maandag 11 januari 2021

‘Voor twintig frank kunt ge de mijnen zien.’Ooit is die foto in mijn mailbox geworpen, het valt voor mij niet meer te achterhalen wanneer dat gebeurd is en wie 't gedaan heeft. ’t Zal wel een (oud-)Bredenaar zijn, ik herken er enkele op dat beeld. ’t Zou me niet verwonderen mocht blijken dat het allemáál Bredenaars zijn, we gaan dat straks proberen uitvissen. Er zijn nog dingen die ik niet weet. Ik weet niet in welk jaar de foto gemaakt werd en evenmin welke organisatie die mensen daar heeft heengebracht. Wel herinner ik me dat er in mijn jeugdjaren inderdaad bezoeken aan ondergrondse koolmijnen georganiseerd werden, ik herinner me bijvoorbeeld een leraar aardrijkskunde die in de klas zei: ‘Voor twintig frank kunt ge de mijnen zien.’ Daar dankten we dus feestelijk voor.
Ik tel 86 mensen. Ze staan tussen twee autobussen die hen daar wellicht naartoe gebracht hebben. Ze poseren voor een luifel waarop André Dumont geschreven staat. Die André ligt aan de basis van de ontdekking van het Kempense steenkoolbekken. Rechts van zijn naam, op de achtergrond, zie ik de iconische gevel van de Steenkoolmijn van Waterschei
En nu de namen. Hieronder verdeel ik de foto in drie gelijke stukken en op elk van die figuurtjes kleef ik een nummer. Wat ik vervolgens ga doen is wachten op uw reacties. De namen die u me laat kennen, plaats ik hieronder in rood, voorafgegaan door het corresponderende nummer. Hopelijk wordt het een lange lijst.

Flor Vandekerckhove


[Marie-Claire De Bourderé: ‘Ik denk 1968 of '69. Mijn pa, Fernand (nr 72) werkte toen als chauffeur bij Royal Tours (later Jet Air, nu Tui). Meester Gerard Van Laere (71 of 84) van de Don Bosco school op ’t Sas organiseerde dergelijke reisjes als begeleider en gids.'] [Bij Bert Tas (33) luidt het als volgt: Deze daguitstap zal en kan ik niet vergeten. 1 november 1969 hadden wij deze uitstap naar de koolmijnen van Waterschei en maakte ik kennis met mijn schatje Colette Vandecasteele (19). Dus het was een heuglijke dag. De daguitstap werd door de Schelpe en Davidsfonds Bredene-Sas georganiseerd. Gerard Vanlaere (toen collega van Colette) was de grote bezieler van deze daguitstappen naar de koolmijn en op deze dag was dit voor de 50ste keer. Ik herinner me nog dat we na het bezoek een grote receptie hadden in het toenmalige casino (A. Dumon?) en als ik me niet vergis zelfs met een eten.]
1  Romain Cardon; 2 Monique Van Parijs; 3 Marcel Derdeyn; 4 Monique Schaut (?); 6 Monique Hindryckx; 7 Johan Brauwers; 8 Margriet Lauwers; 9 Paul Vangeluwe; 10 Jeanine Huys; 11 Willy Dekeyzer; 12 Maria Stemgee; 15 Liliane Vangheluwe; 16 Roland Vanmassenhove; 17 Frieda Clicteur; 18 Marina Bruynooghe; 19 Colette Vandecasteele; 20 Lucienne Schram; 21 Erik Poppe; 22 Jan Vangeluwe; 23 Willy Versluys; 24 Anne-Marie Boury; 25 Jacques Croos; 26 Honoré Pitteljon;  27 Rudy Mestdagh; 28 Hugo Jonckheere; 29 Raymonde Schram; 30 Hugo Pauwels; 32 Paul Poppe; 33 Bert Tas; 34 Roland Meysman; 37 Marc Loy; 40 Christine Vandecasteele; 42 Willy Vandenbussche; 53 Michel Vansteene54 Lliliane Mortier; 55 Gerard Vanlaere (?, iemand zegt t'Jack de buschauffeur, of Tjaak of Jaake); 60 Remi Vansteene; 63 José Mortier; 65 Oscar Debeuckelaere: 66 Maria De Reviere; 70 echtgenote Vanlaere; 72 Fernand De Bourderé (buschauffeur); 73 Rose-Marie Billaut; 75 Etienne Gilliaert; 78 Simonne Pille; (71 of 84) Gerard Van Laere; 82. Hector Vansteenkiste; (83. Jerome Depoorter?); 1 opmerking:

Unknown zei

Nr. 73 en nr. 82 zijn mijn ouders, Rose-Marie Billaut en Hector Vansteenkiste. Ze wonen nog altijd in Bredene, thans Prinses Elisabethlaan 44 bus 0202. Zij zijn het paar dat in november 65 jaar getrouwd zijn.