zaterdag 1 maart 2014

Lijsternest

— Links: Stijn Streuvels voor het raam van zijn Lijsternest.
Rechts: Flor Vandekerckhove voor het raam van zijn kattennest. (Foto Samuel Pennynck)


Eigenlijk zou ik een gevierd schrijver van extreem korte verhalen moeten zijn. In de brievenbus zou een uitnodiging vallen om een wijle in het Lijsternest te resideren, ten huize van Stijn Streuvels, net zoals de grote A.L. Snijders dat op de Angora Hoeve van Henriette Roland Holst gedaan heeft. Ik zou er over de beemden uitkijken, zoals ik dat hier ook doe, en korte stukjes schrijven, zoals dit. ’s Middags zou ik de fiets uit de berging halen en ermee naar de Aldi rijden, zoals Snijders naar de Albert Heijn. ’s Avonds zou ik, parmantig als Streuvels, mijn stukje voorlezen aan cultuurtoeristen en naar huis verlangen, naar mijn vertrouwde stek bij het raam. Plotsklaps zou ik me herinneren dat ik wel degelijk, en meer dan eens, in het huis van Streuvels geslapen heb. Niet in dat Lijsternest, maar in Avelgem, in de bakkerij, waar de schrijver gewoon Frank heette, net als de zoon van de bakker toen ik daar sliep. Die bakker is zeven jaar lang mijn schoonvader geweest. In de winkel hing een opschrift: Hier schreef, bakte en kakte Stijn Streuvels. Daar had de gevierde A.L. Snijders zeker een extreem kort verhaal over geschreven, net als ik.
Flor Vandekerckhove

1 opmerking:

aalmoezenier ter Zee Dirk Demaeght zei

Toen ik trompetles gaf aan de muzikanten van de Koninklijke Harmonie van Ingooigem heb ik Stijn Streuvels elk jaar ontmoet. Hij was daar erelid van. Ook op zijn begrafenis hebben we de dienst muzikaal opgeluisterd. Een bezoek aan het lijsternest was telkens een unieke ervaring. Vanuit zijn bureel konden we de velden zien waarop in die tijd nog vlas werd gezaaid. Als kind van een vlasboer en vlaswever deed me dat iets!
Flor, ik denk dat ge best ergens gaat wonen met zich op de vissershaven. Dat is na al die jaren uw biotoop geworden. Ik ben ervan overtuigd dat er nog heel vissersthema's en beschouwingen in je hoofd en pen zitten.
Dirk Demaeght