donderdag 10 januari 2013

Katholiek Bredene op straat


— 16 juni 1938. In Bredene gaat een processie uit. Ik herken de maagd die later mijn moeder zou worden (aangekruist). Op de foto is ze vijftien. —
Bij mijn weten wordt er in Bredene maar één processie meer georganiseerd. De Vissersbedevaart trekt van ‘t Dorp naar het Visserskapelletje. Hij houdt stand, zij het als minuscule optocht waarin geen visser meer te bespeuren valt.
Ooit was die processie indrukwekkend. In die tijd vertrokken stoeten uit de kerken van Bredene en ook uit deze van de Opex in Oostende, om bij de Visserskapel samen te vloeien. In katholiek belang werd de Vissersprocessie nauwelijks overtroefd door de Zeewijding, een optocht die vandaag niet meer door de straten trekt.  Die werd vervangen door een Duynewake.
Ooit was dat helemaal anders. Aan die tijd worden we herinnerd door Marc Reynebeau die onlangs een mooi geïllustreerd boek bijeenschreef over de geschiedenis van het katholicisme in onze contreien. (°) Het boek toont ons hoe de kerk destijds het openbare domein inpalmde. Ook wij hebben die tijd meegemaakt. Bij processies, het inhalen van een nieuwe pastoor, bedevaarten, vieringen, zeewijdingen, auto- en andere paardenzegeningen maakte iedereen de weg vrij voor de kaholieken.
Van die manifestaties werden ook veel foto’s genomen, zo leert me een blik in het familiearchief. Ik stoot daarbij zelfs op een ware ontdekking. Op de ommezijde van een fotootje staat 16 juni 1938. De foto toont me een beeld van een processie. In ’t wit gehulde maagden houden linten vast die naar een centraal omhooggehouden bloemenkrans leiden. Onder die krans stapt de centrale figuur, bloementuil in de hand. Als ik er een loupe bijhaal, herken ik in een van de begeleidende maagden Henriette De Clercq die elf jaar later mijn moeder zou worden. In die processie is ze vijftien.
De uit Gent afkomstige Henriette verblijft in die tijd in Bredene. Dit is dus wel degelijk een Bredense processie, misschien zelfs de eerste van de gloednieuwe parochie van Bredene-Duinen. De centrale figuur met zwarte kap verbeeldt wellicht Theresia van Lisieux, een heilig verklaarde non naar wie de kerk van Bredene-Duinen genoemd wordt. 
Die kerk bestaat in 1938 evenwel nog niet, maar: ‘In 1936 ontstaat de zelfstandige parochie Sint-Theresia, voorheen ressorterend onder de parochie Sint-Rickiers van Bredene-Dorp. In 1939 start de bouw van nieuw bedehuis ten noorden van het voorlopige, ten gevolge van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog pas ingehuldigd in 1947.
Flor Vandekerckhove

(°) Marc Reynebeau, ‘Katholiek Vlaanderen. Een beeldverhaal’, uitgeverij Lido, 272 blz., 39,90 €.

1 opmerking:

De laatste vuurtorenwachter zei

Verschillende mensen mailden met met de boodschap dat de pastoor in kwestie (zie foto in blogbericht) Lozie heette en inderdaad de eerste pastoor was van de nieuwe parochie in Bredene-Duinen.