donderdag 4 mei 2017

Een schoolfoto uit 1948


Op 18 april valt er een bericht in mijn elektronische brievenbus. Luc Blomme stuurt me een foto van een schoolklas, een klas van zijn vader Albert Blomme (†) die in Bredene Duinen onderwijzer geweest is. Luc vermoedt dat het beeld van 1948 dateert. Zelf ben ik in dat jaar nog niet geboren, het is dus lang geleden, zeer lang.
Luc Blomme kent enkele namen.
Op de bovenste rij bijvoorbeeld, achter het nummer 7, staat Roland Inghelbrecht. Die mens herinner ik me. Hij is hier fietsenhersteller geweest. Mijn herinneringen plaatsen hem ook, terecht of onterecht, bij een initiatief dat alhier het gocarten promoot. Later vestigt hij zich in Oostende om daar een zaak te leiden die moto’s verkoopt. Dat Inghelbrecht op de foto staat geeft ons een houvast, want de Oostendse winkel heeft een website. Ik stuur een e-mail in de hoop meer te vernemen, maar er volgt helaas geen antwoord.
Luc herinnert zich nog andere namen. Nummer 4 zou Etienne Melis (†) zijn; 9 is Roger Depoorter (†), een telg van boer Depoorter wiens doening uitgaf op een weide tegen de Zegelaan. Blomme weet dat daar drie kinderen waren: Roger, Gilbert en Lucrèce. Roger zou, denkt Luc, later accidenteel om het leven komen, tijdens werkzaamheden op zijn boerderij in Vlissegem; 13 is Oscar Tas; en 15 is Albert Loy (†). Ook daar zijn aanknopingspunten. Ik stuur de foto door naar Bert Tas, de jongste broer van Oscar (13) en hoop dat de jongste bij de oudste nog enkele namen kan sprokkelen.
Ik schakel mijn trouwe informanten in. Met succes! Roland Van Loo weet dat Roger Depoorter (9) inderdaad overleden is; hij heeft zelfs een datum: 21 mei 2005. Roland herinnert zich ook namen. In de bovenste rij, achter het 6, bevindt zich Fernand Vansieleghem. Dat is weer een aanknopingspunt, want ik ken Fernand. Ik heb hier eerder al een stukje over hem gepost. Misschien loop ik wel eens langs om te kijken of hij zich enkele schoolmakkers herinnert.
Achter 5 staat, zo zegt Van Loo me, Remi Van Gheluwe. Ha, ook dat is hoopgevend, want Remi woont hier om de hoek. Zijn echtgenote, Eliane Steen, gaat al eens op de koffie bij Paulette Hollevoet en van haar heb ik het mailadres. Ik stuur de foto door.
Dank zij Roland Van Loo weten we nu ook dat Charles Pyck het nummer 14 is. Dat de lange jongen achter het nummer 4 Etienne Melis zou zijn, kan Van Loo niet voor de honderd percent bevestigen. Hij formuleert enig voorbehoud. Remi Van Gheluwe (6) beweert dan wel dat Etienne Melis (4) en hij nooit in dezelfde klas gezeten hebben, maar hier past dan een opmerking. De onderwijzers hadden toen misschien wel meer dan één klas onder hun hoede; dat was in elk geval zo toen Albert Blomme mijn onderwijzer was. Hij gaf toen les aan het vijfde, zesde, zevenste en achtste leerjaar en al die klassen zaten samen in één lokaal.
Door al wat hierboven staat mag ik hopen dat we erin gaan slagen alle namen van die jongens te vinden, maar opeens… blijft het stil in mijn malbox. Dit is het moment waarop we de foto op 't net zetten, wellicht komt er nog iets boven nadat we de foto gepubliceerd hebben.
Leuk detail: rechts achteraan zit een groepje jongens te pekkelen (bikkelen in ’t Nederlands). Het spel slorpt hen zodanig op dat het fotogebeuren hen geenszins interesseert. Spijtig, want misschien hadden zij ons nog enkele namen kunnen meedelen.
Hoe dan ook, wat we momenteel over bovenstaande foto weten is dit: (1) Albert Blomme (†); (2) Gilbert Janssens; (3) Robert Bertens; (4) Etienne Melis (†); (5) Remi Van Gheluwe; (6) Fernand Vansieleghem; (7) Roland Inghelbrecht of Roger Casier; (8) Louis Aspeslagh (†); (9) Roger Depoorter (†); (10) André Lems; (11) Gilbert Rousseau of André Wachtelare of Marcel Devriendt; (12) Roland Versluys; (13) Oscar Tas, (14) Charles Pyck (†); (15) Albert Loy (†). 
De namen die in vetjes in het zwart staan zijn deze die we kennen op het moment dat ik dit stuk post. Maar wat gebeurt er vervolgens? Meteen nadat het bericht in mailboxen gevallen is, gaan mensen, overal te lande, maar vooral te Bredene, op zoek naar de ontbrekende namen. Wat ik nadien verneem is niet weinig. Ik zet de aanvullingen in 't rood
Al wat hieronder staat is wat mij achteraf ter ore — eigenlijk 'ter oge' — kwam.
Nummer 4 is wel degelijk Etienne Melis. Roland Van Loo, die goed bevriend was met Etienne, haalt er Godelieve Melis bij. Die vlooit haar fotoalbums uit en bewijst zodoende aanschouwelijk dat 4 Etienne Melis is en niemand anders. 
Ook Caroline Slabbinck trekt op speurtocht. Zij is de nicht van Roland Inghelbrecht (7) en ze stuurt prompt een mail naar diens zuster Marie-Thérèse. Daardoor weten we nu dat nr 3 Noël Versluys is, de oud-motocrosser, dat blijkt fout te zijn, zo weten we inmiddels. Bovendien, zegt Marie-Thérèse, moet ook Georges Decoster op de foto staan. We weten nog niet waar, maar wat niet is kan komen. Het zoeken mag gestaakt worden, want ook dat is onjuist. Intussen heeft ook Bert Tas iets van zijn oudste broer vernomen:  nummer 2 is Gilbert Janssens. Er blijven vier nummers die nog geen naam hebben. 
Leon Pyck laat ons, hieronder in een reactie weten dat zijn neef Charles Pyck (14) al een aantal jaren geleden overleden is, na diens naam plaats ik een (†).
En dit is wat Roland Versluys me via de webmaster van NieuwsBredene laat weten: ‘De klas op de foto is het 7de leerjaar van 1948-1949. (1) meester Blomme; (2) Gilbert Janssens; (3) Robert Bertens, een neef van Bertens die in de Driftweg woont. De neven woonden destijds in de Gentstraat in dezelfde woning; (4) Etienne Melis (†); (5) Remi Vangheluwe; (6) Fernand Vansieleghem; (7) Roger Casier, woont nu in De Haan. Roger heeft gewerkt in Ebes, de electriciteitsfabriek en is zeer vroeg op pensioen mogen gaan, ook is hij een alhier bekende beenhouwer; (8) Louis Aspeslagh, woonde vroeger in de Duinenstraat, is nu wellicht uitgeweken; (9) Roger Depoorter (†), zoon van Maurice van het Turkeyenhof; (10) ? Lems, waarvan de voornaam me ontsnapt, woont nog steeds in Bredene; (11) is ofwel Gilbert Rousseau ofwel André Wachtelare, ofwel Marcel Devriendt; (12) ben ik, Roland Versluys, Brugsesteenweg 53b Bredene; (13) Oscar Tas (Bazar); (14) Charles Pick (†); (15) Albert Loy (Bertje) vroeg gestorven, begin 1950, door een gaslek in de woning.'
Luc Blomme herinnert zich de voornaam van Lems: Lode. Maar volgens Roland Versluys is het André. En Danny Lems laat ons weten dat zijn vader André Lems zich in nummer 10 herkent, waardoor we nu ook de voornaam van Lems met zekerheid kennen.
Flor Vandekerckhove

Geen opmerkingen: