vrijdag 17 april 2015

De eeuwige terugkeer van Zwarte Maria (2)

— Autopsietafel —
Sinds de dag (1 juli 1952) dat Zwarte Maria uit haar huis in Bredene verdwenen is, blijft ze onverwachts in die gemeente opduiken; althans volgens sommigen. De eerste keer is dat op 1 juli 1954 gebeurd, in de Prinses Elisabethlaan. We weten zelfs in welke omstandigheden, want er is proces verbaal van gemaakt, een kwestie waarover we eerder al geschreven hebben.
Het is in deze niet anders dan in veel soortgelijke zaken: er zijn believers en er zijn nonbelievers. Velen denken inderdaad dat de verschijningen van Zwarte Maria verzinsels zijn, bedenksels van mensen die een alibi zoeken. Zij steunen zich daarvoor op de verhalen rond de folklorefiguur Kludde die in Vlaanderen een soortgelijke rol vervult. Wat die Kludde betreft is er trouwens een bekend geval dat zich in Oostende afspeelt, meer bepaald in de Kleine Weststraat van die stad. Maar goed.
Tot de nonbelievers behoort dr. Vandenheuvel die zich aan het begin van de sixties in Bredene komt vestigen. Volgens hem is het onmogelijk dat Zwarte Maria daar nog lang rondgewaard heeft, omdat ze al kort na haar verdwijning overleden zou zijn. Ik heb het hem destijds horen vertellen en als mijn geheugen me nu geen parten speelt dan luidt zijn stelling als volgt.
Toen dr. Vandenheuvel als student zijn eerste autopsie mocht/moest meemaken, lag op de tafel het lijk van een vrouw van middelbare leeftijd, die door verdrinking om het leven gekomen was. Die vrouw had zwart borsthaar, overdreven veel borsthaar zelfs. De professor deelde de studenten, nog steeds volgens dr. Vandenheuvel, mee dat ze getuige waren van een unicum. De prof had er de literatuur op nageslagen en niets gevonden: dit was wis & waarachtig de eerste & enige vrouw met borsthaar die ooit in Vlaanderen gedocumenteerd werd. Toen Vandenheuvel later, tijdens een van zijn visites in Bredene, een foto van Zwarte Maria zag, schrok hij zich een hoedje: dit was waarlijk de vrouw die hij zoveel jaren eerder op de autopsietafel had zien liggen.
Vergist dr. Vandenheuvel zich? Ik denk het wel. Mij lijkt het ten eerste nogal kras te zijn dat een drenkelinge, die daarna ook lange tijd in de koelkast gelegen heeft, nog altijd treffend zou lijken op een foto die bij leven & welzijn van haar genomen is. Bovendien ben ik er zeker van dat ik Zwarte Maria zelf nog gezien heb en dat was in de jaren… negentig! Maar daarover gaan we ’t een volgende keer hebben, want ik zie dat cowboy Hoss me probeert te bereiken om een mondje met me te skypen.
(Voor het vervolg: klik hier.)
Flor Vandekerckhove
PS.: De Zwarte Maria die hieronder zingt is niet deze uit Bredene. De zangeres was woonachtig in Temse en ze had, zoals u ziet, ook geen borsthaar.

(Op verzoek van de dokter werd zijn naam veranderd.)Zwarte Maria - Noodlot

Geen opmerkingen: