dinsdag 5 januari 2016

Tabakzakken


Marc Loy stuurt me de foto. Een zeehond. Hij doet dat for old times’ sake, want meer dan een halve eeuw geleden hebben wij met zo’n beest een avontuur beleefd.
Bredene, 1960 — Marc en ik zijn tien, elf jaar. Op ’t strand ontwaren wij een oude visser die met zijn pettestok op zo’n zeehond staat te meppen. Wat bezielt die mens? Het is hem om de zeehondenhuid te doen. Die kan hij verkopen, daar worden tabakzakken van gemaakt. Marc en ik vinden dat dikke vette zever. We nemen het op voor de zeehond. Terwijl die vent mept & mept, bedenken wij een strategie. Terwijl ik met veel misbaar de ouwe van de zeehond probeer weg te houden, holt Marc naar het politiebureau. Onze strategie faalt jammerlijk. Op ’t politiebureau hebben ze iets anders te doen en met lede ogen zien we hoe het inmiddels doodgeslagen beest door die ouwe in een patattenzak wordt afgevoerd. Het tafereel is ‘diep mij in den kop gebleven’, dieper zelfs dan ‘t Kruiske, zodat ik ‘t nooit vergeten zal.
Bredene, 2016 — Stel… Marc en ik zijn weer tien en elf. We mogen op ’t strand gaan spelen, maar we moeten wel onze telefoons meenemen. Daar zien we weer datzelfde tafereel. Marc neemt zijn iPhone en belt naar Gaia. In afwachting dat Michel Vandenbosch ons te hulp vliedt, nemen we een selfie, die ouwe tussen Marc en ik, kameraadschappelijk geschaard rond de zeehond. Marc heeft ook een sms naar de pers verstuurd. De tv stuurt er een ploeg op af. Voor de camera geven we elk onze versie, maar aan de zeehond, zo merkt Michel terecht op, wordt weer eens niets gevraagd. De politie is intussen door het Blankenbergse Sea Life Center getipt en besluit een perimeter in te stellen. Marc en ik weten niet eens wat een perimeter is, want we zijn tien, elf jaar. Er worden foto’s gemaakt. Die mogen in Bredene helaas niet gepubliceerd worden omdat de zaak daar te gevoelig ligt. Een drone van de luchtmacht doorklieft het luchtruim. ‘Kijk,’ zegt Marc, ‘een drone.’ Terwijl we naar de drone kijken krijgt de zeehond nog een dreun. Door de klimaatopwarming dreigt het opkomend tij de perimeter te overspoelen. De drone vliegt op de Thorntonbank te pletter tegen een windmolen. Van de weeromstuit heropent Electrabel een lichtjes gescheurde kerncentrale. De politie onderzoekt de woning van die ouwe. Daar vinden ze geen tabakzakken, maar wel een wietplant. Reden genoeg om het dreigingsniveau naar 4 op te trekken. In een inderhaast gehouden internetenquête eisen de Bredenaars meer blauw op 't strand. Massabijeenkomsten, zoals de bedevaart naar ’t visserskapelletje, worden afgeschaft. Het vuurwerk van 21 juli mag wel doorgaan, maar alleen binnenskamers. De dochter van Ivan en Jeannot wordt tot burgemeester van Bredene verkozen…
 ‘k Ga niet zeggen dat alles vroeger beter was, maar geef toe… En de tabakzakken waren steviger, dat weet iedereen. Daar tegenover staat dan weer dat ze een visgeurtje hadden.

Flor Vandekerckhove
Een reactie posten