woensdag 13 augustus 2014

Langs de kapellekensbaan (II)


Uw tijd gaat nu in, want dit stukje begint met een quiz. Wie is de beschermheilige, zo luidt de eerste vraag, van de kerkgemeenschap, van huisvaders, echtgenoten, huizeneigenaars en christelijke gezinnen? U hoeft nog niet af te drukken… Wie is de patroonheilige van weeskinderen, kinderen in ’t algemeen, alsmede van hun opvoeders? Wie houdt er toezicht op ongehuwde meisjes en ook op maagden, categorieën die elkaar uiteraard niet voor de honderd percent heu… dekken? Welke heilige beschermt de weggebruikers, reizigers, bannelingen, vluchtelingen, weggevoerden en mensen zonder papieren? Wie waakt er in den hoge over handarbeiders, werklieden in ’t algemeen, en meubelmakers, timmerlieden, wagenmakers & schrijnwerkers in ‘t bijzonder? Wie beschermt onze ingenieurs en pioniers? Wie begeleidt de stervenden en tegelijk ook de doodgravers die de afgestorvenen achteraf de put in helpen? Hoe heet bijgevolg de heilige die ons een zalige dood kan bezorgen? Hoe heet de patroonheilige van België? Welke heilige wordt er op 1 mei in de katholieke kerk gevierd? Wiens voorspraak wordt er door katholieken ingeroepen om de kuisheid te bewaren (een moeilijk te begrijpen verzoek dat wellicht ook zelden ingewilligd wordt), om uitkomst bij woningnood, bij verzoekingen en verleidingen, in wanhopige situaties en voor een goede dood? En nu een apocriefe: wie is de patroon van de hoorndragers? U hebt goed geraden, dit kan alleen maar Jozef van Nazareth zijn, aka Sint-Jozef, de pleegvader van Christus, de echtgenoot van Maria.
Gezien het grote aantal taken dat deze Jozef opgelegd krijgt is het niet verwonderlijk dat er langs Vlaamse wegen nogal wat kapelletjes aan hem gewijd worden. Weliswaar minder dan aan diens echtgenote, maar toch voldoende om hem een mooie tweede plaats te bezorgen.
Jozef van Nazareth was timmerman van beroep. Het is dan ook geen toeval dat we op onze wandelingen doorheen ’t Vlaamse land zo’n kapelletje aantroffen op de gevel van een Westkerkse meubelwinkel. Op de etalageruit: UITVERKOOP. Op de gevel: Wat u buiten niet ziet, vraag het binnen. Dat konden we niet doen, want de zaak was al lang beklonken en het huis stond er nu enigszins verwaarloosd bij; achtergelaten lijkt me het juiste woord te zijn.
EcoJoe verkoopt biologisch afbreekbare beelden van Sint-Jozef, 
'The hardest working saint for real estate'. 
Speciaal gemaakt om in de grond te begraven, omgekeerd uiteraard. 
Dat huis zouden ze te koop moeten stellen. Dat is de enige conclusie die ik kan trekken nadat ik op ’t internet een aantal sites bekeken heb die zich in Sint-Jozef specialiseren. Veel ervan tonen ons immers hoe men dat moet doen, een huis verkopen. Dat gaat als volgt. Maak een gat in de grond dat groot genoeg is om er Sint-Jozef vertikaal in te begraven. Plaats het beeld in dat gat, maar wel omgekeerd: kopje naar beneden, voeten omhoog. Let er ook op — en dat is zeer belangrijk, ik kom er verder nog op terug — dat het omgekeerde beeldje met het gezicht naar het huis wijst dat verkocht moet worden. Bid negen opeenvolgende dagen de noveen die u van zo’n site (bijvoorbeeld http://www.sint-jozef.eu) kunt downloaden. Zodra het huis verkocht is, graaft u het beeld weer uit de grond, waarna het uiteraard een ereplaats krijgt in uw nieuwe huis (of misschien in dat van de immobiliënmakelaar). De uiteenzetting betreffende deze verkooptechniek wordt, zo zie ik, afgerond met een bede: ‘Graag zouden wij van u een berichtje ontvangen indien u uw huis heeft verkocht met en door de hulp van Sint-Jozef.’ Op die site vond ik er geen spoor van, maar ik vond elders wel een filmpje waarin iemand de methode naar eigen zeggen met succes aangewend had. Ik probeerde het hieronder te plaatsen, dat is me niet gelukt, maar u kunt het wel bekijken. (*)
Rest me nog twee zaken uit te klaren. Ten eerste: mocht u in deze geseculariseerde tijden niet over zo’n beeld beschikken dan raden we u de Mavaka-Kadoshop aan (http://www.mavaka.com/jozef-heilige-jozef.html). Ten tweede: let er tijdens de graafwerken op dat de omgekeerde Sint-Jozef wel degelijk naar het te verkopen huis kijkt, want er bestaat een getuigenis van iemand die dat niet deed en wat geschiedde? Het huis aan de overkant van de straat werd meteen verkocht.
Flor Vandekerckhove.
(*) U kunt het filmpje bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=iAlCR9TUC5A#t=14

Geen opmerkingen: