zaterdag 5 december 2015

Einzelgänger

— De Spinoladijk verbindt Bredene met Oostende. —

‘Mijn zuster heeft me gevraagd of je schrik van haar hebt’, zei ze. Ik vroeg haar wat ze daarmee wilde zeggen. ‘Gisteren heeft mijn zuster je gezien’, zei ze, ‘je was op stap langs het paadje.' Gisteren ben ik over dat pad naar de bank gewandeld, dat klopt. Mijn vriendin lachte: ‘Net toen ze je zag maakte je rechtsomkeer’, zei ze, ‘om niet tegen haar te moeten spreken. Ik moest vragen of je schrik van haar hebt.’ Ze bleef lachen. 
Ik heb op dat paadje inderdaad rechtsomkeer gemaakt. Ik ben tot aan het kruispunt teruggekeerd waar ik de trap over het duin kan nemen. Van daar kan ik naar de Spinoladijk stappen die evengoed naar de bank leidt. Ik zei het haar, maar ze bleef lachen en ik zag dat ze er het hare van dacht. We zaten in de auto en waren op weg naar de opera. ’t Was een uitstap om te vieren dat we zeven jaar samen waren. ’t Was me eerder al opgevallen dat ze me intussen goed had leren kennen, bijzonder goed.

Flor Vandekerckhove
Een reactie posten