zaterdag 5 december 2015

Einzelgänger

— De Spinoladijk verbindt Bredene met Oostende. —

‘Mijn zuster vraagt of je schrik van haar hebt’, zegt ze. Ik vraag haar wat ze daarmee wil zeggen. ‘Gisteren heeft mijn zuster je gezien’, zegt ze, ‘je was op stap langs het paadje.' Gisteren ben ik over dat pad naar de bank gewandeld, dat klopt. Mijn vriendin lacht: ‘Net toen ze je zag maakte je rechtsomkeer’, zegt ze, ‘om niet tegen haar te moeten spreken. Ik moest vragen of je schrik van haar hebt.’ Ze blijft lachen. 
Ik heb op dat paadje inderdaad rechtsomkeer gemaakt. Ik ben tot aan het kruispunt teruggekeerd waar je de trap over het duin kunt nemen. Van daar kan je naar de Spinoladijk stappen. Ik zeg het haar, maar ze blijft lachen en ik zie dat ze er het hare van denkt. We zitten in de auto en waren op weg naar de opera. ’t Is een uitstap om te vieren dat we zeven jaar samen zijn. ’t Is me eerder al opgevallen dat ze me intussen goed heeft leren kennen, bijzonder goed.

Flor Vandekerckhove

Geen opmerkingen: