woensdag 1 februari 2017

De cinema’s van Bredene, deel 2


—  Bredene, 21 april 1946. De familie Pyck poseert in de Strandlaan. Tijdens en ook na de oorlog waren de ouders van Robert daar huismeester in twee naast elkaar gelegen villa's. Het grote huis werd in de zomermaanden bewoond door de eigenaars. In die periodes woonden de Pycks in de ‘Little Home’ waar Robert in mei 1939 ook geboren is. In de wintermaanden betrokken ze dan ‘de grote villa’, omdat daar centrale verwarming was. Van links naar rechts: oom Leon Pyck, vader Jerome Pyck, zuster Simone Pyck, onbekend, moeder Maria Vandycke. De jongen in het speelgoedautootje is Robert Leon Pyck, op de rechterfoto inmiddels 77. —

In maart 2013 publiceerde ik een stukje over de Oostendse cinema’s. Waarom dat Allemaal Brigitte Bardot heet moet je daar maar eens nagaan. Terwijl ik dat stuk schreef welden in mijn krakende geheugen ook mistige herinneringen op aan de cinema’s die destijds in Bredene uitgebaat werden. Ik lanceerde een oproep en een week later kon ik al een vervolgstuk publiceren dat ik een weinig poëtische, maar erg correcte titel meegaf: De cinema’s van Bredene.
Veel had ik kunnen opgraven in het standaardwerk van Geuvens & Benoit (*) en daar las ik ook een zin die me met vragen achterliet. Ik sloot dat stukje daarom als volgt af: Ook de Bio Rio wordt in dat boek vermeld, maar zonder verdere gegevens. En dan staat daar ook nog een merkwaardig zinnetje dat ons leert dat er in Bredene-Duinen nóg een cinema was: ‘(…) en [er was] ook nog een cinema naast de zaal Tijl’. Daar herinner ik me nu eens niets meer van! In de Duinenstraat? Naast de Tijl? Een cinema?’
We zijn nu bijna vier jaar later. Ik krijg een bericht van Robert Leon Pyck (°1939). Deze geboren Bredenaar vervult zijn legerdienst in 1959 in het Belgisch Maritiem Rijnsmaldeel nabij Keulen. Hij leert er een meisje kennen en blijft daar wonen. Hij verblijft er nu nog.
Robert leest mijn blog. Uiteraard zijn het vooral de stukjes over Bredene die zijn oog trekken. Daardoor leest hij ook De cinema’s van Bredene… En zo komt het dat mijn vragen van 2013 vandaag onverwachts een antwoord krijgen.
Robert stuurt me een verhelderend document op. Daarin verklaart Maurice Dedekens, ‘woonachtig te Sint-Denys en eigenaar van een cinema gelegen te Bredene, dat de genaamde Pyck Robert gedurende 3 jaar operator is geweest van 3 appareils 16 mm en 35 mm met klanksysteem en als lichtbron, lamp en vlamboog (…)’
Robert voegt er nog aan toe: In de jaren 1954-‘56 was er een cinema in de voorlopige kerk van 1934 in de H.Consciencelaan te Bredene-Duinen. In 1955-‘56 was er een kleine cinema in de Duinenstraat, ongeveer tegenover huisnummer 336-340. In de twee cinema´s was ik operateur. Ze werden enkel in de zomermaanden uitgebaat.’
Waardoor we niet alleen de namen te weten komen van de eigenaar en de operateur van de Bio-Rio, maar ook de jaren waarin die zaal uitgebaat wordt. Bovendien vernemen we iets over de cinema in de Duinenstraat.
Die ligt niet naast de zaal Tijl, waar Geuvens & Benoit hem situeren, maar aan de overkant. Enig over en weer geschrijf levert dit op: Er hingen luidsprekers buiten om de toeristen met het filmgeluid te lokken. Die loods werd buiten het seizoen gebruikt om de strandcabines van Melis te stockeren.’
De dochter van Albert — Berten — Melis woont hier om te hoek. Ze heeft een beetje tijd nodig, maar dan herinnert ze het zich wel degelijk. In het pakhuis van haar vader is er inderdaad ooit een cinema geweest. Dat pakhuis lag vlak naast de ouderlijke woning en droeg het huisnummer 351 of 353, ze twijfelt. Neen, ze weet niet of die cinema een naam had. Operateur Pyck herinnert zich evenmin een naam.
Je weet hoe ’t gaat. Terwijl Robert zich de cinema herinnert, komen bij hem ook andere herinneringen naar boven. Misschien vinden die ooit eens hun weg naar deze blog, misschien ook niet; we zullen zien, zei de blinde.
Flor Vandekerckhove


(*) Geuvens & Benoit, De wonderlijke wereld van pluche & pellicule. De geschiedenis van de Oostendse cinema’s. 383 bladzijden. 2010. 

— Interieur van de 'noodkerk' van Bredene Duinen. Nadat de nieuwgebouwde kerk in 1947 in gebruik genomen wordt, verandert de bestemming in een toneelzaal. In 1954-56 wordt het, althans in de zomer, de cinema Bio Rio en nadien weer toneel- en parochiezaal. Ik denk dat het nu de turnzaal is van het lagere schooltje dat in die gebouwen gevestigd is. Luc Blomme herinnert me eraan dat de zaal nu Cruysduyne heet. Erik Poppe weet dat het oude podium van de toneelzaal inmiddels als klasje gebruikt wordt (Jeannot Van Hille zegt iets anders, zie haar reactie) en dat de rest inderdaad een sporthalle is. —

Geen opmerkingen: