woensdag 7 november 2018

Kustvissers tegen elektrische visserij

— Nieuw in het kustvissersprotest is de aanwezigheid van een Frans spandoek, een deugddoend signaal van internationale solidariteit. —   

Op zaterdag 4 november vertonen verschillende televisiezenders beelden van een actie van Vlaamse kustvissers. Het bericht herinnert me aan de tijd waarin ikzelf als journalist actief was. Ik herken schipper Marnix Verleene die op zijn typische manier dingen zegt die misschien wel niet helemaal juist zijn, maar heel zeker evenmin helemaal onjuist, en ik herken de rode vanen van de klimaatactivisten, aangevoerd door de onvermoeibare Filip De Bodt die de vissers al vele jaren terzijde staat.
Hun wrevel betreft de pulskor, een succesvolle maar verboden visserij door middel van elektrische pulsstoten. In Nederland passen 84 vaartuigen die verboden techniek wel toe, zogezegd ter wille van de wetenschap. Dat doen die Nederlanders ook hier, vlak voor de deur. Ter vergelijking: de Belgische vissersvloot telt minder dan 70 schepen, de Vlaamse kustvissersvloot minder dan tien.
Het is niet de eerste keer dat kustvissers tegen die elektrische visserij protesteren. Dat hebben ze ook al in maart 2014 gedaan. De actie past zelfs in een merkwaardig lange traditie van vissersprotest tegen overbevissing. Het eerste pamflet dateert van 1860 — ja, ik bedoel 1860, niet 1960!
In de Vlaamse visserijgeschiedenis keert dat protest sindsdien regelmatig weer. De eerste titel die ikzelf in Het Visserijblad boven zo’n actie zet dateert van 1989 en luidt: Boze vissers: kustwateren moeten beschermd worden.
De feiten bewijzen het: de actie tegen het gebruik van pulskorren maakt deel uit van een voortdurend vissersprotest tegen overbevissing. Terecht vraagt u zich af waarom het probleem in 158 jaar niet opgelost werd. Dat heb ik me als journalist ook afgevraagd. En ik denk dat ik daar het antwoord op ken. Je moet maar eens kijken naar De kustvisserij en het recht van de sterkste. Kort samengevat: it’s capitalism stupid!

Flor Vandekerckhove

Geen opmerkingen: