zaterdag 28 juli 2018

Welke klas is dat?Deze foto komt van Mark Cromphout. We zien, zegt hij, de laatstejaars internen van het college in Oostende, in 1968-69. Neen, antwoordt Jan Decreton daar in een reactie op, wat we zien is een retoricaklas. Slechts twee jongens op de foto zijn internen. Zelf denk ik intussen aan een derde mogelijkheid, want op foto's van laatstejaars staat altijd de directeur van dat college, en op bovenstaande foto ontbreekt hij. Bovendien vind ik o.a. Mark Cromphout en Ronny Goethals hier ook terug op de foto van de laatstejaars, WA 1968-69, en deze keer wèl in het gezelschap van de directeur. Voorlopig besluit: dit is een klas van het voorlaatste jaar Wetenschappellijke A, in 1967-68.
Maar goed, al wat hierboven staat is voortschrijdend inzicht. Oorspronkelijk gingen we ervan uit dat het een groep leerlingen uit de studiezaal van de internen betrof en daardoor komt het dat ik in ondergaande stukje een beetje mijmer over de verschillende studiezalen waarin de leerlingen toentertijd ondergebracht werden. Edmond Aspeslagh (°1946) was daarbij onze gids.
Dit is wat hij me schrijft als reactie op een stukje over Wilfried Laforce: ‘Ik ben als leerling van het college afgezwaaid in 1965. In die tijd heb ik de studiezalen gekend van (1) E.H. René Bouche. Hij was de surveillant van de studiezaal van “de kleine stadsmusschen’ (stedelingen van het lager middelbaar). Bouché, intussen overleden, is later uitgetreden, gehuwd en had een dochter. (2) E.H. Henri Van Houtte was studiemeester in de zaal van de ‘grote stadsmusschen’, Oostendenaars van het hoger middelbaar. Ook hij is overleden. In die studiezaal heeft E.H. Robert Doom hem opgevolgd.’
‘Aan de noordkant van de Euphrasiene Beernaertstraat lagen op de benedenverdieping twee studiezalen naast elkaar. (3) De surveillant — de suf — van de 'boertjes' heette Louis (Attila of Pulle) Duchem, waar ik 6 jaar bij gezeten heb, want ik was van Leffinge, en bijgevolg een 'boertje'. Duchem is later pastoor in Rollegem-Kapelle geworden. Hij is in 2016 overleden. (4) Joël — Napoleon — Vandemaele [Ook hij is later gehuwd en inmiddels overleden. Hij werd op 4 februari 2017 begraven. Mijn noot] was surveillant van de extra muros, leerlingen die juist buiten de stad woonden, zoals Bredenaars (Oudenburg…). Vandemaele had er een priester opgevolgd met de lapnaam Vitrine en na hem is E.H.Lebbe er komen surveilleren.’  Tot zover Aspeslagh.
Ik ga de laatste zijn om Edmond tegen te spreken, maar in mijn tijd is de situatie toch niet helemaal ’t zelfde. De eerste drie jaar breng ik in de studiezaal van Joël Vandemaele door, extra muros dus, maar de laatste drie in deze van Louis Duchem, bij de boertjes. Nochtans blijf ik al die jaren in hetzelfde Bredene wonen, waar ze minder van de landbouw leven, dan wel van het toerisme en de visvangst.
Wat in Aspeslaghs opsomming helemaal ontbreekt is de studiezaal van de internen. In mijn herinneringen heerste over die zaal een pastoor die de bijnaam Soupape torste. Ook over die mens schreef ik hier al een stukje, waaraan Jeroen Mantijn dit toevoegde: ‘Ik heb ook het college van Oostende als externe leerling doorlopen maar 'k ben enkele jaren vroeger dan jij afgezwaaid. De naam Soupape is ontstaan doordat hij steeds met luide stem een ssssttttttt... liet horen in de studiezaal der internen. Dat was zijn manier om de jongens tot de orde te roepen. De lapnaam lag voor het grijpen. Doordat hij al van bij de aanvang op de hoogte was van die lapnaam, zal de door jou beschreven aanval op het gezag hem wel lange tijd blijven achtervolgen zijn. Terloops: wanneer men hem beter leerde kennen, kon men makkelijk een vlot/vrolijk gesprek met hem aanknopen waarbij hij toch niet zó hatelijk bleek. Maar dat was enkele jaren vóór jullie hem leerden kennen en wie weet wat hij intussen meegemaakt had.' Ook hierop heeft Jan Decreton gereageerd, waardoor er zich, met betrekking tot de oorsprong van de bijnaam Soupape, twee strekkingen aftekenen. Je moet dat maar eens in zijn onderstaande lange reactie nalezen.
Hierboven staat veel onzekerheid, maar dit zijn de feiten: 1. Frans De Cuypere (broer van Johan De Cuypere); 2. Hugo Hannon; 3. ?; 4. Patrick Cafmeyer; 5. Walter Goethals; 6. ?; 7. Philippe Bouveroux; 8. Herman Tilleman (broer van Danny Tilleman); 9. Johan De Cuyere; 10. ?; 11. Johan De Sauter; 12. Patrick Staelens (broer van Bernard Staelens); 13. Voornaam? Devisch; 14. Siegfried Gheyselinck; 15. Ronny Goethals; 16. ?; 17. ?; 18. Lieven Denys; 19. ?; 20. René Junbluth; 21. Voornaam? Ketels; 22. Ignace Lefever; 23. Johan Sinnesael; 24. Robert Doom; 25. Voornaam? Bonte; 26. ?; 27. Mark Cromphout.

Flor Vandekerckhove

Geen opmerkingen: