zondag 24 mei 2015

Leren lezen met porno (over porno 3)


De Sovjet-Russische beeldhouwer Sergey Dmitrievich Merkurov (1881-1952) was mij tot voor enkele uren onbekend. Ik stootte op zijn naam terwijl ik documentatie aan ’t zoeken was, dienstig om mijn spetterende pornoreeks te kunnen verderzetten. (Eerdere stukken vind je hier en daar.) En terwijl ik mij in ’s mans leven & werk ging verdiepen, daalden filosofische overpeinzingen over mij neder. Zoals deze: Een Mens Bestaat Uit Zijn Tegenstellingen. Wil je iemand leren kennen dan moet je die tegenstellingen zoeken. Het belet je om een eenzijdig en dus verkeerd beeld van je medemens te vormen. Bovenal stelt het je oordeel even uit, wat goed is, want niemand is zo gemakkelijk weg te zetten als wij dat tussen pot & pint plegen te doen.
Het werk van Merkurov werd, zo lees ik, erg bewonderd door Jozef Stalin. Die Merkurov maakte dan ook hele grote beelden van de dictator. Ja, dan weet je ’t wel. Of misschien toch niet, want wat ik op 't net ook vind is dit. Als cadeau voor Stalins zeventigste verjaardag kapte hij een groot beeld uit graniet. Ik vind er geen afbeeldingen van en dat komt wellicht doordat die niet bestaan. Stalin weigerde immers om het in ontvangst te nemen. Misschien kwam het door de naam die Merkurov eraan gaf: Dood van de leider. Hola! En het lemma in de encyclopedie vervolgt droogjes: ‘en er ving een moeilijke periode aan in het leven van de beeldhouwer.’ Daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. 
Merkurov was dus een complex man. Uit het onderstaande filmpje blijkt bijvoorbeeld dat hij bijzonder goed om kon gaan met kiekens. Hij was lid van de Communistische Partij, maar evengoed was hij een vrijmetselaar en een vrijdenker. Misschien moeten we diens preoccupatie met porno in die hoek zoeken. Want wanneer hij geen Stalinbeelden kapte, werkte hij (in 1931) een alfabet uit dat volledig uit waterverfschilderijtjes met pornografische afbeeldingen bestond. (Het volledige alfabet vind je hier.) Op ’t internet wordt her & der gezegd dat het boek deel uitmaakte van een alfabetiseringscampagne voor volwassenen, maar Giuliano Vivaldi die ons die beelden leerde kennen zegt daarover: ‘Ik kopieerde dit van iemands muur en voegde eraan toe, met enkele uitroeptekens, dat het deel uitmaakte van Stalins strijd tegen de ongeletterdheid. Wat als grap bedoeld was reisde als feit het internet af.’ Toch lijkt het mij een aangename manier te zijn om ’t Russisch onder de knie te krijgen.
Flor Vandekerckhove

Sergey Dmitrievich Merkurov

Geen opmerkingen: