zaterdag 21 februari 2015

De wereld volgens Hoss

— Hoss op skype. Op mijn vraag 
heeft hij zijn hoed opgezet. —
Hoss denkt dat de wereld uit goeie en slechte mensen bestaat. Hij denkt dat je de goeie mensen aan hun paard kunt herkennen. Ik spreek hem niet tegen. Hij beweert ook dat Condoleezza Rice geen vrouw is, maar een man. Daarin spreek ik hem evenmin tegen. Hoss is een oude Amerikaanse cowboy die onverwachts via Skype tot mij gekomen is. Oud als hij is, verlaat hij omzeggens zijn huis niet meer. Om de tijd in dat huis te doden klimt hij regelmatig in zijn stamboom. Onlangs heeft hij in die boom ontdekt dat hij van een landmens afstamt die in de veertiende eeuw in Vlaanderen gewoond heeft, meer bepaald in Aartrijke. Daardoor heb ik Hoss trouwens leren kennen, want zelf stam ik eveneens af van die Stevin Ygghebrechts die inderdaad in 1370 in Aartrijke geboren is. [Ik heb daar vroeger al een stukje over geschreven en dat vindt u hier.] Zo'n gemeenschappelijke afkomst maakt van ons nog geen familie, maar de ontdekking brengt Hoss en ik toch nader tot elkaar. We zijn het er bijvoorbeeld al skypend over eens geworden dat de wereld klein is, wat merkwaardig is voor twee mensen die vooral thuis blijven. Nu meldt hij me dat hij uitgevogeld heeft dat die Ygghebrechts in Aartrijke het beroep van eigenbeideraar uitoefende. Wel wel wel, Hoss en ik, alsmede onze voorouders en zelfs ons nageslacht, zowel dat van mij alhier als dat van Hoss over de plas… We stammen allemaal af van een Aartrijkse eigenbeideraar! Ik weet niet wat een eigenbeideraar is en het internet maakt me ter zake ook niet wijzer. In dat net vind ik trouwens evenmin beelden van Condoleezza Rice die aantoonbaar als man op een paard zit en ons daarbij demonstreert of hzij een goed dan wel een slecht mens is. Ik weet bijgevolg niet wat ik daar allemaal moet van denken, maar volgens Hoss heeft alles met alles te maken. En daar heeft hij wel een punt. 
(Vervolgt wellicht)

Flor Vandekerckhove

Geen opmerkingen: