zondag 25 februari 2018

Ik bespaar u de details

Mong moet een maagdelijk bewijs van goed gedrag & zeden afleveren en dat heeft hij niet. Ik bespaar u de details. Om het bord schoon te vegen trekt hij naar meneer Delanghe die zoiets kan regelen.
’t Is iets uit de vorige eeuw. Het valt me te binnen omdat meneer Delanghe me onlangs een mail gestuurd heeft. Ik bespaar u de details.
Na het bezoek aan meneer Delanghe gaat Mong een glas drinken. Dat loopt een beetje uit de hand en wanneer hij thuiskomt vindt hij daar al een brief, ondertekend door meneer Delanghe. Die klus heeft hij vlug geklaard, denkt Mong. Blijkt helaas dat de brief alleen een bede bevat. Mong leest die met tegenzin, maar betaalt toch het voorschot dat meneer Delanghe vraagt om aan de slag te gaan. Vervolgens verneemt Mong niets meer.
We zijn allemaal maten in die tijd, mijnheer Delanghe, Mong, ik, wij, iedereen. We vinden dat verhaal een goeie grap. Typisch meneer Delanghe, zegt iedereen, en we slaan een bladzijde om in het boek dat we aan ’t lezen zijn.
Vele maanden later wordt Mong op het politiebureau ontboden. Het bord, zegt de hoofdflik, is nog steeds niet schoongeveegd. Dat komt, zegt hij ook, doordat meneer Delanghe de aanvraag verknoeid heeft. ‘Was het hier gewoon zelf komen vragen’, zegt de flik aan Mong, ‘dan was de zaak al lang geregeld.'
Meneer Delanghe heeft zijn werk niet goed gedaan, maar naar zijn voorschot kan Mong fluiten. Ook dat vinden we een goeie grap. Typisch meneer Delanghe, zegt iedereen, en we lezen verder in ons boek.
Tot zover de vorige eeuw. Intussen zijn we al lang geen maten meer, meneer Delanghe, Mong, ik, iedereen. Soms heeft dat met voorschotten te maken, soms met aflossingen, soms met tegoeden, afrekeningen en facturen. Of 't gaat over achterstallen. Ik bespaar u de details. We lezen haastig verder, want we naderen het laatste hoofdstuk van ons boek.
Flor Vandekerckhove

Geen opmerkingen: