woensdag 22 juni 2016

Je moest een fiets hebben (2)


De fietsloze jongen had in die tijd een handicap. Hij werd de facto uitgesloten van het sociale leven dat zijn leeftijdsgenoten met elkaar deelden en dat veelal uit activiteiten bestond waarbij er moest gefietst worden.
Ik had het hier eerder al over de wielerwedstrijden die we toen organiseerden. Maar er was nog ander fietsverkeer. Ook om te voetballen had je een fiets nodig, want wanneer er tegen de White Star gespeeld werd — een wedstrijd waarin we nota bene een sportieve pandoering van jewelste kregen — dan trok je met de fiets naar Zandvoorde. Je had die fiets ook nodig om in Oostende op het terrein van Hermes te geraken en zelfs om te gaan voetballen op het hobbelige plein van IZNO, de plek waarop nadien het rijksstation voor visserijonderzoek gebouwd werd.
Er werd ook minder doelgericht gefietst, bijvoorbeeld om de vervelende zondagmiddagen te verdrijven; daar ga ik later zeker nog een stukje aan wijden, want een mens kan zich die zondagse verveling vandaag nauwelijks nog voorstellen.
En er waren de lange fietstochten die ons naar Walcheren leidden, naar Frans-Vlaanderen of Limburg, en waarover we het allemaal eens zijn dat ze tot de mooiste dagen van onze jeugd behoren.
Eindelijk foto’s waarop achteraan een datum staat! Ze dateren van de paasvakantie 1965. Gemiddeld zijn we zestien jaar. De tieners die je ziet zijn op weg van Bredene naar Nijlen. Of beter gezegd: ze zijn op weg naar ergens anders, maar het is in Nijlen dat ze stranden. We zien (1) Marc Loy, (2) Flor Vandekerckhove, (3) Hugo Pauwels, (4) Soketje, (5) Danny Crabeels, (6) Chris Stuyts (†), Willy Versluys, (8) Lucien Geryl, (9) Koenraad Levecke (†), (10) Bert Tas, (11) Roland Vanmassenhove en (12) Serge Schaut.
De groep was groter dan wat deze foto laat vermoeden. Elders in de blog heb ik eerder al een poëtisch stukje over die fietsvakantie gepost en daar kun je mooie foto’s van heel de bende zien.
Ook over een andere fietstocht, die keer in 1967, naar Lommel, heb ik al enkele stukjes geschreven. Die vind je hier en daar.
Die fietstochten waren dan wel onvergetelijk, veel ervan was ik toch vergeten. Goed dat we na het publiceren van die stukjes onze geheugens nog eens op een hoop gelegd hebben.

Flor Vandekerckhove

Geen opmerkingen: