donderdag 12 mei 2016

Krijt op tijd (2)


We hebben al eerder een zoektocht ondernomen naar namen van biljartende Bredenaars uit lang vervlogen dagen en we hebben er toen meer gevonden dan we redelijkerwijze konden verwachten. Deze keer gaat het evenwel moeizamer, wat vreemd is, want deze foto’s zijn recenter.
Die eerste zoektocht was, net als nu, gebaseerd op twee foto’s. Het waren beelden uit het familiearchief. Er stond geen datum op, maar ze moeten van rond 1950 dateren. Ze werden gemaakt naar aanleiding van vieringen in een plaatselijke biljartclub. De ene keer was Robert Vansieleghem de kampioen en de andere keer was het zijn schoonbroer Marcel Vandekerckhove. In het stukje sprak ik mijn verwondering uit over het feit dat zo’n kleine familie twee biljartkampioenen voortgebracht had. U moet er hier maar eens naar kijken.
De groepsfoto bovenaan dit stuk heb ik in de fotoblog van Glenn Vermoortel gevonden, een absolute aanrader die Bredenaars hier zeker eens moeten bezoeken. De onderste foto komt uit het familiearchief. We weten niet heel zeker of beide beelden tijdens hetzelfde evenement gemaakt zijn, maar het zou best kunnen, want we zien dat mensen van de ene foto ook op de andere voorkomen.
Weer betreft het een kampioenschap en weer is het een familielid dat met de beker gaat lopen. Deze keer is dat Camiel Vandekerckhove, de jongere broer van Marcel. Weer weten we niet in welk jaar de foto’s gemaakt werden, maar we weten wel dat deze club in café De Meiboom gevestigd was.
En nu de namen. Deze die we meteen herkend hebben, plaatsen we in 't zwart, met een lichte schaduw over. Namen die we achteraf toegestuurd krijgen, staan in 't rood.  Zelf herkende ik meteen Liliane Doumen (2) en Camiel Vandekerckhove (3). Maar wat (2) betreft zit ik er al ferm naast, zo zult u enkele zinnen verder lezen. 
Roland Vanloo herkent ook Camiel Gunst (5), Gerard Callewaert (11), Roger Bruyneel (18) en Oscar Bultinck (20). Roland vraagt zich af of de uitbater van De Meiboom toentertijd Vanwanzele was of Derinck
Mij valt nu voor het eerst een vergetelheid op. Tussen 15 en 16 staat een gebrilde mens die van mij geen nummer gekregen heeft. In uw en mijn gedachten wordt hij nu het nummer 23.
Op het ogenblik dat ik de foto’s publiceer hebben we nog maar zes van de drieëntwintig mensen thuisgebracht. Voorwaar een pover resultaat, maar wel een die nog fel verbeterd kan worden, want ik zie een aantal mensen van wie ik me het gezicht herinner. Het kan haast niet anders dan dat u daar enige namen aan toevoegt. Ik zal ze desgevallend, zoals gezegd, in 't rood vermelden.
En hopla, mijn woorden zijn nog niet koud en we hebben al een nagekomen naam: nr 7 zou, volgens Patrick Bruyneel Romain Decouter kunnen zijn. Ivan Steen herkent onder voorbehoud: op (1) Diane, echtgenote van de jonge Ceasar, uitbater van café des Dunes, beter bekend als 'De trapjes op' en op (9) Henri Bogaert, wat al meteen ontkend wordt: 'Nr 9 is zeker en vast NIET Henri Bogaert', antwoordt Roland Van Loo. Verder meent Ivan Steen nog Maurice Jonckheere (13)  te herkennen en de echtgenote van die Maurice (op 16); en ten slotte ook Henri Denolf, de uitbater van de toenmalige buurtwinkel van Delhaize (22). Roland Van Loo herkent in de persoon die ik vergeten ben te nummeren, en die we onder een denkbeeldige 23 plaatsen, Pol Coopman, de vader van Willy Coopman.
En nu een hele straffe: Luc Blomme weet heel zeker dat (2) niemand anders dan Adrienne Delanghe is, de echtgenote van Oscar Bultynck. Dat is straf, want Luc brengt daarmee niet alleen mezelf aan 't twijfelen, maar ook mijn kozijn Dirk Vandekerckhove, en Dirk is de zoon van … Liliane Doumen. Is de vrouw onder (2) Liliane of is 't Adrienne? Dirk zal zijn moeder vragen om deze kwestie te beslechten. ('t Is toch wel een merkwaardige familie waarin ik terechtgekomen ben.) De kwestie wordt trouwens langs twee kanten beslecht, want Roland Van Loo zal eens polsen bij Henriette, de dochter van Adrienne Delanghe, misschien herkent zij wel haar moeder. We wachten met spanning op wat gaat komen.
Op 14 mei, om kwart voor twee, wordt de zaak definitief opgelost. Achter nummer (2) bevindt zich Adrienne Delanghe en niemand anders. Hoe ik het opeens zo zeker weet? Roland Van Loo is het intussen inderdaad gaan vragen aan Henriette, Adriennes dochter, die meteen haar moeder herkend heeft, zoals het hoort. Ik beken nederig mijn vergissing, die wellicht voortgekomen is uit het feit dat Adrienne Delanghe enige gelijkenis met Liliane Doumen vertoont, althans op deze foto die alles behalve glasscherp genoemd kan worden.
Ik sluit dit biljartstuk af met enige mijmeringen. Camiel is de laatste biljartkampioen die de familie voortgebracht heeft. Vandaag zul je te onzent het droge tikken van de ballen niet meer horen. Ik weet niet hoe dat komt. Verzorgen we onze keu wel goed? Missen we de stootkracht van onze vaderen? Waren zij begaafder in 't pikeren? Of… we krijgen in deze jachtige tijden onze pomerans niet goed gekrijt, dat kan ook.

Flor Vandekerckhove
Een reactie posten