vrijdag 30 september 2016

Het geheim van Geewee (slot)

Jubelt & juicht! Eindelijk zijn we aan het einde gekomen van de reproductie van een strip die in 1993 als Het geheim van Geewee in Het Visserijblad gepubliceerd werd.
Het is een ontluisterende ontknoping. Het hoofd van meester Knaken is door de aanwezigheid van een bende vrouwen dusdanig op hol gebracht dat het beginnen stijgen is. In de daaraan vastgemaakte mand zit de bemanning die op die manier de zoektocht naar Geewee aanvat.
Niets vat de strip beter samen dan het laatste prentje waarvan ik de tekst hier overneem: ‘Heeft het luchtschip ooit het geheim van Geewee ontwaard? Is het Knakenhoofd van een kale reis teruggekeerd? (…) We zullen het nooit weten, want de lezers waren dit verhaal terecht meer dan beu.’ Een conclusie die, constateer ik met enige trots, tot vandaag overeind blijft staan.

Ten slotte wil ik de lezers eraan herinneren dat deze vuurtoren nu voor enige dagen de deuren sluit. De Laatste Vuurtorenwachter trekt zich een wijle terug in een bergdorp alwaar hij zijn licht laat schijnen de godsdiensttwisten die daar destijds gewoed hebben. Mocht er tijd resten, dan zal hij zich ook buigen over de vraag of de gebeurtenissen van Mei 68 in dat dorp voelbaar geweest zijn. Van zodra hij in de bergen een hotspot — niet te verwarren met hutsepot — ontdekt, zal hij niet nalaten u hierover te berichten, alsmede over de blaren die hij op zijn voeten overhoudt aan het overdadig hossen in de bossen.

Flor Vandekerckhove


Een reactie posten