vrijdag 20 mei 2016

Rolhockey
Over het bouwwerk op de achtergrond heb ik het hier↗︎ eerder al gehad. Het werd in pakketbootstijl↗︎ gebouwd en de foto, die van het bouwjaar 1939 dateert, toont ons dat nieuwe gebouw in al zijn jeugdige pracht & praal. De nadruk van het beeld ligt evenwel op de rolschaatspiste. Onderstaande foto’s leren me dat die piste niet het exclusieve terrein van toeristen was, de toenmalige jeugd van Bredene liet de site niet links liggen. Roland Van Loo wijst me erop dat daar ook rolhockey gespeeld werd. Zelf herinner ik me dat er in de stallen van mijn grootouders een hockeystick stond, een relict van dat hockeyverleden, ook in mijn familie moet iemand die sport beoefend hebben. Op de foto bovenaan zien we trouwens hoe het einde van de piste langs beide zijden met een net afgeschermd wordt. Die netten moeten beletten dat de hockeybal buiten het terrein terechtkomt.
En nu de vragen. Beoefenden Bredenaars die sport destijds in teamverband? Had die club desgevallend een naam? Bestond er een competitie? Werden daar rolhockeytoernooien georganiseerd? Beschikt iemand over een foto van zo’n Bredense hockeyspeler?
Flor Vandekerckhove

—  De jongens zijn van l. nr. r.: Jef Brys, onbekend, Kamiel Loontiens en Georges Devriendt. De meisjes zijn van l. nr r., staand: Hélène Devriendt, Simone Vyncke, Alice Vandekerckhove. Zittend: Elza Devriendt en José Boncquet die tijdens een bombardement om het leven zou komen. De foto’s dateren van 1941. 
— Alice en Marcel Vandekerckhove, broer en zuster. —

[Deze post dateert oorspronkelijk van 2016. In 2021 redigeer ik hem opnieuw, ten behoeve van de FB-groep Bredene voor en van iedereen, in de hoop alzo in extremis een antwoord te krijgen in de vragen: Beoefenden Bredenaars de hockeysport destijds in teamverband? Had die club desgevallend een naam? Bestond er een competitie? Werden daar rolhockeytoernooien georganiseerd? Beschikt iemand over een foto van zo’n Bredense hockeyspeler?]

Geen opmerkingen: