vrijdag 6 maart 2015

Sassenaars en Duinenaars zijn géén verraders!

Daniël Eyland stak enige tijd geleden een ferm pak papier in mijn bus, een verzameling Bredense krantjes van socialistische huize. Die droegen namen als Onze actie, Bredene uw gemeente, en Dorpskrant. Vandaag mag je dat als politieke folklore lezen, maar in die tijd hadden de socialisten wel degelijk nood aan eigen berichtgeving, want de burgerlijke pers was totaal onbetrouwbaar. Dat gold zeker voor Het Nieuwsblad van de Kust, van de donkerblauwe Pros Vandenberghe, waarover de Dorpskrant in maart 1980 schreef: ‘De talrijke tussenkomsten van Gevaert, Maes en Beeckaert werden opzettelijk vergeten! Maar als Volksbelanger Melis wakker wordt om te zeggen dat hij DUST heeft, krijgt hij een foto met artikel.’ Dat was natuurlijk van mijn kloten; je moet geen socialist zijn om te beseffen dat dit er ver over was. De Zeewacht, een kalothiek weekblad zoals u weet, was zo mogelijk nog erger, want dat blad beledigde hele bevolkingsgroepen. In september ‘78 publiceerde de Dorpskrant dan ook een spetterende aanklacht van Dorine Hallemeesch die onomwonden stelde dat de Sassenaars en de Duinenaars géén verraders waren, ik herhaal: géén verraders!, zoals een ‘misplaatste speciale editie’ van De Zeewacht eerder die maand blijkbaar verkondigd had. In 1978 was die kwestie voor de Bredenaars zo duidelijk dat de Dorpskrant aan Dorines woorden niets moest toevoegen, waardoor wij helaas over dat vermeende verraad in ’t ongewisse blijven. 
Dat ongewisse overkwam me al lezend wel meer. Zo las ik in Bredene Uw gemeente: ‘Ook op het strand zouden er parkeermeters geplaatst worden.’ Grapje wellicht.
Veel van die blaadjes hadden een lezersrubriek. Blijkt dat de Bredenaars toen ook al erg hun best deden om de gemeente ‘net iets proper’ te houden. Zegt ene C.W.: ‘Verder willen wij nog melden dat de afvoer der rioleringen van deze straat gewoon in de gracht terechtkomen. De stank bij warm weder is niet te verdragen.’ Ja, de Bredenaars kwamen op voor de belangen van hun straat. In maart 78 was er zelfs sprake van ‘betogende Golfstraatbewoners’. Dat zie ik hen vandaag niet meer doen. Betogende Golfstraatbewoners! Daar moet toch een foto van bestaan. Onze Actie van april 1959: ‘Een lezer vraagt ons langs deze weg een oproep te doen tot de inwoners van Bredene-Dorp, om het kerkhof en de graven te eerbiedigen. Volgens schrijver, is het niet logisch dat de kinderen het kerkhof als speelterrein gebruiken, alsook klaagt hij zekere meerderjarige personen aan welke hun huisvuil op het kerkhof gaan uitstorten.’
Opvallend is de grote aandacht die de socialisten aan de zelfstandigen besteedden. In maart ’78 meldde Bredene uw gemeente: ‘Willy Vanhooren verweet de CVP-meerderheid hun aankopen van snoep voor het gemeentelijk sinterklaasfeest in Oudenburg te hebben verricht.’ Terwijl er, zo herinner ik me, in Bredene toch spekkenwinkels waren, alhoewel ik er tegelijk aan twijfel of Berta toen nog in die branche actief was. 
Lezer J.L. kaartte ook een commerciële kwestie aan en hij deed dat in de Brievenbus van Onze actie: ‘Mijnheer de Burgemeester, U hebt veel gedaan voor Bredene. Maar mag ik U vragen de mogelijkheid te willen onderzoeken om vreemde groenten- en fruitleurders van onze gemeente te verdrijven?’ Verdrijven dus!!! 
Door al de aandacht vanwege de socialisten begrepen de Bredense zelfstandigen al in de vroege jaren vijftig waar hun belangen lagen. In oktober 1952 schreef ‘een neringdoener’ in Onze actie: ‘Voeger dacht ik dat slechts liberalen en katholieken onze belangen konden verdedigen.’ Inmiddels wist die neringdoener wel beter, want ‘een Ramakers Jean is het sprekend bewijs dat de middenstand ook thuis hoort bij u. Dit is wat anders dan een Decuyper Jerome bij voorbeeld. Haalt die als neringdoener niet al zijn waren in de grootwarenhuizen te Oostende? hoe durft Jerome dan zijn stem afsmeken bij diezelfde neringdoeners van Bredene, als hij hun zelf geen cent gunt.’ Ja, hoe durfde hij?! Kon men die mens niet uit de gemeente verdrijven, samen met de fruitleurders bijvoorbeeld?
Flor Vandekerckhove

(Vervolgt)

Geen opmerkingen: