woensdag 18 mei 2016

Je moest een fiets hebben (1)


Tien jongens op een rij. Acht ervan staan blijkbaar klaar om het tegen elkaar op te nemen. Twee ervan worden geruggensteund door een makker. Aan de rechterkant, ietwat afgescheiden, staat een meisje. Wellicht zal zij het startsein geven. Als ik de omgeving niet verkeerd inschat dan weten we dat de foto in Bredene gemaakt werd, in het duinengebied van de wijk hippodroom. We weten ook wie op de foto staat: van links naar rechts zijn dat Jan Van Geluwe, Serge Schaut, Marc Loy, Danny Kerkaert, Roger Rys (†), Lucien Geryl, Norbert Olders, Erik Poppe, Ivan Schamp, Roland Vanmassenhove en Annie Vanhee; allemaal makkers uit mijn tienerjaren.
Hoe ging dat toen eigenlijk? Werd zo’n fietswedstrijd inderhaast georganiseerd? Je zou dat haast denken, want geen van die jongens heeft enige sportkledij aangetrokken. Improvisatie? Dat zou een al te overhaaste conclusie zijn. Sportkledij was een luxe waarover geen van ons beschikte. Zeldzaam was de voetballende jongen die voetbalschoenen droeg en onze wieleruitrusting bestond hoogstens uit een koerspetje.
Wat we op de foto zien is wel degelijk een georganiseerd gebeuren. Er bestaat zelfs een krantenverslag van. Roland Vanmassenhove heeft het knipsel uit De Zeewacht bewaard. Helaas geen datum. Mogen we 1966-67 veronderstellen?
Het knipsel ‘Jeugdveldrit te Bredene’ leert ons dat de foto een ietwat leugenachtig beeld geeft. We zien acht renners aan de start, maar het artikel start als volgt: ‘Twintig zenuwachtige renners hadden zich aan de startlijn opgesteld voor de eerste grote veldrit van het patronaat.’ Meer dan de helft van de deelnemers bevindt zich buiten het beeld. [Over dat patronaat schreef ik hier eerder al een stukje.] 
Het krantenartikel, geschreven door ene P.E., leert ons dat het parcours niet zonder gevaren was: ‘Na een korte demarrage, nam Poppe als eerste de bocht, doch reed daarbij in de haagjes.’; ‘Door een spijtige wegvergissing verloor Schaut alle hoop op een ereplaats.’; ‘In de achtergrond nam Versluys Willy te veel risico’s zodat hij driemaal ten val kwam.’
Nam ikzelf aan die veldrit deel? Ik denk het wel. Ik word zelfs, zij het onrechtstreeks, vermeld in de slotzin van het stuk: ‘De rest eindigde op verscheidene minuten.’ Confronterend, maar herkenbaar.
We weten erg veel over deze foto. Toch roept het beeld bij mij nog vragen op. Wie heeft die foto gemaakt? En ook onderstaande beelden, die overduidelijk tijdens dezelfde middag geschoten werden? Zit de fotoclub, waarover ik daar eerder al iets schreef, er voor iets tussen? En wat ik me evenmin herinner is dit. Waar, wanneer en hoe is onze makker Roger Rys eigenlijk om het leven gekomen? [Willy Vanhooren heeft een beter geheugen dan ik, druk op onderstaande reacties, er zijn er trouwens nog die gereageerd hebben. Die reacties zijn helaas verdwenen toen Google een van de tools uit het programma weggenomen heeft.]
Ten slotte moet ik nog iets over de titel zeggen. ‘Je moest een fiets hebben (1)’ verwijst naar een sociologisch feit uit mijn tienerjaren. Wie niet over een fiets beschikte, had een sociale handicap. Tal van activiteiten werden de fietsloze onthouden. En het cijfer tussen haakjes duidt op mijn voornemen om over dat fietsgebeuren van mijn jeugd nog een aantal stukjes te schrijven. Hopelijk is dat goede voornemen niet het zoveelste plaveistel dat me richting hel leidt.
Flor Vandekerckhove 
— Roland Vanmassenhove tijdens de jeugdveldrit. —
— Het erepodium. Van links naar rechts: Erik Poppe, Ivan Schamp, Roland Vanmassenhove. Het krantenknipsel luidt: 'Hoe Poppe en Van Massenhove zich ook inspanden, zij konden de pijlsnelle Schamp niet meer bedreigen.' —

Geen opmerkingen: