vrijdag 18 maart 2016

Liever de dood !

— Tussen Heuvelland en Bailleul speur ik naar onbewaakte grensovergangen — 

17 maart 2016 — Omwille van redenen die ik hier niet zeg, ga ik tussen Heuvelland en Bailleul, op de grens tussen West- en Frans Vlaanderen, op zoek naar overgangen die niet bewaakt worden door de benden van Jambon & De Wever. Die zoektocht valt zowel mee als tegen. Hij valt mee omdat daar gemakkelijk tientallen weggetjes, straten en sluipwegen te vinden zijn, zowel verharde, half verharde als onverharde, waarlangs je onbelemmerd ’t ene land in en ’t andere uit kan. Hij valt tegen omdat het niet altijd duidelijk is in welk land je vertoeft, want je slingert voortdurend van ’t ene naar ‘t andere. Niet alleen de grensbewaking ontbreekt, er is evenmin een grenspaal of een witte streep; er is niets wat de mens, met of zonder papieren, officieel meedeelt dat hij een grens overschrijdt. Je kunt het ook niet horen aan de taal, want langs beide zijden spreken de autochtonen zowel Vlaams als Frans.
Een geoefend oog kan het zien aan de brievenbussen. Die aan de kant van Calais zijn eenvormig. Aan de kant van Zeebrugge gaan ze daar creatiever mee om: minihuisjes, opengesneden melkkannen, niet te benoemen houten constructies, al dan niet in staat van ontbinding, Londense postbussen… Ook dit: in 't land van Calais staan er antennes op de daken.
En je ziet het aan de monumenten. Daarom deze tip: wanneer je een kruis ziet waarop deze tekst staat dan ben je — geen twijfel mogelijk — in ’t land van Zeebrugge:
HIER STIERVEN
VOOR ’T KATHOLIEK GELOOVE
’S AVONDS TEN 11n OP 12de JANUARI 1568
DE DRIE PRIESTERS VAN RENINGHELST
JUDOCUS HUGEZONE PASTOOR
ROBRECHT RYSPOORT KAPLAAN
JACON PANNEEL GEESTELIJKE KOSTER
R.I.P.
DE LAATSTE VRAGE DER GEUZEN WAS:
WILT GIJ DE MISSE AFZWEEREN
EN BELOOVEN NOOIT GEENE MISSE MEER TE DOEN
EN WIJ SPAREN UW LEVEN
EN D’ANTWOORDE KLONK:
LIEVER DE DOOD !
Flor Vandekerckhove
Een reactie posten