dinsdag 22 maart 2016

Sterk staaltje outsiderkunst


In de Oostendse Openbare Bibliotheek Kris Lambert loopt nog tot einde maart een tentoonstelling met ingekleurde tekeningen van August Campe. Hij liet zich inspireren door militaire gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog. De werkjes werden eerder al getoond in Gent en Diksmuide. Ook in Brugge zullen ze te zien zijn en er volgen nog steden.
August Campe (1913-2003) was een ambtenaar in buitendienst, hoofdwachter van ‘bruggen & wegen’. Toen zijn dochters Chris en Monique, na ‘s mans overlijden, het huis in de Bredense Zandstraat leegmaakten vonden ze in zijn bureau een bundeling van 42 zeer fragiele, kleurrijke tekeningen, alle gebaseerd op momenten uit WO I.
— August Campe (1913-2003) —
Volgens Chris was het geenszins de bedoeling van haar vader om die ooit te exposeren, hij tekende uitsluitend voor zijn plezier. Ze had die tekeningen al in haar kinderjaren gezien: Mijn vader tekende graag en dikwijls. Toen zijn bureau moest plaatsmaken voor een slaapkamer, omdat mijn grootmoeder bij ons in Bredene kwam inwonen, heeft hij de meeste in de vuilbak gekieperd.’ Vooraleer ook de oorlogstekeningen in het niets zouden verdwijnen, wilde zijn dochter er nog iets mee doen. De herdenkingen n.a.v. de honderdste verjaardag van WO I boden haar daartoe de gelegenheid.
August Campe werd in 1913 geboren en is bijgevolg te jong om zich iets van de Eerste Wereldoorlog te herinneren. Heeft hij zich laten inspireren door foto’s die hij in tijdschriften gevonden heeft? Zijn de werkjes gebaseerd op verhalen die zijn ouders hem verteld hebben?
Op de tekening boven dit stuk schrijft August Campe: ‘Een Engelsche onderzeeboot geeft eene bomme aan een vlieger’. Daaruit blijkt dat de werken niet zomaar illustraties zijn, ze zijn vrucht van Campes verbeelding.  De 21 tekeningen die in de Oostendse bibliotheek getoond worden vormen dan ook een sterk staaltje van art brut of outsiderkunst, een begrip dat het werk omschrijft van autodidacten die de academische regels negeren en hun eigen artistieke weg gaan, meestal buiten het reguliere kunstcircuit. In veel gevallen worden ze bij toeval ontdekt, iets wat ook geldt voor de mooie tekeningen van Campe. 
Flor Vandekerckhove
Een reactie posten