donderdag 1 juni 2017

En nog een uit 1948


Net zoals dat het geval is voor de schoolfoto die hier staat, komt ook dit beeld uit de verzameling van Luc, oudste zoon van meester Albert Blomme. De twee foto’s tonen ons een klas van het enige schooltje dat Bredene Duinen in 1948 rijk is. Op de eerste — hier, maar dat zegde ik al — staan de oudste jongens van die lagere school, nu zien we een klas met jongere kinderen. Deze keer staan ze onder de hoede van meester Freddy Rotsaert.
Van de eerste foto hebben we omzeggens alle namen kunnen traceren, voorwaar een onverhoopt succes, want het beeld dateert van ei zo na zeventig jaar geleden. De knapen die erop voorkomen zijn inmiddels jonge tachtigers geworden.
Dat we van die klas zoveel namen achterhaald hebben is hoopvol, want de jongens die hierboven naast meester Rotsaert poseren zijn een beetje jonger. Van hen mogen we verwachten dat ze iets vlotter met de computermuis omgaan dan de tachtigplussers uit de klas van Blomme. We mogen bijgevolg ook hopen dat ze de foto massaal delen. Ze zijn wellicht ook beter te been, wat maakt dat ze naar elkaar kunnen fietsen om eventuele twistpunten te beslechten. En 't weer is goed, dus waarom niet, zo komt ge nog eens onder de mensen…
We vertrekken trouwens niet van nul. Luc geeft meteen drie namen mee: op 16 staat Gilbert Depoorter (°1941), een telg van boer Depoorter, jongere broer van Roger (†) die op de vorige schoolfoto staat; de jongen achter het nummer 17 is Willy Bruyneel (†) die later timmerman zal worden en op 19 staat Gaston Compernolle, wiens vader soepbedeler is.
Wanneer ik de foto naar Roland Van Loo (°1940) — zoon van Wardje de vismarchang — doorsluis komt daar meteen een ferm pak namen bij, want Roland blijkt zelf een van de jongens te zijn. Waardoor we bij de start al elf namen kennen. Ik zet ze hieronder in vetjes en in ’t zwart. Namen die na publicatie van dit stukje aangebracht worden voeg ik er later tussen, ook in vetjes, maar dan in ‘t rood.
(1) Freddy Rotsaert (†); (2) Victor Heschburg; (3) Roger De Coster (†30.09.2017); (4) Noël Melis (†2010); (5) Roland Van Loo; (6) ?; (7) Michel Pyck (†); (8) Arsène Cornelis; (9) Marcel Kimpe; (10) Wilfried Lagrou; (11) Jean-Marie Jonckheere; (12) ?; (13) ?; (14) ?; (15) ?; (16) Gilbert Depoorter (°1941); (17) Willy Bruyneel (†); (18) ?; (19) Gaston Compernolle; (20) ?; (21) ?.
We zoeken nog de namen van de jongens achter 6, 12, 13, 14, 15, 18, 20 en 21. Geheugen spreek!

Flor Vandekerckhove

Geen opmerkingen: