donderdag 6 september 2012

Coiffeurs zonder grenzen


Hij stootte op de boodschappentas die zijn echtgenote had laten rondslingeren, struikelde, sloeg met zijn armen in het ijle en viel op zijn gezicht. 
Toen hij probeerde recht te komen, zag hij hoe die echtgenote bovenaan de trap versuft stond toe te kijken. Ha schat, zei hij, ik ben blij dat je nog wakker bent, ik heb me gehaast, want ik heb groot nieuws.
De echtgenote, uit haar slaap gerukt, bleef wezenloos bovenaan de trap staan. Toon stommelde de trap op.
Zij luisterde niet naar wat hij te zeggen had, dat deed ze al lang niet meer, maar nadat ze het bad had laten vollopen, hielp ze hem wel uit de kleren. Daarna maakte ze het bed in de logeerkamer op, want dat was de plek waar hij zijn roes zou moeten uitslapen.
Slapen had hij nauwelijks gedaan toen de wekker hem twee uur later alweer uit bed rinkelde. Nog voor zijn echtgenote de keuken inkwam, had hij al koffie gezet. Hij zei dat het hem speet, dat hij het zeker zou goedmaken, maar dat hij, benieuwd naar de reacties van de directie, er nu rap vandoor moest gaan. De echtgenote luisterde minder dan ooit.
In zijn kantoor zag Toon meteen de brief liggen. In toenemende verwarring las hij daarin dat de firma niet meer met hem wenste samen te werken. Toon keek naar de boodschap en vervolgens om zich heen, maar niemand keek terug.
Onder de ontslagbrief lag de dikke bundel die hij de vorige dag op het bureau van de directeur achtergelaten had. Hij herkende de sierlijke letters die hijzelf op het omslag geschreven had, de slogan die zijn campagnevoorstel perfect samenvatte: Coiffeurs zonder grenzen. De directeur had er een streep door getrokken en er vijf grote vraagtekens achter geplaatst. 
Aan de secretaresse vroeg hij aarzelend om de directeur te mogen spreken. Het werd hem geweigerd. Hem restte alleen maar zijn persoonlijke spullen bijeen te harken en te vertrekken.
Dat alles gebeurde in 1971. Dat was ook het jaar waarin Toons echtgenote de scheiding aanvroeg en het was eveneens het jaar waarin de succesrijke organisatie Artsen zonder grenzen opgericht werd.
Flor Vandekerckhove
Een reactie posten