zondag 4 oktober 2015

Het pad waarvan de boeken sprekenWe volgen de vijftienjarige François Seurel op diens tocht, een queeste waarin zijn zeventienjarige vriend Le Grand Meaulnes hem voorgegaan is. Dit is het punt waarop ook bovenstaande jongens zich bevinden: een mysterieuze tussentijd, ergens tussen klein en groot, tussen knaapschap en adolescentie, het einde van de kindertijd dat zich al heeft aangekondigd en de stormen van de puberteit die al opdagen. Een fietstocht, een bos, een landhuis, een avontuur, een momentum. Proef de dauw, ruik het bos, hoor het gevogelte…
‘Voor het eerst ben ook ik nu op avontuur uit. Het zijn geen schelpjes meer, door het water achtergelaten, die ik onder toezicht van meneer Seurel zoek, geen kruiden die de onderwijzer niet kent, zelfs geen uitgedroogde bron, zo diep verborgen onder de bladeren en zoveel onkruid dat het elke keer meer tijd nam haar te vinden, zoals die op het land van de oude Martin… Ik zoek iets nog geheimzinnigers. Het is het pad waarvan de boeken spreken, de oude, verborgen weg, die de uitgeputte prins niet heeft kunnen ontdekken. Die vind je op het meest verloren ogenblik van de ochtend, als je al lang vergeten bent dat het elf uur wordt, en twaalf uur… En plotseling, als je met aarzelende handen, ter hoogte van het gezicht, de takken van het dichte lover uiteenschuift, heb je hem voor je, als een lange, sombere laan, waar je aan het uiteinde een kleine, ronde lichtplek ontwaart.’
Intussen hebben deze jongens, die nu zeventigers zijn, de weg bijna tot het einde afgelegd. Godver, 't is goed om dat boek weer eens te lezen. Gij zoudt dat ook moeten doen. Ge móet! [1 Chris Stuyts (†); 2 Marc Loy; 3 Gilbert Boey; 4 Sokètje; 5 Ivan Schamp; 6 Roland Vanmassenhove (†), 7 Jan Van Geluwe; 8 Koenraad Levecke (†); 9 Flor Vandekerckhove; 10 Lucien Leroy; 11 Erik Poppe; 12 Willy Versluys; 13 Hugo Pauwels; 14 Daniël Crabeels; 15 Bert Tas; 16 Serge Schaut; 17 Paul Van Geluwe; 18 Lucien Geryl.]
Flor Vandekerckhove

Alain Fournier. Le Grand Meaulnes. In ’t Nederlands vertaald door Max Nord als Het grote avontuur.

Deze post dateert oorspronkelijk van 2015. In 2021 redigeer ik hem opnieuw, ten behoeve van enkele FB-groepen die over Bredene en de Bredenaars berichten.

Geen opmerkingen: