflicten met schoonouders en dan de schoonmoeders in ’t bijzonder.’
Flor Vandekerckhove

Geen opmerkingen: