vrijdag 16 december 2016

Een huis genaamd Honoré Mafalda

— Villa Honoré Mafalda (links) en villa Duyn Rust. De postkaart stamt uit de tijd waarin men blijkbaar niet alleen de achterkant benut om het thuisfront over de vakantie aan zee te berichten. —

Wie Honoré Mafalda is weet ik niet, maar er staat in Bredene een huis dat naar hem genoemd is: villa Honoré Mafalda. Je kunt die woning in de Peter Benoitlaan bekijken, maar niet lang meer, want aan de gevel hangt een bord dat ons diets maakt dat daar een flatgebouw komt.
Als we van villa Honoré Mafalda zeggen dat ze zo oud is als de straat, doen we haar onrecht aan, want ze is veel ouder. De Peter Benoitlaan wordt na de Eerste Wereldoorlog aangelegd en de villa staat er al van 1907. Zo staat het op de site die de inventaris opmaakt van 's lands onroerend erfgoed.
— De destijds vernieuwde gevel doet de architect oneer aan. —
Aangezien we voor die huizen wel degelijk een straat zien liggen, weten we dat bovenstaande foto na WO I gemaakt wordt. [Onderstaande reactie van Erwin Mahieu leert me nu dat mijn datering van foto en postkaart niet correct is en dat de informatie die de inventaris van het onroerend erfgoed ons geeft bijgevolg niet per se betrouwbaar is.
Die Peter Benoitlaan heet overigens eerst August Pedelaan, naar een van de beheerders van de S.A. Breedene, de vennootschap die de wijk verkavelt.
Wat we van dat oude huis nog weten is dat het gebouwd wordt naar een ontwerp van de Oostendse architect André Daniels. Die André is ook de eerste die in de verkaveling een stuk grond aankoopt. Waarschijnlijk koopt hij daar nog meer loten, zoveel zelfs dat hij een straatnaam aangeboden krijgt, de André Danielslaan die thans Strandlaan heet. [Over de oude straatnamen van die wijk heb ik eerder al een stuk geschreven en dat staat hier.]
Heb ik het huis in zijn oorspronkelijke staat gekend? Ik denk het niet. Het winkelhuis — in mijn kindertijd een fotowinkel — dat er nu in de bocht aan vast hangt, is er in mijn herinnering altijd geweest. Heb ik de oorspronkelijke gevel van villa Mafalda gekend? Wie zal ‘t zeggen, maar wie de hiernaast staande foto’s van vroeger en nu met elkaar vergelijkt zal het met me eens zijn dat het vernieuwde gevelparement het ontwerp van architect Daniels oneer aandoet.
Ook onderstaande foto's zijn merkwaardig. Op de foto die ikzelf genomen heb, staat de kerktoren tussen het goed geconserveerde Duyn Rust (Duinrust) en de af te breken villa Mafalda. Die toren ontbreekt op het oude beeld. Die stamt bijgevolg van voor W.O.II, toen de parochiekerk nog niet gebouwd was.
Ah, er is zoveel veranderd in al die tijd. Nu verstuur je postkaarten waarop je achteraan iets schrijft. In die tijd schrijft men blijkbaar ook de voorkant vol. De mens die dat kaartje verstuurt, heeft blijkbaar veel te vertellen, al blijft het voor mij een raadsel wat dat mag zijn.
Hoe dan ook, binnenkort zullen we ons niet meer herinneren dat die villa daar gestaan heeft, net zoals we nu al niet meer weten wie Honoré Mafalda is.
Flor Vandekerckhove


— Op de recente foto zie je tussen villa Honoré Mafalda (links) en villa Duinrust de kerktoren piepen. Die staat er
nog niet wanneer de eerste foto gemaakt wordt. Hij dateert bijgevolg van voor de Tweede Wereldoorlog. —
Een reactie posten