woensdag 27 april 2016

Meisjes uit 1949-'50


Begin april stuurde mijn nicht Nadine Vansieleghem me deze foto. Daaronder schreef ze: ‘Ken jij die meisjesklas? Er moeten er daar toch bij geweest zijn waar jij een oogje op had of niet?’
De laatste vraag kon ik bevestigen noch ontkennen, want ik herkende niemand, echt niemand; de juf niet en de meisjes evenmin. De hoge treden waarop het gezelschap zat, boden ook geen uitkomst. Ik vroeg Nadine om me iets meer te zeggen. Ze antwoordde: ‘Ik kan zelf evenmin iets over die foto zeggen. Ik zal het mijn ma eens vragen.’
Goed idee, want tante Alice had eerder al veel namen gekleefd op foto’s uit het familiearchief, waarvan wij, onwetend nageslacht als we zijn, nauwelijks iets afwisten. Dat bleek ook nu weer goed te werken, want Alice identificeerde zonder verpinken Dora Clicteur, Erna Decoster en Magda Ramon, drie namen die ons al enige houvast gaven. En ja, nu ze het zei, herkende ik zelf ook wel Dora en Erna.
Dat was al iets, maar nog niet erg veel. Vera en Dora waren leeftijdsgenoten van me en die andere meisjes waarschijnlijk eveneens. Maar nog steeds kon ik geen namen aan de andere gezichtjes koppelen. En wie was die vrouw die erin slaagde al die meisjes zo vrolijk te doen lachen?
Ik besliste om er Frieda Clicteur bij te halen, de jongere zus van Dora. Ik zal je moeten ontgoochelen’, antwoordde zij, ‘want ik herken de andere meisjes ook niet. Wat ik wel weet: wij zijn in 1956 van Jabbeke naar Bredene verhuisd. Dora heeft het eerste leerjaar in Jabbeke gedaan en misschien ook het tweede. Toen ik in Bredene school liep had ik in de eerste graad een non, in de tweede graad juffrouw Maria Lams, en in de derde graad weer een non. Juffrouw Maria was vaak voor langere periodes afwezig. Misschien is de onderwijzeres een interim-leerkracht.
1956, een jaartal ! Ik was zeven jaar en die meisjes wellicht ook. 
Weer wisten we iets meer, maar tegelijk bleef veel in het ongewisse. Toch leidde Frieda’s antwoord me naar een doorbraak, want ze voegde er in extremis aan toe: Ik vermoed dat Jeannot Van Hille het meisje naast Dora is.’
Ha, dacht ik, Jeannot! Die weet ik wonen, want zij is getrouwd met mijn ouwe schoolmakker Ivan Steen. Tussen twee regenvlagen in toog ik erheen, vroeg naar haar e-mailadres en stuurde haar de foto op.
Bingo ! Jeannot identificeerde al de meisjes. (1) Vera David; (2) Jeannot Van Hille; (3) Dora Clicteur (†);(4) Erna Decoster (†); (5) Magda Ramon; (6) Claudette Gunst; (7) Myriam Bonny; (8) Yvette De Jonckheere; (10) Jeannine Logghe; (11) Marie-Claire De Bourderé.
De foto zou tijdens een schoolreis naar Melsbroek gemaakt zijn. Jeannot herinnert zich zelfs de juf, onder het nummer 9, als zijnde een hele lieve onderwijzeres die les gaf in het eerste en het tweede leerjaar, maar de naam blijft helaas, en wellicht tot in de eeuwen der eeuwen, gehuld in de nevelen van de tijd.
Flor Vandekerckhove
P.S.: Inmiddels herinnert Jeannot zich alweer de voornaam van de juf: Paula.Geen opmerkingen: