woensdag 28 maart 2018

Fake news ! Donald Trump, in zijn eigen woorden, over zijn ontmoeting met meneer Delanghe

‘Ik wil de grootste hebben.’
Raymond Van Het Groenewoud.


Last week Melania and I were invited by my good old friend meneer Delanghe om incognito your country te bezoeken. As soon as we arrived I had to take a sauna, so insisted meneer Delanghe, who introduced me there aan zijn zakenpartners.
Yo de manneu! I said in de sauna, I am the president van de United States en bij ons is alles much bigger.
But was me dat een surprise! In the sauna zag ik that meneer Delanghe bijzonder groot geschapen was. No one I knew had a bigger pietje than meneer Delanghe.
How comes? vroeg ik hem in die sauna, that you have such a big pietje?
Wel, said meneer Delanghe, die z'n best deed om in 't schoon Amerikaans te antwoorden, I have developped my own methode.  Ik train mijn pietje door hem elke avond twenty-five keer tegen het voeteinde van het bed te slaan. 
Dat had ik nog nooit gehoord, dat je je pietje op die manier kunt trainen. You just beat it exactly 25 times and it becomes huge like that? 
You can be sure of that, mister president, antwoordde meneer Delanghe.
So, after dinner, I came finally in our slaapkamer. Het was already donker. Melania was al meteen na de vliegtuiglanding gaan slapen omdat ze hoofdpijn had. Ik deed mijn kleren uit, ging voor het bed staan en to make my pietje great again begon ik hem hard tegen het voeteinde te slaan. Lap en lap en lap en…  Ik was aan mijn tiende mep gekomen toen Melania van het lawaai wakker schoot en in het donker vroeg: Ah meneer Delanghe, is that you?
Flor Vandekerckhove

(*) Meer verhalen met meneer Delanghe:


Geen opmerkingen: