zaterdag 24 september 2016

Het geheim van Geewee

In 1988 verhuis ik naar Oostende om er de publicatie van Het Visserijblad (HVB) op me te nemen, het tijdschrift van de Vlaamse vissersgemeenschap. Al gauw schaf ik me een computer aan waarmee ik de paginaopmaak zelf in handen kan nemen.
In die computer zit een tekenprogramma. Daarmee begin ik in 1993 te experimenteren en de vruchten ervan — een stripverhaal — komen meteen in Het Visserijblad terecht. Het script improviseer ik maand na maand. Bij aanvang weet ik geenszins waar het met dat verhaal naartoe gaat. Dat het baarlijke onzin betreft is wel meteen duidelijk.
In de strip speel ikzelf (hieronder de man met de hond) een rol en verder worden de hoofdrollen (in het verhaal steevast ‘hoofddrollen’ genoemd) gespeeld door meester Knaken en de Directeur, figuren respectievelijk gebaseerd op meester Crabeels en reder Willy Versluys, die in die tijd met directiecomité van het blad vormen. Er komen twee Oostendse journalisten in voor. Enerzijds is dat Vliege, gebaseerd op Marc Loy en anderzijds Geewee, de titelfiguur, waarin oudgedienden wijlen Guido Walters herkennen.
Vandaag start ik met een nieuw experiment. Ik scan de oorspronkelijke strip en kijk of ik dat verhaal zodoende aflevering per aflevering in de blog kan plaatsen. Op die manier zou ik dit stripverhaal — het enige waarvan ik tekst en tekeningen gemaakt heb — voor de eeuwigheid kunnen bewaren. Deze eerste post moet me duidelijk maken of de alzo overgebrachte pagina’s in de blog leesbaar zijn. 
Indien dat het geval is dan publiceer ik elke dag een vervolgbladzijde, of misschien wel twee. Dat zou me goed uitkomen, want binnenkort vertrek ik een wijle naar de bergen, en ik moet dat een beetje voorbereiden, waardoor ik momenteel weinig tijd heb om u te overstelpen met nieuw materiaal. Mocht het experiment evenwel, om vormtechnische redenen, geen genoegdoening opleveren, dan zal het bij die ene aflevering blijven die u hier vandaag te zien krijgt.
Alleen wanneer de scans naar onleesbaarheid neigen, zal ik eventueel veranderingen aanbrengen. Ik probeer alle afleveringen dus in de oorspronkelijke staat te behouden, en ik behoud ook de zgn. progressieve spelling die we toentertijd hanteerden en die nu bijzonder storend is. 
Flor Vandekerckhove
— Vervolgt —

Geen opmerkingen: