dinsdag 6 november 2018

In het kielzog van John Bauwens


Wanneer ik in 1988 weer aan de kust kom wonen word ik daar algauw geconfronteerd met enige plaatselijke particulariteiten. Een ervan betreft het bestaan van een oude, Franstalige Oostendse bourgeoisie, weliswaar naar de rand gedrongen, maar toch nog zichtbaar present. In de wereld van de pers bijvoorbeeld, waar de familie Lanoye tot in 1994 Le Courrier du Littoral uitgeeft, en in de visserij waar de familie De Vestele tot vandaag de scheepswerf Industrielle des Pêcheries (IDP) uitbaat. À propos: beide families hebben nog met elkaar gemeen dat ze van Oostendse kapers afstammen; ik bedoel maar: die mensen torsen het gewicht van de geschiedenis.
Gaandeweg leer ik er enkele telgen van kennen, Matthieu De Vestele, Jacques Lanoye en Charles Decrop (†), consul van Duitsland. Ook die laatste stamt trouwens af van een kaper, een van de Westkust. Met elk van hen breng ik menig aangename stonde door, want die mensen hebben altijd wel tijd voor een goed gesprek. En ze mogen van thuis uit Franstalig zijn, ze beheersen ook als geen ander het Oostendse dialect.
Maar het blijven natuurlijk wel bourgeois. Dat is wat ik bedenk terwijl ik een invitatie bemonster. Het betreft een filmvertoning over de Pêcheries à Vapeur, een historische Oostendse rederij. (°) De prent is geproduceerd door nakomelingen van John Bauwens, een van de grootste captains of industry die de stad gekend heeft, en ja, ook hij is telg van kapers. Het is een film die me erg interesseert, want ik heb vroeger al uitgebreid over die mens en zijn werken geschreven. Wie dat stuk wil lezen klikt hier.
Ik wil die film wel zien, maar ik denk niet dat ik ga kijken. Er is ten eerste de entreeprijs. Voor mij en mijn vriendin komt dat op 70 €. Dat is wel inclusief receptie, maar die wordt aangeboden door Rotary Oostende, een club die ik liever een beetje op afstand houd. De opbrengst gaat naar het Koninklijk Werk Ibis, mede gesticht door John Bauwens en een constante in het medelijden van de Oostendse bourgeoisie. De geüniformeerde jongens van Ibis zorgen in ruil al eens voor het decor, een praktijk waaraan ik veel aandacht besteed heb in mijn roman Amandine.
Maar goed, dat ik wat ik ervan denk. De kans dat u daar anders over denkt is reëel, zelfs groot. Wie er meer over wil weten, of wie een uitnodiging ambieert en die niet gekregen heeft, richt de steven naar siriusart88@gmail.com.
Flor Vandekerckhove


(°) In het kielzog van John Bauwens, Reder ter Visserij gaat op zaterdag 8 december om 19.00 uur door in de loodsen van IDP Shipyard, Vismijnlaan te Oostende. Toegangskaarten (incl. receptie): 35 € /pp. Vóór 20 november te betalen op rekening BE 41 3631 3564 1810 van Les Voiles du défi vzw. Met de uitdrukkelijke vermelding: benefietavond 8/12. [Info via siriusart88@gmail.com.]

Geen opmerkingen: