dinsdag 6 februari 2018

Stagger Lee en de seksualiteit

Er waren twee voorstellen. Het ene was Stagger Lee en het andere De seksualiteit. Samen met de overgrote meerderheid had ik voor het eerste gestemd, ook omdat we ons bij het tweede niet veel konden voorstellen. Dat kwam van een medeleerling die later meneer Delanghe zou heten, maar die we toen nog De Etter noemden. Hij had niet alleen die afwijkende titel voorgesteld, hij had ook geweigerd om zich achteraf bij de meerderheidsbeslissing neer te leggen. Hij bleef vasthouden aan De seksualiteit.
De onderwijzer zat er danig mee verveeld en hij stelde De Etter op ’t einde van de dag een compromis voor: Stagger Lee en de seksualiteit. Daarmee kon De Etter blijkbaar leven. Iedereen blij. Wij zouden een opstel over Stagger Lee inleveren en De Etter zou schrijven over Stagger Lee en de seksualiteit.
Diens opstel ging alzo van start.
De nacht was klaar, de maan was geel en de bladeren vielen van de bomen. De honden blaften naar twee mannen die aan het dobbelen waren. De mannen heetten Stagger Lee en Billy. Stagger Lee verloor al zijn geld aan Billy en ook zijn cowboyhoed. Stagger Lee ging naar huis om zijn revolver te halen en hij schoot Billy dood.
Zo ging het een bladzijde lang door. Stagger Lee schoot hier iemand neer en daar weer iemand anders. Benieuwd zocht de onderwijzer naar de seksualiteit, maar hij vond niets. Toen sloeg hij de bladzijde om en daar stond de slotzin: Stagger Lee was een man die niet met zijn kloten liet spelen.

Flor Vandekerckhove

Geen opmerkingen: