zondag 15 januari 2017

De dieselblues

— Bottleneck John speelt op een National Duolian van 1933. Victor the Tractor begeleidt hem. De tractor is een Zweedse Bolinder-Munktell en ook Bottleneck John is Zweeds. —

Je hoeft niet per se naar de Gentse opera te sporen om je door muziek te laten ontroeren en evenmin naar de AB in Brussel, soms volstaat het om je in het schuurtje achter je huis terug te trekken. Misschien is Victor the Tractor daar wel aan het werk, de perfecte drummer voor wie een potje wil jammen, bijvoorbeeld rond Sweet Georgia Brown. Wie thuis geen schuurtje heeft moet er hier maar eens naar kijken.
Dit filmpje is me al sinds 2013 bekend, maar gaandeweg heb ik het uit het oog verloren. Gisteren heb ik het weer opgezocht en daardoor weet ik nu dat diesels wel meer als drummer ingezet worden. Ook de gloeikopmotor, een soort voorloper, is daar uitermate geschikt voor, want hetzelfde groepje, met als centrale figuur de gitaarspelende Olle Hemmingson, kun je ook een beetje verder in goede doen zien, maar dan met een semidiesel aangedreven machine.
Haast automatisch ga je denken dat het Amerikanen betreft, een vooringenomenheid die het internet genadeloos te kakken zet, want wanneer ik Olle Hemmingssons trio google kom ik in Scandinavië terecht.
't Is overigens ook daar dat Bottleneck John woont, een muzikant die eigenlijk Johan Eliasson heet. Hij heeft op youtube verschillende filmpjes staan. Soms met andere muzikanten, soms alleen, maar altijd in ’t gezelschap van een diesel, zoals in de Delta Tractor Blues Jam. Of in deze vertolking van de Huge Hot Bulb Engine Blues waarop we een Dobro uit 1930 horen, een mandoline en een… gloeikopmotor.
Wie eraan denkt om het zelf eens te proberen, maar financieel niet bij machte is om zich zo’n grote tractor aan te schaffen, hoeft niet te wanhopen, want met een kleintje gaat het evengoed, dat zie je hier. Of je zoekt een sluis op en je gaat daar vlak naast de waterpomp zitten, dat kost je dan zelfs helemaal niks, kijk daar.

Flor Vandekerckhove
Een reactie posten