dinsdag 28 april 2015

Seks als steekvlam, porno als vonk (Over porno 2)

In Gent ontstond de contestatie naar aanleiding van een verbod dat met seks te maken had. De universiteit verbood in 1969 een studiedag met als thema Pornografie, zin of onzin. De studenten reageerden verbolgen. Al vlug kreeg de zgn. Maartbeweging een bredere inhoud en kwam de democratisering van het onderwijs centraal te staan. Zelf sta ik achteraan op deze foto. Het zou mijn eerste betoging worden en er zouden er nog vele volgen.

Net zoals u ben ik een seksueel wezen en net zoals u ben ik een kind van mijn tijd. Maar misschien verschillen we van elkaar doordat ik een tiener was in 1968. 
U kent dat jaar wel, het is een begrip geworden, zozeer zelfs dat de bende van De Wever het als kapstok gebruikt om er haar malaaien aan op te hangen. Dat valt te begrijpen, want 1968 is een absoluut dieptepunt voor De Wevers normen & waarden, orde & tucht; ’t is een jaar waarin niemand zijn plaats nog kent. Studenten trekken naar de fabriek en arbeiders naar de universiteit, onderweg breken ze de straat open; er wordt wild gestaakt, wild betoogd, wild geplast; soldaten breken hun geweer, rijkswachters hun tanden, vrouwen breken met het huwelijk, pastoors breken met de paus… Scherven à volonté!
En zeggen dat het allemaal met seks begint. Ik kan niet onmiddellijk een periode bedenken waarin seks een vergelijkbare publieke, maatschappelijke relevantie heeft. 
De allereerste actie van wat later als Mei 68 bekend zal worden, dateert van maart in dat jaar. Aan de universiteit van Nanterre eisen studenten dat jongens en meisjes samen mogen slapen. Vindt u dat een lullige eis?  Dat komt doordat u niet in de jaren vijftig, zestig opgevoed bent. Ik kom plaats te kort om de merkwaardige opvoedingsmethodes uit die tijd te beschrijven, maar eerder heb ik een stukje gepubliceerd dat u ongetwijfeld in de sfeer zal brengen. Hoe dan ook, met die seksuele eis trekt zich een beweging op gang die zal eindigen in een van de grootste opstanden die Frankrijk gekend heeft. 
Seks als steekvlam! 
Merkwaardig is dat die van Leuven in deze de primeur hebben. De slaapkamerproblematiek van Nanterre wordt inderdaad ver voorafgegaan door een gebeurtenis in Vlaanderen. Op 3 februari 1967 publiceert het Leuvense studentenblad Ons leven een ophefmakende editie die als ‘het sexnummer’ de geschiedenis zal ingaan. Hoofdredacteur Ludo Martens mag van de proffen geen artikels meer schrijven die ‘afwijken van de christelijke ethiek’ en hij wordt van de universiteit weggestuurd. En hopla, de eis Leuven Vlaams wordt omgebogen tot een verzet tegen de autoritaire universiteit. 
Twee jaar later bevind ik me in Gent alwaar ik me in het studentenleven stort. Ook daar staat seks vooraan in onze jeugdige agenda. Een culturele club wil in maart 1969 een studiedag organiseren onder de wervende titel Pornografie, zin of onzin? Het initiatief wordt verboden omdat er verhelderende lichtbeelden op ’t programma staan, een publiekstrekker om U tegen te zeggen. Verboden! De verbolgenheid is groot en ook hier zien we ‘t weer gebeuren: wat begint met seks waaiert uit naar heel het leven. Er ontstaat een Gentse Maartbeweging die bepalend zal zijn voor de maatschappelijke visie van vele honderden jonge mensen, ook voor die van mij. 
In de daaropvolgende zomervakantie krijg ik in Bredene volk op bezoek, studenten die er de brui aan geven en aan de kust nog eens komen genieten van het strandleven voor ze naar Limburg trekken. Daar gaan ze als kompels in de mijnen werken, sommigen zijn dat blijven doen tot hun pensioen: studenten, arbeiders, één front!
Flor Vandekerckhove

Geen opmerkingen: