woensdag 28 december 2016

Fait divers

Hij had de indruk dat hij haar al eerder gezien had, maar meer dan een indruk was dat niet. Ze had een fototoestel bij zich. Ze drukte af. De flits verblindde hem. Hij hoorde een mannenstem. Hij haalt het, zei de stem.
Hij probeerde iets te zeggen, maar het lukte hem niet. Hij probeert iets te zeggen, zei de vrouw.
Hij kon nu niets meer zien, maar andere zintuigen vertelden hem wat er aan de hand was. Hij hoorde rokken ritselen en hij voelde lucht die zich verplaatste wanneer de ritselende rokken hem passeerden. Hij rook ontsmettingsmiddelen. Hij was in goede handen.
Het duister week. Weer zag hij die vrouw, eerst vaag, daarna iets beter. Hij had de indruk dat hij haar kende, maar meer dan een indruk was dat niet. Onder het verband, dat rond zijn hoofd gewikkeld zat, voelde hij zijn bloed kolken. Hij keek om zich heen en zag dat hij in een grote ziekenhuiszaal lag met wel vijftig bedden. Hij hoorde mensen kermen.
De dokter zegde hem dat hij het zou halen en de verpleegsters droegen ritselende rokken. Voor hem stond een fotografe. Hij had de indruk dat hij haar al eerder gezien had, maar meer dan een indruk was dat niet. Ze stelde het toestel af en nam een foto. Hij vroeg zich af hoelang hij daar al lag en wie de rekening zou betalen.
’s Anderendaags stond de foto in de krant. Het onderschrift vermeldde dat de journalist naar een plaatselijk hospitaal overgebracht was, waar hij dezelfde dag nog overleed, wat het aantal dodelijke slachtoffers op 324 bracht.

Flor Vandekerckhove
Een reactie posten