dinsdag 9 mei 2017

Het merkwaardige actiemiddel van pater Tackmans

Pater Tackmans heeft er een lang leven op zitten, grotendeels gewijd aan een hardnekkig volgehouden verzet tegen abortus en euthanasie. Zijn boeken, lezingen, banbliksems, retraites, carmina burana’s, opiniestukken, homilieën, duiveluitdrijvingen, processies en vormingsdagen hebben van hem de extreme verdediger van de levensextremen gemaakt, het ongeboren extreme aan de ene kant en het uitzichtloze extreme aan de andere.
Nu zijn eigen einde nadert moet hij het nog meemaken dat zijn Broeders van Liefde overstag gaan. Hij zint op extreme manieren om daar iets tegen te ondernemen.
Eerst denkt hij aan een extreme hongerstaking, maar dat is toch meer iets voor de hindoes. Daarna denkt hij aan zelfverbranding, maar da’s iets van extremistische boeddhisten. Dat gaat zo door tot iemand op zijn kamerdeur klopt.
Hij roept: ‘Wie daar?’ en een stem antwoordt: ‘Ik ben de Heilige Rita, patrones van de extreem hopeloze gevallen.’
‘Godver’, zegt Tackmans, ‘dat pokkenwijf! Ik zou wel gek zijn om dat mens binnen te laten.’ Hij kijkt door het sleutelgat en ziet hoe Johannes de Doper, Nicolaas van Tolentino en Augustinus zich in de gang aan Rita openbaren. Omdat Tackmans zijn klassieken kent weet hij wat er vervolgens zal gebeuren: de deur gaat vanzelf open. 
Rita schrijdt zijn slaapkamer binnen. Aldaar ontvouwt zij niet zichzelf, zoals u misschien wel denkt, want ze heeft die drie pottenkijkers met zich mee; neen, ze ontvouwt een extreem actieplan waarmee Tackmans de euthanasiepraktijken te lijf kan gaan.
Pater Tackmans telefoneert meteen naar professor Netelmans, een specialist. Die laat er geen gras over groeien, want het lijden van pater Tackmans is, mede door diens gelofte van trouw, geestelijk ondraaglijk en fysisch onomkeerbaar. Getuigen Johannes, Augustinus en Nicolaas tekenen het formulier en hopla, klaar is Kees.
Alzo geschiedt het dat pater Tackmans de wens uitdrukt om zich te euthanaseren als extreem protest tegen de euthanasie. 
Dat u daar nog niets van gehoord hebt komt doordat de Romeinse Curie zich eerst nog over dit merkwaardige actiemiddel moet uitspreken. Naar verluidt zou Rome nog voor de eeuwwisseling tot een besluit komen.
[Op vraag van de betrokkenen werden enkele namen gewijzigd.]

Flor Vandekerckhove

Geen opmerkingen: