zaterdag 26 mei 2018

Zijt ge niet beschaamd

— Mawda Shawri (2016-2018) —
Hij is een mens van veel nuances
De burgemeester
Zijn bedje is gespreid in ’t Stad
Waar hij vanaf het Schoon Verdiep
Wakker als geen ander
Neerkijkt over ’t vlakke land
Dat ’t zijne is.

Zijn blik is deze van de blauwvoet
Vanuit zijn raam ontwaart hij in de verte
Een kamp in de Frans-Vlaamse duinen
Met veel vreemd volk en vettig eten
En wat hij ook ziet is een camionette
Die volop CO2 uitstotend regelrecht
Naar zijn emissiezone komt gevlamd.

In de laadbak telt hij mensen
Tien twintig dertig zelfs
Ook niet reglementair want overladen
Aan 't stuur een mensensmokkelaar
Goed dat ook dat eens schoon gezegd wordt door
Een schone mens vanuit diens schoon gelijk
Vanaf het Schoon Verdiep van 't Stad.    

Hij is burgervader
En daarenboven echtgenoot en vader
Genuanceerd vraagt hij zich als vader af
Wat een vader toch bezielen kan
om zijn kind in een frigo rond te laten rijden
Genuanceerd vraagt hij zich af waar 's mans verstand gebleven is
En waar zijn trouwens zijn papieren?       

Maar net als eer valt over ’t Stad
Ook heden weer de avond neer
Het Schoon Verdiep dient schoongeveegd
De burgemeester legt de sjerp ter zij
De stonde van de nacht breekt aan
Nergens nog weerklinkt ‘t hoezee
En eenzaam keert de burgemeester naar zijn heem.

Na nog maar eens een slaatje
Vlijt hij zich moe ter sponde neer
Vergeefs zoekt hij verpozing
Terwijl hij daar met open ogen wacht
Op de stem die in een mare komt en zegt
Zijt ge niet beschaamd mijnheer de burgemeester
En dan nog eens: zijt ge niet beschaamd.


Flor Vandekerckhove

Geen opmerkingen: