donderdag 20 april 2017

Waar is dat feestje? Dáár is dat feestje!


Op de achterkant van deze foto staat juni 1952. Ook staat er: feest van H. Pastoor. De voorkant toont ons twee rijen kleuters, waarvan alleen de voorste rij goed zichtbaar is. Het nummer 4 ben ik.
Voorgaande alinea zegt dat we over dat beeld best veel weten. In de parochiezaal van Bredene Duinen, eertijds de noodkerk, wordt in juni 1952 een feestje georganiseerd ter ere van de naamdag van de parochiepastoor. Alle scholieren moeten aantreden en de foto vereeuwigt het moment waarop een kleuterklas dat doet.
Wat we ook weten is dat die kleuters er niet om lachen, ze nemen de zaak ernstig en dat is ook begrijpelijk, want het is wellicht hun eerste publieke optreden. Op de bovenste foto houden ze de lippen stevig op elkaar, ze zingen nog geen lied, maar er is al wel muziek en bij tralalalala draaien ze flink met de handjes. Op de foto onderaan zingen ze het lied mee, en daar staat ook een kleuter op die bovenaan niet te zien is, nummer 7.
De foto’s komen uit mijn familiearchief en ik herinner me dat mijn moeder me ooit gezegd heeft wie er achter het nummer 2 staat. Lang blijf ik denken dat de naam Jeannot Van Hille toen gevallen is, maar enkele nachten geleden schiet ik wakker en realiseer ik me ten volle dat het Ginette Blomme is. Ik spoor haar e-mailadres op en Ginette bevestigt meteen: zij is nummer 2.
Tot zover de zekerheden.
Zelf ben ik van 1949. Op de foto ben ik drie jaar jong. Of dat betekent dat de andere kleuters van hetzelfde jaar zijn is onzeker, want, zo weet Jeannot me te vertellen, er waren maar twee kleuterklassen voor drie jaren. Dat kan betekenen dat er ook kleuters op de foto staan die in 1948 geboren zijn of in 1950. Als dat laatste het geval is dan kan Marie-Claire De Bourderé op de foto staan. Zij is een jaar jonger dan ik, maar ze meent zichzelf in kleuter nummer 8 te herkennen. Zeker is ze daar niet van, ze twijfelt, in tegenstelling tot… haar tante die ze erbij haalt. Die tante is zeker van haar stuk: 8 is Marie-Claire!
Ivan Steen denkt dat hij het jongetje is dat zich achter het nummer 3 ophoudt. Dat zou best kunnen, want dat kereltje gelijkt inderdaad wel op Ivan. Wat Steen ook denkt is dat het nummer 5 Freddy Versluys is, maar hier passen beter woorden als zou eventueel misschien kunnen.
En nu de oproep: Bredenaars van de duinenwijk, gij die in de periode van 1948-50 het levenslicht aanschouwt, wil nu het vergrootglas ter hand nemen en elk van die kleuters intens en aandachtig bekijken. En weet me eens te zeggen wie de anderen zijn die daar zo ernstig met hun handjes draaien. Uw bijdrage is belangrijk om dit momentum goed gedocumenteerd vast te leggen, tot in de eeuwen der eeuwen amen.

Flor Vandekerckhove
Een reactie posten