donderdag 29 december 2016

Open Nieuwjaarsbrief aan de politiek

— Palermo, meer dan 700.000 inwoners, een haven, een universiteit, een burgemeester. —

Liefste politica, beste politicus,
Kent u Palermo? Wellicht wel, want u kent haast alles. Palermo is een Italiaanse stad met meer dan 700.000 inwoners. Meer dan Antwerpen! U weet dat de stad een haven heeft en een universiteit. Het is niet bepaald het hol van pluto, daarover zijn we het met elkaar eens.
Palermo ligt in Sicilië. Er komen veel vluchtelingen aan, veel meer dan in Antwerpen, Brussel en de Vlaanderens samen. Als het over vluchtelingen gaat dan hebben ze in Palermo recht van spreken.
De burgemeester van Palermo heet Leoluca Orlando. Een tafelspringer kun je die mens niet noemen, een gauchist evenmin. Hij is 69 en hij is christendemocraat, een kaloot. Ik heb zojuist een interview met de man gelezen. Ik wil enkele citaten met u delen. Omdat ik weet dat u het druk hebt, en weinig tijd overhoudt om te lezen, heb ik een en ander in vetjes gezet.

° ‘Het Europese migratiebeleid is misdadig, dom, onmenselijk en faciliteert criminele activiteiten zoals illegale arbeid en uitbuiting.’
° ‘Wat ik hoor van migranten die hier aankomen, is vergelijkbaar met de keuze tussen leven en dood die mensen in Auschwitz moesten maken. Die verhalen veranderden mijn leven. Zoals dat van een 14-jarig meisje uit Congo dat bij het omslaan van de boot moest kiezen tussen haar eigen leven of dat van haar moeder. Europa maakt zich schuldig aan misdaden tegen de mensheid. Op een dag komt er een Neurenberg, een nieuw historisch proces waarbij politici hiervoor zullen worden veroordeeld.’
° ‘Dat begint al bij het hypocriete onderscheid tussen vluchtelingen en economische migranten. Wij zeggen: als je je leven riskeert om voor de oorlog te vluchten zal ik je helpen, maar als je vlucht voor armoede, onderdrukking en onrecht zoek je het maar uit. Ik ben volkomen tegen dit hypocriete onderscheid en het blijkt ook een leugen. De mensen die zogenaamd recht hebben op asiel in Europa, zijn helemaal niet welkom. Ze kunnen niet zomaar op een vliegtuig stappen naar een veilige Europese stad. Nee, ze moeten vaak honderden kilometers te voet vluchten over land, al hun spullen verkopen om smokkelaars te betalen om de woestijn en de zee over te steken.’
° ‘Europa is stervende. De mensen zijn er oud. We hebben migranten nodig; 1 miljoen, 3 miljoen, 5-, 10- en zelfs 30 miljoen. Europa kan het gemakkelijk aan. Laat migranten op het platteland wonen, groente en fruit produceren. Niemand wil nog in de landbouw werken, jongeren wonen in de stad. Er zijn zoveel plekken in Europa waar mensen niets doen, waar huizen en winkels leegstaan, waar niets meer gebeurt. Gebruik die panden, knap ze op alstublieft en revitaliseer die gebieden.’

Hoezo Wir haben es nicht gewusst ?
Voor de rest wens ik u en de uwen een hoogstaand 2017 toe.

Flor VandekerckhoveGeen opmerkingen: