donderdag 19 april 2018

De 6de Moderne van 1961-62 (of is 't 1960-61?)


Veel jaren geleden ben ik begonnen met de publicatie van oude schoolfoto’s uit mijn persoonlijke archief. Ik begon met het lager onderwijs en in 2016 was ik aan deze van de middelbare school toegekomen. Daar vloeide toen veel correspondentie uit voort, want de publicatie trok een zoektocht naar de namen op gang.
Die zoektocht is succesrijk afgerond en vandaag kunnen we op de meeste gezichten van mijn medeleerlingen een naam kleven.
Blijkbaar kwam ik in die periode ook aan foto’s van klassen waarvan ik zelf geen deel had uitgemaakt. Een ervan is toen in het vergeetboek geraakt. Gisteren vond ik hem weer.
Wat we te zien krijgen is de 6de Moderne van het college in Oostende. De foto dateert van 1961-62 (of van 1960-61, zie onderstaande reactie van Jan Decreton.) Mij ga je daar niet op aantreffen, want in 1961 zat ik de 7de voorbereidende klas uit, van wat we ‘t klein college noemden.
Ik weet niet meer wie me de foto bezorgd heeft, want er is mij toen vanuit veel hoeken materiaal bezorgd. Het zou Deweert (10) kunnen zijn, want ik ben in die dagen bij René aan huis geweest om zijn verhaal te noteren. Wie dat nog eens wil lezen moet hier maar eens kijken.
Zelf herken ik op de foto maar weinig gezichten. Uiteraard herinner ik me klastitularis Van Assel (1), waar ik later ook zelf les van gekregen heb. De voornaam van de jongen (2) naast hem is, denk ik, Gerard, maar iedereen zei Fevertje. Wie ik ook herken is nummer 27, een van de gebroeders Tas. De andere namen werden me destijds toevertrouwd door degene die me de foto bezorgd heeft, al weet ik zelf niet meer wie dat was.
Voor de rest zal het ook u opvallen dat er nog wel namen ontbreken en vooral veel voornamen. Misschien is dit wel weer zo’n moment waarop we al onze geheugens aan elkaar moeten koppelen om zodoende een netwerk te creëren waaraan Facebook een punt kan zuigen. Anders gezegd: wie meer weet wordt gevraagd z’n kennis te delen, bij voorkeur door onderaan dit stuk een reactie te plaatsen. Toevoegingen en correcties krijgen van mij dan een kleurtje in onderstaande lijst.
1. Willy Van Assel; 2. Gerard Defever; 3. Devriendt; 4. Wilfried (?) Vandenberghe; 5. Walter Vanparijs; 6. Jan Vanlangendonck. ?; 7. Redgy Verbruggen (†); 8. Trio?; 9. Parein; 10. René Deweert; 11. Vandermeulen of Vermeulen; 12. Degroote; 13. Vandecasteele; 14. Soete; 15. Jan Ghesquiere; 16. Willy Pauwels. (†); 17. Proot; 18. Lempère; 19. Bakkers; 20. Marwijs; 21. François Vantomme; 22. Roger Allary; 23. Pierre-Pol Mollet; 24. Venmans; 25. Vermassen; 26. Coleman; 27. Robert Tas; 28. Cardon; 29. Vanslembrouck; 30. Mermuys; 31. Pylyser; 32. Werbrouck; 33. Ostijn of Hostijn.
En nogmaals: er is een belangrijke correctie gekomen voor wat betreft het jaartal waarin de foto gemaakt werd: zie de reacties onderaan. Het zou gaan om een schoolfoto uit 1960-61. Klopt dat?
Flor Vandekerckhove


Voortschrijdend inzicht, deze keer geconcretiseerd in de broers Marcel en Robert Tas, levert ons veel namen op, naast deze die we van meetaf aan al kenden. Robert heeft de foto uit zijn archief gehaald en… hij is destijds zo wijs geweest op de achterkant de namen te noteren. Ik kan niet alles goed lezen, maar toch goed genoeg om tal van nieuwe namen (in blauw) aan de lijst toe te voegen. Wellicht roept de volledige lijst nu her en der voldoende herinneringen op, zodat ook ontbrekende voornamen ons te binnen schieten. 

Geen opmerkingen: