vrijdag 6 maart 2015

Sassenaars en Duinenaars: géén verraders!

— Bredene Duinen. Woonden daar destijds verraders? En zo ja, wat verraadden zij dan? —

Daniël Eyland steekt een pak papier in mijn bus, een collectie Bredense krantjes van socialistische huize: 'Onze actie', 'Bredene uw gemeente', en 'Dorpskrant'. Vandaag mag dat politieke folklore heten, maar de socialisten hadden destijds wel degelijk nood aan eigen berichtgeving. Over het weekblad Het Nieuwsblad van de Kust, van de donkerblauwe Pros Vandenberghe, moet de Dorpskrant in maart 1980 melden: ‘De talrijke tussenkomsten van Gevaert, Maes en Beeckaert werden opzettelijk vergeten! Maar als Volksbelanger Melis wakker wordt om te zeggen dat hij DUST heeft, krijgt hij een foto met artikel.’ De Zeewacht, destijds uitgesproken katholiek, was zo mogelijk nog erger. In september ‘78 publiceert de Dorpskrant een spetterende aanklacht van Dorine Hallemeesch die onomwonden stelt dat Sassenaars en Duinenaars géén verraders zijn, zoals een ‘misplaatste speciale editie’ van De Zeewacht eerder die maand verkondigt. In 1978 is die kwestie zo bekend dat de Dorpskrant aan Dorines woorden niets moet toevoegen, waardoor wij helaas over het vermeende verraad in ’t ongewisse blijven.
Veel van die blaadjes hebben een lezersrubriek. Zegt ene C.W.: ‘Verder willen wij nog melden dat de afvoer der rioleringen van deze straat gewoon in de gracht terechtkomen. De stank bij warm weder is niet te verdragen.’ In maart 78 is er zelfs sprake van ‘betogende Golfstraatbewoners’. Dat zie ik hen vandaag niet meer doen. Betogende Golfstraatbewoners! Daar moet toch een foto van bestaan. Onze Actie van april 1959: ‘Een lezer vraagt ons langs deze weg een oproep te doen tot de inwoners van Bredene-Dorp, om het kerkhof en de graven te eerbiedigen. Volgens schrijver is het niet logisch dat de kinderen het kerkhof als speelterrein gebruiken, alsook klaagt hij zekere meerderjarige personen aan welke hun huisvuil op het kerkhof gaan uitstorten.’ Veel aandacht voor de zelfstandigen. In maart ’78 meldt Bredene uw gemeente: ‘Willy Vanhooren verweet de CVP-meerderheid hun aankopen van snoep voor het gemeentelijk sinterklaasfeest in Oudenburg te hebben verricht.’  Lezer J.L. kaart ook een commerciële kwestie aan en hij doet het in de Brievenbus van Onze actie: ‘Mijnheer de Burgemeester, U hebt veel gedaan voor Bredene. Maar mag ik U vragen de mogelijkheid te willen onderzoeken om vreemde groenten- en fruitleurders van onze gemeente te verdrijven?’ Verdrijven!!! In oktober 1952 schrijft ‘een neringdoener’ in Onze actie: ‘Voeger dacht ik dat slechts liberalen en katholieken onze belangen konden verdedigen.’ Inmiddels weet die neringdoener beter: ‘een Ramakers Jean is het sprekend bewijs dat de middenstand ook thuis hoort bij u. Dit is wat anders dan een Decuyper Jerome bij voorbeeld. Haalt die als neringdoener niet al zijn waren in de grootwarenhuizen te Oostende? hoe durft Jerome dan zijn stem afsmeken bij diezelfde neringdoeners van Bredene, als hij hun zelf geen cent gunt.’ Ja, hoe durft hij?! 
Flor Vandekerckhove

[De Laatste Vuurtorenwachter post dit stukje in 2015. In 2021 redigeer ik het opnieuw ten behoeve van enkele FB-groepen die zich over Bredene en de Bredenaars buigen.]

Geen opmerkingen: