zondag 31 mei 2015

SongtekstOnderstaande songtekst is gebaseerd op een verhaal dat ik lang geleden, uiteraard in het Nederlands, geschreven heb en dat u hier kunt nalezen. Omdat ik de mening toegedaan ben dat er een songtekst in dat verhaal geborgen zit en omdat ik niet zo meteen iemand ken die deze lyrics voor mij zou willen schrijven, heb ik die, met veel hulp van de merkwaardige vertaaldienst van Google, zelf gemaakt. ‘k Weet ‘t, het is verre van perfect, er staat een hoop haar op dat Engels, er moet aan gesleuteld & geschaafd worden, maar misschien kan ik dat samen doen met de mens die zich geroepen voelt er zijn/haar muziek bij te bedenken. Folk, rock, blues, fado… who cares?! Zodat een jongensdroom van mij op de valreep mijner leven in vervulling mag gaan: een lied waarvan gezegd wordt: lyrics: Flor Vandekerckhove. Aaaaah!


Oh, all tobacco shops were closed
The year the law forbade to smoke
‘t Was hard to find a cigarette
‘Cause smokes were worth their weight in gold

Smokes were worth their weight in gold

All the cops were hunting smokers
— Recognized by their stinking breath
Their ugly clothes and ugly cough —
‘Cause cigarettes were scarce like gold

Cigarettes were scarce like gold

His dealer sold him heavy stuff
The kind you’d like so much to puff
Van Nelle, widow, Dutch and old
Was needed to be paid in gold

Was needed to be paid in gold

To the graveyard he then quickly went
To put a lighter to his fag
He deep inhaled and tasted smoke
Indeed ‘t was worth it’s weight in gold

Indeed, ‘t was worth it’s weight in gold

From his ugly lungs the smoke then went
Went through his veins into his brain
Where the stuff so truly good
Prevented him from getting old

Prevented him from getting old

In his chest he felt a pain
Went down on the graveyard ground
The fag fell down, out of his mouth
Straight in the dirty shirt he wore

Straight in the dirty shirt he wore

He was not able to react
And so his nylon shirt caught fire
All his strength was almost gone
Together with the fag worth gold

Together with the fag worth gold

The rest of his remaining strength
Led him to an open grave
Where his body caught on fire
And perished in a bluddy smoke

And perished in a bluddy smoke

His wife went out to find her man
So did his child and the police
The cops say’d he was a wanted man
Reward, they said, would be paid in gold

Reward, they said, would be paid in gold

But no one found the vanished man
He had completely disappeared
And the cops us'd the reward
To buy tobacco with that gold

To buy tobacco with that gold
To buy tobacco with that gold
To buy tobacco with that gold


© Flor Vandekerckhove

Geen opmerkingen: